ח"כ טרכטנברג:הציבור החרדי מופלה לרעה במגזר הציבורי, אפעל לחוקק חוק לתיקון זאת".

בפאנל בנושא תעסוקת חרדים אשר התקיים במסגרת וועידה הכלכלית למנהלי עמותות וארגונים במגזר החרדי-דתי שהתקיימה ברמת גן, ח"כ טרכטנברג מסיעת המחנה הציוני העלה שהפוטנציאל הטמון בציבור החרדי הוא עצום, ראוי לראות מהם מנהלים בכירים בכלכלה הישראלית. הצבור החרדי מופלה לרעה אעשה כמיטב יכולתי לסייע עד כמה שניתן למנוע אפליה! השירות הציבורי חייב להיות יוזם ומופת לשילוב חרדים. על כן, מתוקף כהונתו כיושב ראש השדולה לשוויון הזדמנויות למגזר החרדי, ח"כ טרכטנברג הצהיר שברצונו לייזום הצעת חוק לשילוב החרדים במגזר הציבורי.