ח"כ בצלאל סמוטריץ' פנה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בבקשה שיורה על ביטול ההחלטה בדבר העברת סמכויותיה של השרה מירי רגב לשר האנרגיה יובל שטייניץ.

אתמול, שני 02.07.2018 פנה ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט בבקשה שיורה על ביטול ההחלטה על העברת סמכויותיה של השרה מירי רגב לשר האנרגיה יובל שטייניץ (הליכוד).

כזכור, שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב (הליכוד) התפטרה בשל התנגדותה להקמת רחבה לרפורמים בכותל. לטענת ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), מדובר בהעברת סמכויות שאינה חוקית ולכן היא מבוטלת: "העברת סמכויות השרות, חברות הוועדה מכוח חוק העתיקות, נעשתה בחוסר סמכות, אינה חוקית, ולכן בטלה.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי): "עד היום לא ניתן אישור הוועדה, ואף על פי כן בוצעו במקום פעולות בינוי וחציבה, והוקמה במת עץ גדולה. על כל פנים, מכתבי זה צופה פני עתיד: ראש הממשלה מבקש כעת להוסיף ולבנות ברחבת הכותל הדרומי, באתר העתיקות "גן דוידסון", אך הפעם הוא ביקש לקבל את אישור ועדת השרים על פי חוק העתיקות. אלא, שהוועדה לא אישרה את העבודות כפי שייחל ראש הממשלה. ביום 27.6.18 הודיעה יו"ר הוועדה, השרה מירי רגב, כי אין בכוונתה ליתן אישור לעבודות. לכן, העברת הסמכויות אינה חוקית. העברת סמכויות השרות, חברות הוועדה מכוח חוק העתיקות, נעשתה בחוסר סמכות; אינה חוקית; ולכן בטלה. האם היה עולה על הדעת כי שר הביטחון יישאר בתפקידו אולם יבקש בהחלטת ממשלה להעביר את סמכויותיו על צה"ל לשר אחר? ברור הרי שלא. באותה המידה לא יכולים שרים להעביר סמכויות שהוענקו להם בחוק לשרים אחרים. הרכבה של וועדת השרים האמורה נקבע על ידי המחוקק לא בכדי והוא נועד לוודא כי כלל השיקולים הצריכים לעניין יהיו על השולחן הוועדה בבואה לדון בעניין ספציפי. כאשר עסקינן באתר ארכיאולוגי המשמש גם כאתר דתי ישנה חשיבות לשלוש הדיציפלינות הבאות: השיקול המקצועי ארכיאולוגי, השיקול הדתי והשיקול המשפטי. שלוש המישורים נדרשים לשם הכרעה ולא ניתן לכנס את הוועדה בהרכב אחר שיהא חסר את חלק מהשיקולים או כולם".