ח"כ ניסן סלומיאנסקי: "תחבורה ציבורית בשבת? בשום פנים ואופן לא"

את הדברים אמר ח"כ סלומיאנסקי, בסרטון שהוציא אתר כיפה לקראת הפריימריז ב"בית היהודי" בו נשאלים המועמים לגבי עמדותיהם בסוגיית תחבורה ציבורית בשבת.
בין התשובות, סגן השר אלי בן דהן שסובר כי "יש לשמור על צביונה הדתי של המדינה" ועד אשר כהן הסובר כי "תחוברה ציבורית בשבת צריכה לבא כחלק מהסדר כולל כחלק מאמנת "גביזון- מדן".