ח"כ כהנא בפנייה לשר הדתות הרב יעקב אביטן: "אי מינוי רבני ערים פוגע במתן שירותי הדת לתושבים".

הבוקר, שני 28.6.2020 ח"כ מתן כהנא (ימינה) פנה  לשר הדתות הרב יעקב אביטן בעניין אי מינוי רבני ערים ומועצות אזוריות.

ח"כ מתן כהנא (ימינה) כתב במכתב לשר הדתות:

"בישראל קיימות עשרות עיריות ומועצות מקומיות בהן לא מכהן כלל רב מקומי בשל פטירתו או פרישתו של הרב הקודם, וכן רשויות רבות נוספות בהן מכהן רק רב מקומי אחד (אשכנזי או ספרדי) בעוד מינויו של הרב השני מתעכב ללא סיבה. לצערי הרב, מציאות זו פוגעת באופן קשה במתן שירותי הדת לתושבים. מבדיקה שערכתי עולה כי בין הערים שבהן לא מכהן כלל רב עיר נמצאות גם ערים גדולות חיפה ותל אביב (שמחתי היום לשמוע כי בחיפה ככל הנראה מתחיל תהליך לבחירת רב). למותר לציין כי אי מינוי רבנים לערים אלו פוגע גם בתפקודה התקין של מועצת הרבנות הראשית, שפועלת זמן ממושך בהרכב חסר מאחר ורבני הערים תל אביב וחיפה הם חברים בה על פי החוק. אני פונה אליך, אדוני כבוד השר:

1. לגבש תכנית עבודה קצובה בלוחות זמנים למינוי רבנים בכל הערים וביישובים שבהם ישנו תקן פנוי של רב אחד או שניים.

2. לערוך מיפוי של כלל רבני הערים והיישובים המכהנים, אשר עתידים להגיע לגיל 70 ב-5 השנים הקרובות.

3. לקבוע תכנית עבודה ולוחות זמנים, כך שלפחות חצי שנה לפני הגיעו של רב מקומי לגיל 70 יוחלט האם להאריך את כהונתו ב-5 שנים נוספות.

4. לקבוע תכנית עבודה ולוחות זמנים כך שלפחות 3 חודשים לפני פרישתו של רב מקומי (בגיל 70 או בגיל 75 לאחר הארכה) יבחר לו רב מחליף", הוסיף.

מדובר בסוגיה שלא טופלה במשך שנים רבות והביאה לפגיעה קשה בשירותי הדת בערים וישובים רבים בארץ, ומחייבת טיפול מידי ללא דיחוי. אני סמוך ובטוח כי עם כניסתך לתפקידך תפעל בהקדם לתיקון ענין זה".