ח"כ יעל גרמן בשאילתא לשר הפנים אריה דרעי בנושא משרד-הפנים אשר מתכחש בדיעבד לתעודות-לידה של אימהות בנות אותו המין.

היום, רביעי 17.10.2018 פנתה ח"כ יעל גרמן (יש עתיד) בשאילתא לשר הפנים אריה דרעי במהלך המליאה בנושא תעודות לידה של ילדים לאימהות בנות אותו המין.

ח"כ יעל גרמן (יש עתיד): "אימהות לסביות הופתעו לגלות שהמדינה מחקה מתעודת הלידה של ילדיהן את שם האם שאינה ביולוגית, בטענה שהונפקו בטעות, וזאת מבלי לעדכן אותן. על-פי הערכה מדובר בכשלושים תעודות לידה.


ברצוני לשאול: מכוח איזו הוראה שונו תעודות הלידה בדיעבד?

 

סגן שר הפנים ח"כ משולם נהרי (ש"ס) בשם שר הפנים אריה דרעי: "בהתאם לעמדת רשות האוכלוסין וההגירה שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה ככלל, תעודות לידה משקפות את ההורות הביולוגית. ולכן לא מופיע בהן שם בת הזוג או בן הזוג של האם הביולוגית. גם אם ניתן צו אימוץ או צו הורות פסיקתי ביחס אליהן.עם זאת,  לאחר רישום נוסף במרשם האוכלוסין, על סמך צו אימוץ, או צו הורות פסיקתי, כאמור, ניתן לקבל תמצית רישום המהווה תעודה ציבורית אשר משקפת את הסטטוס האזרחי והמשפטי העדכני של האדם. תמצית זו משקפת בין היתר את פרטי ההורים של קטין כפי שהם רשומים במרשם האוכלוסין, ובכלל זה, גם את שם בת הזוג של האם הביולוגית שנרשמה כאם הקטין במרשם האוכלוסין. עמדה זו באה לידי ביטוי בתגובת המדינה לעתירה שהוגשה בעניין לבית המשפט העליון  – בג׳׳ץ 7978/16, כפי שאושרה על-ידי היועץ משפטי לממשלה. בעקבות פנייתך, פנייתכן, כי הצטרפו עוד חברות כנסת מהכנסת, פנינו לקבלת התייחסות רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע למקרה הנוכחי. הרשות מסרה כי כפי שצוין בתגובת המדינה האמורה, בשנים 2007-2006, לאחר שהתאפשר, לראשונה בישראל לנשים לאמץ את הילדים הביולוגיים של בנות זוגן, הונפקו בטעות תעודות לידה שבהן הופיעו שמותיהן של שתי אימהות. תעודות הלידה האמורות הונפקו באופן ידני, במשך תקופה קצרה, בניגוד למדיניות הכללית של רשות האוכלוסין וההגירה, לעיתים שנים רבות לאחר מועד הלידה, ושלא בהתאם לתקנות מרשם האוכלוסין – צורתן של תעודות לידה ופטירה, התשל״ג-1972. התעודות שצורפו לפנייתכן הונפקו בתקופה האמורה, ועל כן ניתנו כאמור לעיל, שלא בהתאם למדיניות ולדין. אשר להנפקת התעודה החדשה באופן שונה ממה שנרשם בתעודה הקודמת, נציין כי תעודת לידה ניתנת לבקשת תושב שנולד בישראל ואיננה מהווה רשומה קבועה. לפיכך, ככל שמתבקשת תעודת לידה חדשה או נוספת, היא מונפקת באופן אוטומטי בהתאם לנתונים הקיימים במערכת באותו מועד ביחס ליום הלידה. בהקשר זה, אף הובהר לנו כי העתק של תעודת לידה מקורית שהונפקה אינו נשמר במרשם האוכלוסין, ובכל בקשה כאמור, מונפקת תעודת לידה חדשה. במקרה המוזכר בפנייתך, ובשאלתך, תעודת הלידה המקורית, אלא הונפקה למבקשות תעודת לידה בהתאם בהתאם לתקנות, לכללים ולמדיניות הנוהגת של הרשות. לפיכך, ונוכח המוסבר לעיל בדבר המצב המשפטי, לא נמצא מקום להתערב בהחלטה זו. רז נזרי, עו"ד, המשנה ליועץ המשפטי.

 
 

ח"כ יעל גרמן (יש עתיד): "אדוני סגן השר, אני מכירה את התשובה, ואת השאילתה אני ניסחתי גם אחרי שראיתי את השאלה. והסיבה שאני שאלתי, וגם הנוסח של השאילתה שלי אליך, למעשה, לשר הפנים היא, מכוח איזו הוראה? בתשובה של רז נזרי, מדובר, למעשה על מדיניות, אז האם בדבר כזה זה נושא למדיניות?  אנחנו יודעים שב-2006, וב-2007, באמת הונפקו תעודות לידה לשתי אימהות – אחת הייתה ביולוגית, ואחת לא ביולוגית. הן הונפקו על-פי מדיניות שהייתה נוהגת אז לפי ראש הגנזך שעמד אז בתפקיד הזה. לאחר שהוא עזב את תפקידו ונכנס ראש גנזך חדש, משום מה, שונתה המדיניות. השאלה שלנו, שלי, האם באמת מדיניות יכולה להשתנות? האם לא צריך הוראה? ולכן, שאלתי מכוח איזו הוראה – האם יש הוראה, תקנה, חוק שקובעת את מה שהמשנה ליועץ המשפטי, עו"ד רז נזרי כתב, או שזה באמת תלוי במדיניות של ראש הגנזך? פעם היה אחד שחשב שניתן, היום יש אחד שחושב שאסור. מחרתיים יהיה שוב אחד שחושב שניתן, לדעתי, זה לא תקין".

 

סגן שר הפנים ח"כ משולם נהרי (ש"ס) בשם שר הפנים אריה דרעי:

"כאני חושב שבסעיף 3 מופיע לך התקנות, התשל"ג-1972. תוכלי לעיין בהן, והדברים הם גם מעבר למדיניות יש תקנות – מה זה מדיניות? בסופו של דבר, המדיניות מיושמת באמצעות תקנות. הרישום הוא לאם הביולוגית, זה הכול, זו שילדה.