ח"כ בן צור: "קדושתו של הר-הבית לאומה היהודית גם לא נדרשת לחיזוקים של אותו קומץ אנשים אשר ברגל גסה רומסים את קדושתו של ההר"

ביום רביעי ה2.11.2016 התקיים במליאת הכנסת דיון על הצעה לסדר של ח"כ יואב בן צור בדבר קדושתו של הר הבית.

להלן לקט התבטאויות

ח"כ יואב בן צור:קדושתו של הר-הבית לאומה היהודית גם לא נדרשת לחיזוקים של אותו קומץ אנשים אשר ברגל גסה רומסים את קדושתו של ההר – בניגוד גמור להחלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל לדורותיה, בניגוד לפסקי-דין של רוב מניין ובניין של גדולי התורה, מכל העדות והחוגים, אשר קבעו שעלייה להר-הבית כרוכה באיסור כרת. 

ח"כ יריב לוין: אבל אני מודע לכך שישנם רבים שמאמינים כפי שמאמין חבר הכנסת בן צור, וטוב שאנחנו כולנו חיים במדינה שבה איש באמונתו יחיה, וכל אחד יכול לפעול ולקיים את הדברים כפי שהוא מאמין בהם. אבל ברור לגמרי שממשלת ישראל כמובן מחויבת לשמור על הסטטוס-קוו ועל חופש הגישה להר-הבית…אני מוכרח לומר בנימה אישית שאני דווקא מאלה שמאמינים שיהודים זכאים ורשאים ויכולים לעלות להר-הבית, וכמוהם בני עמים אחרים ובני דתות אחרות וכל מי שחש שהוא רוצה לבקר במקום, בין כתייר ובין בדרך אחרת. אני אישית מאמין שזו זכותו, כמו בכל מקום אחר. 

ח"כ יהודה גליק: חבר הכנסת בן צור, תכבד את העובדה ש-300 רבנים, רבני עיר, ראשי ישיבות, רבנים גדולים מאוד, חושבים שזה מותר. למשל, רבי משה בן מימון, הרמב"ם, שכותב ב"יד החזקה" שמותר לעלות להר-הבית. אני יודע שהוא לא היה תלמיד שהרב עובדיה יוסף והוא לא מגיע לכפות רגליו אבל הוא פוסק שמתיר.

ח"כ אורן חזן: השיח פה במליאת הכנסת הוא בכלל לא עניין הלכתי. יש רבנים שפוסקים לעלות, יש אחרים שאומרים להתרחק. יש כאלה שאומרים אין לדעת איפה עברה הקדושה ואין לדעת איפה עברה השכינה. אין לדעת איפה אפשר לפסוע ואיפה אי-אפשר.