ח"כ ליצמן בשאילתא לשר כץ: בשנה האחרונה הועסקו עובדים רבים בקרן קיימת לישראל בימי השבת שלא לצורך עבודות חיוניות.

בתאריך ה-3.1.2018 השיב שר העבודה והרווחה, חיים כץ, לשאילתא דחופה של ח"כ יעקב ליצמן (יהדות התורה) בנושא העסקת עובדים בימי השבת ע"י קרן קיימת לישראל.

ח"כ יעקב ליצמן (יהדות התורה) לשר העבודה והרווחה, חיים כץ (הליכוד):
בשנה האחרונה הועסקו עובדים רבים בקרן קיימת לישראל בימי השבת שלא לצורך עבודות חיוניות.
רצוני לשאול:
1. האם נכון הדבר?
2. אם כן – האם שר הרווחה הנפיק אישורי עבודה כנדרש?
3. מדוע מפלים את כל מי שאינו יכול או אינו מעוניין לעבוד בשבת קודש, מאחרים?

תשובתו של השר כץ:
למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שבראשותי, לא הוגשה בקשה לקבלת היתרים מיוחדים לביצוע עבודות בשנה האחרונה בקרן הקיימת לישראל. אז בטח לא אישרתי. משכך גם לא ניתנו היתרים מיוחדים בשנה האחרונה כאמור.

עם זאת, יתכן שחלק מהפעילויות שמבוצעות על ידי קק"ל נכללות מלכתחילה בהיתרים הכלליים שניתנו בשנות ה-50 על ידי ועדות השרים, כדוגמת ההיתרים להעסקת שמשים וסדרנים במקומות ציבוריים; היתרים לשמירה או אחרים. כמו כן, יתכן כי הפעילות שבה מדובר היא פעילות בתחום הפנאי והתרבות.

 המשרד בוחן מתן היתרים להעסקת עובדים ביום המנוחה שלהם, כאשר יום המנוחה השבועי לעובד יהודי הוא שבת, ויום המנוחה השבועי לעובד שאינו יהודי הוא שישי, שבת או ראשון – לפי בחירת העובד. לפיכך ככל שקק"ל העסיקה ביום שבת עובדים שאינם יהודים ושזהו אינו יום המנוחה השבועי שלהם, אין צורך בהיתר מיוחד לפעילות זו. בעניין אפליה של מי שאינו יכול או אינו מעוניין לעבוד ביום שבת, חוק שעות עבודה ומנוחה וכן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסרים על הפליית עובדים מטעמי סירוב דת לעבודה בשבת.

תגובתו של ח"כ ליצמן:
א. הם לא ביקשו היתרי עבודה והם עובדים. מאות עובדים אפילו. שכחתי לשאול אותך על הכמות, אם יש לך את הכמות, כמה עובדים. אבל אם הם עובדים בשבת, האם הם לא עוברים על החוק כשהם לא מבקשים היתרי עבודה בכלל?
ב. אין מצב כזה שהם יכולים לבקש ממישהו אחר היתרי עבודה. רק למשרד העבודה והרווחה יש סמכות לתת .
השאלה שלי הייתה ככה: מה זה אפליה? אם מחייבים בן אדם לעבוד שבעה ימים, זאת אומרת שמי שלא יכול בגלל שבת או סיבה אחרת, הוא לא יוכל לגשת למכרז הזה. האם זה לא אפליה? על זה לא ענית לי, אדוני.

תשובתו של השר כץ:
חברי כבוד הרב ליצמן, ולא כמו עורכי הדין שבאים עם חברי המלומד. על אמת, אני מרגיש בעשרות שנות עבודתנו פה ביחד, חבר קרוב ומעריך ומוקיר. לא נתנו היתרים, כי לא ביקשו. ואני אבדוק את מה שאתה אומר. אני אבדוק את המספרים, אני אבדוק את הדת, אני אבדוק אם אנשים עבדו כשהם לא רצו לעבוד, אם הכריחו אותם, ואני אעשה סדר. אני אעמוד מולך ואני אגיד את מה שיש. אני מקווה שתאהב. גם אם לא תאהב – אני אגיד את מה שיש. ואז אתה תוכל להתמודד עם מה שיש – כי כששאלת אם עובדים בשבת, ואללה אני לא יודע. ממני לא ביקשו.    

לצפייה בשאילתא של ח"כ ליצמן