ח"כ בצלאל סמוטריץ בדיון בועדה לביקורת המדינה, בנושא דוח הגיור: "מקובלים עלי דברי חז"ל שאין לעודד גיורים"

את הדברים אמר ח"כ סמוטריץ בדיון שנערך היום (29.3.16) בועדה לביקורת המדינה בנושא דו"ח הגיור שעסק בדו"ח מבקר המדינה בנושא הגיור משנת 2013, בדיון נחשף כי 547 בקשות הוגשו לועדת החריגים של מערך הגיור מתוכן התקבלו רק 248 , השאר נדחו על הסף.

להלן עיקרי הדברים מהוועדה-

ח"כ בצלאל סמוטריץ: 
"ועדת החריגים לגיור צריכה לשבת במשרד הפנים ולא במשרד לשירותי דת. מערך הגיור יגיש המלצה למשרד הפנים האם ראוי לתת אזרחות למתגייר.
מקובלים עלי דברי חז"ל שאין לעודד גיורים"

ח"כ אלעזר שטרן: "אתה מעודד את הגרים לעבור גיור לא אורתודוכסי בחו"ל,
ועדת החריגים לגיור במתכונתה הנוכחית לא ערה למציאות, הסוסים יברחו מהארווה ואנחנו נתקן מאוחר מדי"

ח"כ עליזה לביא: "מדינת ישראל מתעמרת בגרים,
הגיור הוא פצע מדמם
אני שואלת- מדוע יו"ר ועדת החריגים לגיור אפילו לא הגיע לדיון?
מדינת ישראל מעודדת ירידה, וכמובן שזוהי בעיקר בעיה של נשים כי רוב המתגיירים הן מתגיירות- עדיף למתגיירות לנסוע להתגייר בחו"ל"