ח"כ מיכאלי בדיון על שיפור מערכות המחשוב של בתי הדין הרבניים: "עליהם לתת דין וחשבון לאן הלך הכסף".

הבוקר, שני 26.10.2020 התכנסה ועדת חוקה חוק ומשפט בראשות ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) לדיון בנושא שיפור מערכות המחשוב וההנגשה המקוונת בבתי הדין הרבניים.

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) פתח את הדיון ואמר:

"אני ביקשתי לזמן את הפגישה הזו בעיתוי שהייתה תקלה גדולה במערכת של בתי הדין הרבניים אבל הייתה דרישה גם קודם מנשיא בית הדין והצוות הניהולי בעניין הזה. התקלה שהייתה היא של המערכת הקיימת שהיא מערכת ישנה ולא מתקדמת ואי אפשר להשוות אותה למערכות אחרות מתקדמות יותר בבתי המשפט. אני הבנתי שטופל העניין הזה של הענן וגפני דיבר עם שר האוצר כדי למצוא תקציב לפתרון התקלות האלה במיידי. הדיון היום הוא רחב יותר על יפור מערכות מחשוב והנגשה מקוונת בבתי הדין הרבניים. בתי הדין הרבנים נמצאים הרבה פעמים במתקפה שהם לא נגישים מספיק. יש התנגשויות על רקע הלכתי כמובן שמוטות לעניינים אחרים. יש הרבה מאוד רצון לשפר את המערכות והנגישות. כשרוצים לקחת ולהשוות אתר מת הבניינים של בתי הדין אל מול הבניינים של בתי המשפט- אין השוואה וחבל. בנאדם מקבל דיכאון רק מלראות את הקירות הקלופים בבתי הדין הרבניים. דבר שני השירותים המקוונים שהם שירות לאזרח הם גם רעועים. איך אנחנו הולכים לשינוי בעניין? אני יודע שהיה כוונה לתקציב בשנת 2018. אני לא רוצה שיהיה פער בין בתי המשפט לבתי הדין. אני רוצה לסגור פערים בנושא".

ח"כ מרב מיכאלי (העבודה) אמרה:

"יש חוסר תום לב מקומם ובלתי נסבל בעמדת בתיה"ד בדיון. זה שמצבם בכי רע הוא מן הידועות אלא שאת הכספים שקיבלו לשיפור המערכת השקיעו במאגר חקירות יהדות צדדי ג', דבר שאין להם כלל סמכות לעשותו. על זה הלך הכסף. אנחנו מדינת חוק ובחוק אין להם סמכות. ככל שיש לנו כבוד להלכה, המדינה אינה מדינת הלכה ואין לבתיה"ד סמכות לעשות מאגר בירור יהדות צד ג'. בנוסף, הם לקחו לכך את הכסף שהיה אמור להיות מושקע במחשוב. עליהם לתת דין וחשבון לאן הלך הכסף".

עודד פלוס מנכ"ל המשרד לשירותי דת אמר במהלך הדיון:

"הוקמה ועדה להשוואת תנאים בין בימ"ש לביה"ד. בדיונים הגענו למסקנה שההשוואה צריכה להיעשות מול בימ"ש למשפחה שזו ערכאה מקבילה, אותם אנשים מגיעים אליהן. בחנו שורה ארוכה של נושאים- כמות שופטים, עוזרים משפטיים, מתמחים, תנאים פיזיים, משמר בימ"ש ומחשוב. נקודת המוצא הייתה שמצב בימ"ש יותר טוב מבתיה"ד למרות השירות הטוב. לא כל חברי הוועדה הסכימו לחתום על הדוח כך שחתמתי עם מי שהיו מוכנים וחתרתי לסיכומים תקציביים. בנושא משמר בימ"ש, הצענו להשוות או להצטרף למערך השמירה בבימ"ש, מנגנון חזק ורציני ונתקלנו בהתנגדות מנהלת בימ"ש. עוד לא ידוע אילו מגבלות נוספות ישנן לצורך ההשוואה. כשקיימנו את הוועדה, נציגי לשכת עוה"ד השיבו שמערכת בתיה"ד למרות הקשיים, מתנהלת טוב יותר ממערכת בימ"ש. אנחנו רואים בקורונה הזדמנות להנגשה של שירותים מרחוק. נתחבר לכל מהלך כזה ונתמחר אותו".

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) סיכם את הדיון ואמר:

"חייבת להיות השוואה מוחלטת בשירות שניתן לאזרחים בבימ"ש משפחה ובבתיה"ד. ככל שזה קשור בוועדה אפעיל את כל הלחץ, הוועדה רואה את העניין הזה כצורך ויש רצון להשתדלות של המערכת לעשות את המקסימום. נערוך מעקב ונקבל לידינו את הדוח המסכם של עבודת המשרד לשירותי דת בעניין. הוועדה קוראת לאגף החשבות במשרד האוצר לשחרר תקציבים מוקדם ככל שאפשר, את מעורבות מנכ"ל משרד הדתות ודיווח אחת לשבוע שבועיים מה מתקדם ומי תוקע את הדברים. זה חלק מהפיקוח הפרלמנטרי. אני רוצה שלמשתמשי הקצה תהיה הרגשה לפחות כמו בבימ"ש אם לא יותר. יש לשם עוד דרך ארוכה ויודעים להתיש אותנו אך נפנה יחד עם יו"ר ועדת הכספים גפני לשר האוצר לקדם את תכנית הפיתוח הזו. יש פה ניסיון שנתקל הרבה זמן בבעיות בירוקרטיות- דרישת החש"כל ללכת על מכרז גדול להביא את בתיה"ד לרמה נאותה, שחולק לספקים קטנים שגם מכרזיהם תקועים ולא מתקדמים. אנחנו לא בוועדת כספים אבל תפקידנו בוועדת חוקה לגרום לכך שבתיה"ד יהיו נגישים, איכותיים ואפקטיביים ולא יכול להיות מצב בו מסיבות כאלו ואחרות הדברים נראים אחרת והתוצאה הסופית היא הבדל גדול בין תפקוד בימ"ש לבתיה"ד למרות מאמצים בלתי נלאים של בתיה"ד לעשות את המקסימום אך כשאין כלים מחשוביים אין יכולת לקיים זאת".

לצפייה בוועדה יש ללחוץ כאן

לקריאת פרוטוקול הוועדה יש ללחוץ כאן