ח"כ לבני: "אני חושבת שהיהדות נחטפת בשנים האלה למקומות של שנאה, גזענות, מקומות שהן הכל חוץ מיהדות בעייני".

במסגרת אירועי ציון יובל 40 שנים להקמת התנועה המסורתית בישראל, נפגש ח"כ ציפי לבני (המחנה הציוני) במפגש עם הנהגת התנועה המסורתית וועד ראשי הקהילות. במפגש שוחחה הקבוצה עם ח"כ לבניעל האופן בו ניתן לקדם סוגיות הנוגעות לדת ומדינה ופלורליזם בפוליטיקה הישראלית.

אני מגדירה את עצמי במובן הזה שאני אדם מסורתי, לא חילונית אדוקה. הולכת לבית כנסת אורתודקסי מתוך כבוד להוריי. אני חושבת שהיהדות נחטפת בשנים האלה למקומות של שנאה, גזענות, מקומות שהן הכל חוץ מיהדות בעייני.
כשהייתי שרה פגשתי זרמים שהם יותר יהודים מכאלה שבישראל. יושב ראש ממשלה ואין לו עמדה, תסגרו אתם, תביאו לי איזה תוצר, כל עוד אין בחירות וטוב. הליכוד שמייצגים רוב בציבור היהודי, לא קיימים על המגרש ומוכרים הכל לקבוצות המיעוט. כשנכנסתי לפוליטיקה, לא חשבתי שאזום את ברית הזוגיות. יש לי בבית את הסידור שלכם, וגם הטלית של נשות הכותל שמורה אצלי.