ח"כ כהנא הקים את השדולה לשיפור שירותי הדת ואמר: "לאזרחי ישראל מגיעה נציגות בכנסת שתטפל בבעיות הקיימות בשירותי הדת".

היום, חמישי 2.7.2020 יושב ראש הכנסת אישר את בקשת ח"כ מתן כהנא להקים שדולה שתפעל לשיפור שירותי הדת בישראל.

מטרת השדולה היא  לפעול  לשיפור מערכות מתן שירותי הדת לאזרח, ולחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית לישראל.

ח"כ מתן כהנא מסביר את מטרת השדולה החדשה:

"במטרה להביא שינוי אמיתי החלטתי להקים את השדולה שתפעל לשיפור מערכות מתן שירותי הדת לאזרח, ולחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית לישראל כגורם מוביל בתחומי ההלכה, ותשאף לייצר פתרונות שיזכו להסכמה רחבה של המפלגות השונות והארגונים האזרחיים הפועלים לשיפור שירותי הדת. הנושאים שהשדולה תקדם כוללים בין היתר את הסדרת מערכת הכשרות בישראל, שיפור מנגנון מתן כשרות על מוצרים ביבוא ישיר ומקביל, מינוי רבנים מקומיים והרכבים למועצות הדתיות, וגיבוש מנגנון למתן שירותי דת ברשויות בהן לא פועלת מועצה דתית. השדולה תקדם חקיקה שתיצור וודאות ותצמצם את המעורבות הפוליטית בשירותי הדת בישראל. כל פעולות השדולה יעשו תוך שמירה על ההלכה האורתודוכסית ועל מעמדם של הרבנים הראשיים והמקומיים, ושמירה על מנגנוני מתן שירותי הדת לאזרח, ומתוך הבנת ההיבטים הכלכליים של שירותי הדת ושימת דגש על הפחתת הנטל מבעלי העסקים, שיפור מעמדם של משגיחי הכשרות ועובדי המועצות הדתיות, והפחתת הרגולציה בתחום שירותי הדת. שיפור שירותי הדת הם צורך ניכר של החברה הישראלית. בכוונתי לפנות בימים הקרובים לחברי וחברות כנסת ממגוון סיעות הבית ולהציע להם להצטרף לשדולה. לאזרחי ישראל מגיעה נציגות בכנסת שתטפל באופן הרציני ביותר בבעיות הקיימות כיום בשירותי הדת בישראל".

את עבודת השדולה ילווה כיועץ עו"ד עמיחי פילבר ששימש בעבר כמנהל תחום כשרות במשרד לשירותי דת וכמנהל בפועל של מחלקת יבוא הבשר ברבנות הראשית לישראל. פילבר מביא איתו ידע וניסיון רב בתחום שירותי הדת, וכן תוכנית מקיפה שגיבש להסדרת מערכת הכשרות בישראל.