ח"כ מרב מיכאלי בשאילתה לשר החינוך, ח"כ נפתלי בנט: "למה משרד החינוך מתקצב עבריין מין מורשע והופך אותו ומאפשר לו להיות המנהיג הרוחני של תלמידים בישראל".

היום, שני 18.06.2018 פנתה ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) במהלך המליאה בשאילתה לשר החינוך, ח"כ נפתלי בנט (הבית היהודי) בנושא תקצוב מוסדותיו של הרב ברלנד על ידי משרד החינוך.

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) : "משרד החינוך מתקצב את מוסדותיו של הרב ברלנד במיליון וחצי שקלים בשנה שעברה, וב-700,000 שקלים השנה. הרב ברלנד – אני כבר מקדימה ואומרת שנכון שהרב ברלנד, עבריין המין המורשע, לא רשום כמנהל או כמלמד באופן פורמלי במוסדות החינוך שלו – אבל, א. הוא היו"ר; ב. אם תיכנס לאתר של "שובו בנים" ושל המוסדות האלה תוכל לראות אותו מגיע, בתמונות, מרצה, מגיע למסיבות, וכמו שנאמר גם באתרים שלו, הוא המנהיג הרוחני, המנהיג הרוחני של הקהילות והמוסדות האלה. אם כן, למה משרד החינוך מתקצב עבריין מין מורשע והופך אותו או מאפשר לו או מאשר לו ומממן אותו, להיות המנהיג הרוחני של תלמידים בישראל".

 

שר החינוך ח"כ נפתלי בנט (הבית היהודי) : " ב-2013 ניתן צו פירוק כנגד שש עמותות של קהילת ברסלב של הרב ברלנד בעקבות אי סדרים חמורים, ומונה מפרק מפעיל להבראת העמותות. אחרי הליך הפירוק של העמותות הקודמות, ניתן אישור הפעלה בפיקוח בית משפט, של הפירוק לעמותת ברסלב חינוך וחסד, שלקחה על עצמה את ניהול מוסדות החינוך של הקהילה ובעקבות זאת הועברה גם הפעילות של הכולל שהייתה בעבר עמותת נחלי ארצנו, לעמותת ברסלב חינוך וחסד על-ידי בני קהילה חדשים שלא היו קשורים לליקויים הקודמים ולמיטב ידיעתנו, בהיעדרו של הרב ברלנד מהארץ. הם לקחו על עצמם להפעיל את המוסדות מחדש בדרך שונה, שקופה ומסודרת. כמו כן, העמותה מפעילה מוסדות חינוך, תלמוד תורה, בית ספר יסודי וסמינר לבנות, שהמשרד מתקצב למיטב ידיעתנו. העמותה החדשה נתמכה לאחר אישור הפעלה של בית משפט ולעמותה אישור על ניהול תקין מאז, וגם לשנת 2018 ולכן, כרגע אנחנו פועלים על הדבר הזה. אני אבדוק את זה, אם באמת המידע הוא חמור, אנחנו נפעל".