ח"כ מרגי בקריאה לשר בנט: "בטל את רשיון המוסד והתקצוב לסמינרים שאינם מקבלים תלמידות על רקע מוצאם הספרדי"

עם תחילת שנת הלימודים תשע"ז התברר שמספר סמינרים חרדיים סירבו לקבל תלמידות על רקע מוצאם הספרדי. בתגובה לכך יו"ר וועדת החינוך, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) פנה לשר החינוך,נפתלי בנט (הבית היהודי) בדרישה לביטול רשיון המוסד והתקצוב הניתן על ידי משרד החינוך לאותם המוסדות. בהמשך לפנייה לשר בנט, ח"כ מרגי כינס ישיבת מיוחדת של וועדת החינוך בתאריך ה-6.10.2016.

במכתב שח"כ מרגי שלח לשר בנט בתאריך ה26.9.2016, אשר כלל את שמותיהם של כארבעים בנות שטרם התחילו את שנת הלימודים במסגרת מסודרת, עקב היותן ספרדיות, או אשכנזיות שהן בנות ל"חרדים עובדים", דרש מרגי מהשר בנט: "אבקש ממך להפעיל את סמכותך באופן מידי בשלילית רישיון הפעלת המוסד למוסדות המסרבים, אשר מבזים את מערכת החינוך ועושים דין לעצמם תוך עבירה על החוק ופגיעה קשה הגובלת באפליה".

בראיונות לתקשורת החרדית ח"כ מרגי העלה את הסברה שחלק ממנהלי הסמינרים מפלים בנות על רקע עדתי לצורך מיתוג הסמינר, וכן שבערעור של התלמידות על אי קבלתן למוסד הלימודי, ערעורן נדחה על רקע לא ענייני. 

כמו כן, בתחילת חודש ספטמבר הצהיר ח"כ מרגי שעם תחילת מושב החורף של הכנסת ה-20 בכוונתו להגיש למליאת הכנסת הצעת חוק, לשם מניעת אפלייה בחוק על רקע עדתי במוסדות החינוך. הצעה שלדבריו של ח"כ מרגי: " זוכה להדים לחיוביים מכל קצווי הקשת, והיא תזכה לרוב הדרוש".

בתאריך ה-5.10.2016 ח"כ מרגי כינס ישיבה מיוחדת של וועדת החינוך בנושא, על רקע פניות הורים וקרובי משפחה של כ-40 תלמידות חרדיות שאינן משובצות למוסד לימוד בשנת הלימודים תשע"ז. בתום הדיון הוועדה הסכימה על מספר מסקנות בהן:

  1. הוועדה רואה בחומרה שב-05.10.16, עדיין למעלה מ-40 תלמידות חרדיות אינן נמצאות בשום מסגרת חינוכית.
  2. הוועדה קובעת שהתקנות ונהלי הרישום הנוכחיים של משרד החינוך מאפשרים למנהלי הסמינרים להתעלם ולסרב להחלטות המשרד והרשויות המקומיות בכל הנוגע לרישום תלמידות לסמינרים. הדבר גורם לתקלות רבות. יש לשנות את התקנות ונהלי הרישום בצורה שתפתור את כלל הבעיות בנדון.
  3. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להעביר לה את מסקנות המשרד לנושא הפעלת הקבס"ים (קציני ביקור סדיר) בסמינרים החרדים.
  4. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לבחון את כל הכלים והסנקציות שיש לו נגד הסמינרים ומנהלי הסמינרים המסרבים לרשום תלמידות, למרות הוראת המשרד והרשות המקומית.
  5. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לקבל את רשימת המוסדות שבפועל עוכב להם תשלום.
  6. עד 31.10.16, מבקשת הוועדה מהמשרד להעביר לה רשימה על כל התלמידות שטרם שובצו –  מה המשרד מתכוון לעשות בנושא של כל אחת מהן, היכן תשובץ ואם המוסד החינוכי אליו תשובץ יסרב לקבלה, מה מתכוון המשרד לעשות כנגד המוסד.
  7. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לוודא שבכל מוסד ערכות הקבלה זהות לכל התלמידות בכל מוסד. כן מבקשת הוועדה ממשרד החינוך למצוא דרך לוודא אימות של תוצאות מבחני הקבלה במוסדות אלה.