ח"כ משה פייגלין: "כל עוד לא משכילים אוחזי התורה לשוב ולחדש את בית הדין הגדול על הר הבית, נותרת מלא הלגיטימיות והשליטה בידי בית דין אחר, הבג"צ"

"כשיושבים חכמי ישראל יחדיו בבית הדין שבהר הבית, לתורתם יש מעמד על טבעי, מעמד שמעל לכל מחלוקת וערעור. כל הירא את דבר ה' חייב אז לציית ציות עיוור לדבריהם – גם אם נדמה לו שאומרים הם על שמאל שהוא ימין. אולם כל עוד נמשכת תורת הגלות לשלוט בכיפה (תרתי משמע…) אין אפשרות לציית לה מחוץ לכללי ההיגיון האנושי – איש איש על פי הבנתו ועל פי צו מצפונו.
כל עוד לא משכילים אוחזי התורה לשוב ולחדש את בית הדין הגדול על הר הבית, נותרת מלוא הלגיטימיות והשליטה בידי בית דין אחר, הבג"ץ, שכוחו לא בא לו מכך שהוא מייצג את תרבות הרוב, אלא את אחדות הרוב.
נמצאנו למדים ששיבת יראי ה' אל הר הבית, מאיימת על הסדר הגלותי הישן וייתכן שזו הסיבה העמוקה להתנגדות לעליה בקרב חוגים דתיים. אם תתמסד העלייה להר, אך טבעי הוא שהדרישה לחידוש הסנהדרין תהפוך טבעית יותר. שום ממסד אינו מתפרק מרצון – גם לא הממסד הדתי."