ח"כ מיקי רוזנטל מברך את הזוג שהתחתן ב"חתונה שוויונית" מול כנסת ישראל – בדבריו מבטיח ח"כ רוזנטל כי יאבק במונופול הרבני

"היום הזה הוא יום שבו מושבעת הממשלה, זו ממשלה שכמובן כולנו רוצים בהצלחתה כי זו הממשלה שלנו, אבל לפחות בתחום אחד אני כבר מאוד מאוד חרד – וזה לדמוקרטיה שלנו, לחופש הביטוי ולליברליות.
כבר בהסכמים הקואלציונים יש רצון לצמצם את זכויות המיעוטים, ולהעביר את המונופול על היהדות מאלה עם הזקן לאלה עם החיוך – אבל אין שום הבדל מהותי בגישה. הגישה הזאת היא גישה שצריכה להטריד את כולנו ואנחנו נאבק בה".