ח"כ גפני לשר החינוך על תקציב הישיבות: "אבקש שתתקן את מבחני התמיכה באופן שכל תלמיד ישיבה, יקבל סכום תמיכה שוויוני".

היום, חמישי 18.11.2020 שיגר ח"כ משה גפני (יהדות התורה) מכתב אל שר החינוך ח"כ יואב גלנט (הליכוד) אודות הפער בתקציב הישיבות.

כזכור, עדת הכספים אישרה לפני כחודשיים את תקציב הישיבות בסך זהה במדויק לתקציב שאושר בשנת 2019, תקציב העומד על סך של מיליארד מאתיים עשרים וארבע מיליון ש"ח.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה) כתב במכתב:

"מבחני התמיכה מסדירים את אופן חלוקת התמיכה, בשיטה של ניקוד, כאשר לכל סוג של פעילות, נקבע ניקוד מסוים, והתקציב הכולל מתחלק בסך הנקודות הכללי שצברו כלל הזכאים לתמיכה, בכך נקבע ערכה הכספי של כל נקודה. כאשר בשלב השני, כל מוסד מקבל תמיכה עפ"י סך הנקודות שצבר, במכפלת ערך הנקודה. תקציב הכולל לפעילות האגף, מתחלק בשיטה של עוגה תקציבית, כאשר הגדלת פרוסה אחת משליכה על גודלן היחסי של יתר הפרוסות, כלומר שכל שינוי בתקצוב מגזר או תוכנית מסוימת, משליך ישירות על כלל הנתמכים. בישיבה עם מנהל האגף התברר לי, שאחת מהסיבות לירידה בתמיכה החודשית לכל תלמיד, היא שינוי מבחני התמיכה, שנתנו תוספות לתוכניות שונות משיקולים מגזריים, באופן שתלמידים ממגזרים ומאזורים שונים או בתוכניות שונות, מקבלים לעיתים תמיכה כפולה ומשולשת, לעומת תלמיד ישיבה רגיל. תוספת הניקוד לתוכניות ומוסדות אלו, גורעת 13 מיליוני ₪ מתקצוב כלל המוסדות. לאור האמור, אבקש שתתקן את מבחני התמיכה באופן שכל תלמיד ישיבה, יקבל ניקוד וסכום תמיכה באופן שוויוני. למען הסר ספק, אין לי כל התנגדות להוספת תמיכה עבור כל אוכלוסיות או תוכניות כלשהן, אך זאת בתנאי שימצא לכך תקציב תוספתי קבוע, באופן שכבשת הרש של תלמידי הישיבות לא תיפגע".