ח"כ יעל גרמן בדיון על המחסור בחלקות לקבורה אזרחית:"לא יכול להיות ששירות ציבורי נמצא בידיים פרטיות ועוד יותר מכך שדורשים מגופים אלו לתת שירות המנוגד לתפיסת עולמם ההלכתית"

הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בראשות ח"כ שלי יחימוביץ' קיימה אתמול (ד') דיון על יישום חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית בעקבות דו״ח מבקר המדינה 67ב: ״הבטחת זכות אזרחי המדינה לקבורה אזרחית״, שהצביע על כשלים וגרירת רגליים מתמשכת של רשויות המדינה ביישום החוק. במהלך הדיון הודגש כי הצורך במתן מענה של קבורה אזרחית מוסכם על כלל המרכיבים בחברה, הן מהצד החילוני והן על ידי נציגי הציבור החרדי.

עוד נאמר במסגרת הישיבה:

ח"כ שלי יחימוביץ׳ (המחנה הציוני) אמרה ש-21 שנים מאז נחקק חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, זכות יסוד זו רחוקה מאוד מיישום. יחימוביץ׳ ציטטה את דו״ח מבקר המדינה הקובע שקיים מחסור חריף בחלקות פנויות לקבורה אזרחית שנאמד ב-3,000 עד 17,000 חלקות קבר לכל הפחות לשנים 2016-2020. יחימוביץ׳ ציינה שכיום אזרחים רבים המעוניינים להיקבר או לקבור את יקיריהם בקבורה אזרחית סמוך למקום מגוריהם אינם זוכים למענה.
בתום הדיון הדגישה יחימוביץ׳ כי אינה מפקפקת ברצון של המשרד לשירותי דת לספק את שירותי הקבורה האזרחית, וכי הנושא אינו שנוי במחלוקת או בעימות בין חילונים לשומרי מצוות, ואולם קיימים חסמים משמעותיים המונעים הקמה של בתי עלמין אזרחיים כנדרש בחוק, בין אם מטעמים בירוקרטיים של חוסר תיאום חריף בין הרשויות, ובין אם עקב היעדר משאבים של עמותות המבקשות להקים בתי עלמין אזרחיים, אל מול הבסיס הכלכלי האיתן של חברה קדישא, שאף היא עמותה.

ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד) אמר כי בשלוש השנים האחרונות רואים בשטח מגמה של שיפור משמעותי ביחס לקבורה אזרחית וכי יש שיתוף פעולה מצוין עם משרד הדתות. בזכות שיתוף הפעולה, גם ישובים שאין בהם בתי עלמין אזרחיים מקבלים פתרון בבתי עלמין קרובים. למשל נתניה: נותן קבורה חינמית לאזורי פ״ת, חיפה ועוד. הוא הוסיף וביקש כי הוועדה תתמקד בכל דיון באחד מהאזורים ובכך תסיר מכשולים ותבטיח מתן מענה לאזרחים.

ח"כ יעל גרמן (יש עתיד), לשעבר ראשת עיריית הרצליה אמרה כי לדעתה, לא יכול להיות ששירות ציבורי נמצא בידיים פרטיות ועוד יותר מכך שדורשים מגופים אלו לתת שירות המנוגד לתפיסת עולמם ההלכתית. בהתאם לכך ספרה כי פעלה להקמת בית עלמין עירוני שיש בו חלקה אזרחית.

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) הדגישה כי חייבים לתת מענה לאזרחים ופחות חשוב מי המשרד שייתן את השירות. היא הוסיפה ואמרה כי ראשי רשויות שרואים בכך ערך, נותנים כבר היום שירות מצוין למבקשים להיקבר בקבורה אזרחית.