ח"כ כהנא בדרישה להקל על עגונות ומסורבות גט: "לתקן את הנוהל שלא יתבקשו לחדש את הסטטוס שלהן כהורה עצמאי".

אתמול, רביעי  16.12.2020 פנה ח"כ מתן כהנא (ימינה) אל ראש הממשלה בנימין נתניהו (הליכוד) בבקשה לבטל את הליכי הבירוקרוטיה המקשים על נשים עגונות ומסורבות גט בהשגת מעמדה "הורה עצמאי".

כמו כן ביקש ח"כ מתן כהנא (ימינה) ליישם כלפיהן את מדיניות הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים שתחסוך מהן רישום נפרד בכל מוסד ממשלתי רלוונטי.

ח"כ מתן כהנא (ימינה) כתב במכתב:

"נשים מסורבות גט ועגונות אינן מצליחות להתגרש במשך שנים רבות לנוכח סירובו של בן הזוג לתביעת הגירושין או לנוכח אי כשירותו הגופנית/נפשית או היעדרותו. הן דבר ידוע הוא כי על פי ההלכה היהודית, הגירושין יכולים להיכנס לתוקף אך ורק עם מתן שטר הגט של האיש לאישה, ומכאן שסירוב או אי כשירות של בן הזוג יוצר חסם שלא מאפשר את הגירושין ומותיר נשים בקשר נישואין שלא ברצונן, כאשר בפועל הפירוד חל תקופה ממושכת. במקרים מסוימים, בתי הדין הרבניים מעניקים לאותן נשים אישורים על היותן 'מסורבות גט' או 'עגונות'. אישורים אלה ניתנים לרוב רק לאחר הליך ממושך שבמהלכו בית הדין השתכנע שעומדת לאישה הזכות ההלכתית להתגרש. נשים אלה סובלות בהקשר זה מפגיעה כפולה: הן אינן מצליחות להשתחרר מקשר הנישואין שהסתיים, ובנוסף, ובניגוד לנשים גרושות, הן נדרשות מדי שנה לפנות לבתי הדין ולבקש אישור עדכני על עובדת היותן פרודות פרוצדורה שלעיתים כרוכה באגרה ובתשלום שכר טרחה לעו"ד. נשים רבות מרגישות תחושת השפלה קשה כאשר הן נדרשות להוכיח מדי שנה שהן לא "חזרו לשלום בית" ושהן לא חזרו בהן מבקשתן הנושנה לגירושין. אני חוזר ומדגיש כי מדובר במקרים בהם בית הדין הרבני השתכנע שהנישואין הגיעו לקיצם. א בקש להציע לתקן את הנוהל הנוגע לנשים מסורבות גט ועגונות, כך ש-אלה לא יתבקשו לחדש מדי שנה את הסטטוס שלהן כ'הורה עצמאי'. אבקש להפנות ולהזכיר כי ע"פ החלטת ממשלה מס' 1933 מיום 30.08.2016, ממשלת ישראל אישרה את החלטת משרד ראש הממשלה, רשות התקשוב הממשלתי ומשרד האוצר לקידום מדיניות הנגשת מאגרי המידע הממשלתיים לציבור וקבלת מידע מהציבור פעם אחת בלבד הנקראת. בהתאם להחלטה זו אין מדובר כאן בהליך של תיקון חקיקה אלא בהנחיה מתבקשת של משרדך לכלל הגורמים הממשלתיים להשאיר את הסטטוס של אותן נשים כ'הורה עצמאי' ובכך להקל מהן את הטרחה והבושה ללכת ולחדש את מעמדן מדי שנה בשנה, כך שבהסתמך על מתן אישור ספציפי של ביה"ד ביחס לאותה אישה העדכון יהיה אוטומטי בכל גורמי הממשלה מבלי שזו תצטרך להמציא אישור שנה בשנה. ביטוח לאומי, משרד השיכון, רשות המיסים, משרד התמ״ת, רשויות מקומיות- ארנונה, חברת החשמל ועוד. על כל הנ"ל אשמח לקבל תשובה גם בכתב ע"י שאילתה ישירה שהגשתי היום למשרדך. אין ספק כי תיקון פשוט זה יאפשר מעט הקלה בתהליך הממושך שהן עוברות ויסייע בתיקון העוולה הקשה שהיא מנת חלקן היום-יומי".