ח"כ ניסן סלומינסקי בוועדת חוקה: "אופייה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית הוגדר כחוק יסוד, משום מה ביהמ"ש העליון והנשיא מנסים לתת לו פרשנויות משונות"

הדברים נאמרו במסגרת דיון שנערך בתאריך 10.11.15 בוועדת חוק, חוקה ומשפט בנוגע להצעת החוק שהגיש ח"כ אורן חזן שנקראת "הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון – שם המדינה)".
ההצעה מבקשת להוסיף לחקיקה המעגנת את הדגל, ההמנון וסמלי המדינה- את שם המדינה: "מדינת ישראל". בוועדה השתתפו חברי הכנסת אורן חזן (הליכוד), ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), יואב בן (ש"ס) ואורי מקלב (יהדות התורה), אשר הסכימו פה אחד על קידום ההצעה.