ח"כ מיכל רוזין הגישה הצעה דיון מהיר בנושא: רב סירב לתת היתר נישואים לבנן של זוג אימהות.

היום, חמישי 05.07.2018 פורסם בחדשות "וואלה" כי רב בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב סירב לאפשר לבנן של זוג אימהות לסביות לקבל היתר נישואים כדת משה וישראל בטענה שאינו מוכן לתת יד ל"משפחות חדשות".

כתגובה לפרסום, פנתה ח"כ מיכל רוזין (מרצ) לנשיאות הכנסת בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא בוועדת הפנים של הכנסת.

ח"כ מיכל רוזין (מרצ): "פורסם ב"וואלה" כי אם פנתה לבית הדין הרבני האזורי בתל אביב כדי לקבל מראש אישור לכך שבנה יוכל להינשא בעתיד על פי ההלכה. זאת בהתאם להליך מקובל שנועד להקל על ילדים לאמהות יחידניות, שנולדו מתרומת זרע, להינשא בהתאם להלכה. אלא שבמהלך הליך הבירור על יהדותו של הילד, הרב תחקר את האם על חייה האישיים וכשהבין שהיא מקיימת הורות משותפת עם אישה, פסל במקום את כשירותו של ילדן להתחתן כהלכה. זאת חרף העובדה שהאם הוכיחה באמצעות כל המסמכים הנדרשים כי בנה הוא יהודי. מפרטי המקרה עולה כי לא היתה כל סיבה לפסול את כשירות הילד להתחתן ברבנות בעתיד, וכי התנהלות הרב נבעה מעמדה פרטיקולרית אשר אין לה כל קשר להחלטה שעמדה על הפרק. לא ייתכן כי הרבנות תוכל לעשות שימוש ציני במעמדה בכדי לקבל החלטות הרות גורל על סמך גחמות שרירותיות. על כן, אבקש לקיים דיון דחוף בועדת הפנים והגנת הסביבה בכדי לדון בסמכות הרבנות לפסול את הכשירות היהודית של ילדים, בשל אורח חייהם של הוריהם בלבד".