ח"כ כץ בדיון בוועדת העבודה למשרד הבריאות: "זרזו את קידום רפורמת הקורנפלקס".

שלשום, שני 15.6.2020 התכנסה ועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות יו"ר הועדה ח"כ חיים כץ (הליכוד) לדיון בנושא הצעת צו הגנה על בריאות הציבור (מזון) (הארכת תקופת תוקפן של הנחיות והוראות נוהל), התש"ף-2020.

במסגרת הדיון התבקשה הועדה לאשר בקשה של שירות המזון במשרד הבריאות לדחייה נוספת של חצי שנה ביישום רפורמת הקורנפלקס.

כזכור, בשנת 2016 ביקשה המדינה להקל על יבוא מזון ארוז במסגרת רפורמת הקורנפלקס ובשנת 2018 הוציאה הרבנות נוהל לקבלת אישור כשרות ליבוא מקביל. עד אז היבואן המקביל היה צריך לשלוח רב משלו למפעל בחו"ל, ורובם יבאו מזון עבור נקודות מכירה שלא מקפידות על כשרות, על אף שהמוצרים שיובאו היו לרוב כשרים הלכתית. בעקבות הרפורמה, על היבואן רק להוכיח באמצעות מסמכים ודוגמית מוצר שמדובר באותו מוצר שמיובא לארץ ביבוא רשמי, וכך הכשרות של המוצר הרשמי "עוברת" אליו. הנוהל היה אמור להקל על יבוא מקביל ובפועל התוצאות הפוכות. יבואנים מעוכבים חודשים ארוכים, גם כשמדובר במוצרים ממפעלים עם השגחה שנתית.

בדיון שנערך מספר דקות בלבד, הצהיר יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ (הליכוד):

"הוועדה תענה לבקשה, אך  אם המשרד לא יגביר את קצב העבודה ליישום הרפורמה, לא יאשר דחייה נוספת: שלוש שנים לא הבאתם כלום. רציתי לתת הארכה של חודש בלבד, אולם על פי הצו אני מוגבל לאורכה של חצי שנה, אבל אני אומר כאן בצורה ברורה- אם לא תביאו חמש תקנות חדשות לאישור הוועדה בכל חודש- לא ניתן הארכה נוספת".​