ח"כ כהנא לרבנות הראשית: "כבר מספר חודשים בהם לא מתקיימים מבחנים בע"פ להסמכה לרבנות עיר. אני קורא לפעול למציאת פתרון".

היום, ראשון 5.1.2020 שיגר ח"כ מתן כהנא (הימין החדש)  מכתב לרבנות הראשית בו הוא דורש לפתור את הבעיה שנוצרה בעקבות הקפאת הבחינות בעל פה לרבנים שהיו נהוגות עד לאחרונה.

כזכור, היועץ המשפטי ברבנות קבע שמתכונת הבחינות בעל פה אשר הייתה נהוגה למועמדים לרבנות עיר ולדיינות איננה חוקית.

עוד הוא קבע, כי לא ניתן במסגרת הריאיון בעל פה לשאול את המועמדים שאלות על פרטי דינים והלכות, אלא רק לעמוד על התאמת המועמדים לתפקיד מבחינת אופיים ואורחות חייהם.

בעקבות חוות דעת זו, סירבו הרבנים הבוחנים לקיים את הבחינה במועד האחרון שנקבע לשם כך, ומאז לא נקבע מועד חדש לראיונות.

במכתב ששלח למחלקת בחינות והסמכה ברבנות הראשית לישראל כתב ח"כ מתן כהנא (הימין החדש):

"כבר מספר חודשים בהם לא מתקיימים מבחנים בע"פ להסמכה לרבנות עיר והדבר מביא לכך שתלמידי חכמים רבים אשר עמלו במשך שנים ארוכות כדי לקבל הכרה ממלכתית למעמדם נאלצים להמתין ללא ידיעה מה יעלה בגורל הכשרתם. כפי שלא יעלה על הדעת שלשכת עורכי הדין תקפיא את הסמכתם של עורכי הדין, במשך חודשים, כך לא יעלה על הדעת שתלמידי חכמים יסבלו ולא יוכלו לסיים את הכשרתם בשל לקונה משפטית. אני קורא לרבנות לפעול בהקדם למציאת פתרון שיאפשר לכלל הנבחנים להבחן ולסיים את הכשרתם. בכנסת הבאה הימין החדש תדרוש את משרד הדתות ותדאג שהיחס כלפי לומדי התורה יהיה ראוי והולם".