ח"כ מלינובסקי בשאילתא לשרת המשפטים בנושא: בדיקת אזרחות מפלה, לאחר שנים רבות, לעולים חדשים

בתאריך ה-20.11.2017 הגישה ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) שאילתא לשרת המשפטים, איילת שקד (הבית היהודי), על רקע דו"ח מבקר המדינה לשנת 2016 בו קבע המבקר שיש חשש סביר לאפליה פסולה של עולים חדשים. שרת המשפטים מיועדת להחזיר תשובה עד תאריך ה-11.12.2017.

להלן נוסח השאילתא:
בדוח ביקורת המדינה לשנת 2016 קבע המבקר שיש חשש סביר לאפליה פסולה של עולים חדשים בהסדרת מעמד בני זוגם ובני משפחותיהם ודרש את חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה.

רצוני לשאול:
1) מהי חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בנושא האמור?