ח"כ כהנא הודיע כי יכנס את השדולה לשיפור שירותי הדת בעקבות הפסקת כהונתם של המועצות הדתיות ואמר: "מחייב חשיבה מחדש".

אתמול, שלישי 3.11.2020 יו"ר השדולה לשיפור שירותי הדת, ח"כ מתן כהנא (ימינה), הודיע כי יכנס דיון מיוחד של השדולה לשיפור שירותי הדת בעקבות הפסקת כהונתם של הממונים על המועצות הדתיות.

כידוע, בתחילת השבוע פקעה כהונתם של רוב מוחלט של הממונים על המועצות הדתיות. על פי החוק השר לשירותי דת והרשות המקומית צריכים למנות הרכב ל"מועצה דתית" בתוך שנה מהבחירות לרשות המקומית, חברי המועצה הדתית מייצגים את האוכלוסייה המקומית וקובעים את מדיניות הרשות בנושאי הדת.

אם בתוך שנה ממועד הבחירות לרשויות המקומיות לא מוקמת מועצה דתית נבחרת, החוק קובע כי את המועצה הדתית ינהל אדם שימונה על ידי השר לשירותי דת, ויפעל ללא מליאת מועצה.

לאחר הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות הוכרזו בחירות לכנסת, ולאור מערכות הבחירות החוזרות ונשנות הוארכה כהונתם של כל העומדים בראשות המועצות הדתיות, נבחרים וממונים, עד חודש יוני 2020, בסוף חודש יוני האריך השר לשירותי דת שוב את כהונתם של הממונים עד סוף אוקטובר.

נכון לעכשיו החליט השר לשירותי דת יעקב אביטן (ש"ס) שלא להאריך את כהונתם של הממונים לתקופה נוספת ולכן פקעה כהונתם בתחילת השבוע.

ח"כ מתן כהנא (ימינה) העומד בראש השדולה בכנסת לשיפור שירותי הדת החליט לקיים כינוס של השדולה ולערוך דיון מעמיק על הדרך הנכונה למתן שירותי הדת.

כזכור, אחת ממטרות השדולה לשיפור שירותי הדת היא מינוי הרכבים על פי חוק בכל המועצות הדתיות בארץ, והסדרת מערך מתן שירותי הדת ברשויות ללא מועצות דתיות.

ח"כ מתן כהנא (ימינה) מסר:

"דיון זה נדרש הן לאור העובדה שגם בימים כתיקונם כמחצית מהמועצות הדתיות פועלות באמצעות 'ממונים' פוליטיים שאינם משקפים את הצרכים המקומיים בהתאם לאופי האוכלוסייה, כפי שביקש המחוקק. מחצית מהמועצות הדתיות סובלות מקשיים כלכליים ותפעוליים ופועלים עם חשב מלווה מטעם המשרד, וישנן רשויות שאין בהן בכלל מועצה דתית ושירותי הדת ניתנים בהם בהתאם לרצונו וטוב ליבו של ראש הרשות המקומית. העובדה שבמשך שנים רבות לא מצליחים ליישם חוק שנחקק לפני יובל שנים, מחייב חשיבה מחדש מהי הדרך הנכונה שבה המדינה והרשויות המקומיות יוכלו לתת שירותי דת לאזרח בצורה היעילה והמהירה ביותר וזאת מבלי לפגוע בדרישות ההלכה, במעמד הרבנים, ובהיקף שירותי הדת הניתנים לאזרח".