ח"כ בהלול על הצע"ח חק החגים: "מכיוון שאנחנו חברה, רב-תרבותית, רב-דתית, רב-אתנית ורב-שבטית, אנחנו צריכים ושומה עלינו לייצר משהו משותף"

ביום רביעי ה- 21.12.2017, קיימה מליאת הכנסת דיון בהצעת חוק חג החגים, התשע"ז-2017, של ח"כ זוהיר בהלול ואחרים, לאחר הודעת השר אויב קרא (הליכוד) בשם שרת התרבות והספורט, מירי רגב (הליכוד), שהממשלה איננה תומכת בהצעת החוק, ביקש ח"כ בהלול לקיים הצבעה על החוק במועד מאוחר יותר.

ח"כ זוהיר בהלול: מכיוון שאנחנו חברה, רב-תרבותית, רב-דתית, רב-אתנית ורב-שבטית, אנחנו צריכים ושומה עלינו לייצר משהו משותף.  הבניין הזה הוא בניין שקשה לייצר בתוכו משהו משותף, משהו מאחד ומשהו מלכד. כל אחד במדינה הזו – כל אזרח, כל תושב – חוגג את חגו באופן אישי, באופן פרסונלי, מכוח ההגדרה של המדינה ומכוח המציאות של המדינה. מה שחסר לנו במדינת ישראל ובחברה הישראלית זה חג שיאחד את כולם, חג שיאזרח את השיח באותו יום, ואני מציע את ה-15 בדצמבר כתאריך של חג החגים בישראל. חג שנוצק בעיר חיפה, שהיא עיר מאוד סובלנית, מאוד ידידותית, שבה נוצר אותו חג חגים, שאותו העתקתי – אני, באופן אישי – עם קבוצת קשת, שהיא עמותה עכואית, אל עירי עכו, והדבר הזה נוחל הצלחה.
 זו לא המצאה שלי. גם בקנדה, גם בספרד וגם במדינות אחרות בעולם, כמו למשל קוריאה, שאני מרבה להגיע אליה, מציינים חג אזרחי. מאזרחים את החג כדי ליצור משהו משותף. מה שחסר לנו בלאומיות שלנו – הרי על מה אנחנו מתקוטטים? מתקוטטים בדרך כלל על רקע לאומי, לא רוצה לומר אפילו לאומני. באמת השיח שלנו הוא די מדמם, כמעט באופן קונסיסטנטי. יבוא היום הזה, יאחד את כולם, כולם ידעו שיש להם משהו מן המשותף, כולם יתאחדו לרגע, כולם יכוננו את השיח המשותף ולא יסתכלו אחד על השני בצורה פולקלוריסטית.
מטרת מיסוד חג החגים, המצוין זה שנים רבות בחיפה, כאמור, היא לייצר פלטפורמה מלכדת לכלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, אשר יוכלו להרגיש חלק מהקולקטיב בלי לוותר על זהותן, חלילה, ועל השייכות האתנית הלאומית שלהם. בימים שבהם מכוננת ממשלת בנימין נתניהו רק שסעים בתוך החברה הישראלית, אנחנו נדרשים לשכל הישר, אנחנו נדרשים ללוגיקה, נדרשים גם לילדינו, שאולי יצליחו באמצעות החג הזה שיפיץ אהבה, להיטמע גם, לפחות ברוח שלהם, בתוך החברה הישראלית, כדי שכולנו נביט אל החג הזה בצורה מאוד פוזיטיבית.

 

שר התקשורת, איוב קרא (הליכוד), בשם שר התרבות והספורט, מירי רגב (הליכוד): משרד התרבות והספורט , תומך בפסטיבל החג של החגים הנערך בחיפה מדי שנה במסגרת תקנת הפסטיבלים המקצועית, ובשנים האחרונות אף חל גידול בתמיכת המשרד. בשנת 2015 נתמך הפסטיבל ב־217,056 שקל חדש, בשנת 2016 – 224,000 שקלים, ובשנת 2017 – 236,000 שקלים.
יש לציין כי תמיכת המשרד ניתנת לעיריית חיפה, כמו לרשויות מקומיות רבות אחרות, גם במסגרת תקנת סל"ע עבור יוזמות, כך שהיא יכולה להשתמש בתקציב זה לצורך ייסוד יוזמה חדשה הנוגעת לחג של החגים. החג של החגים הוא אירוע המציין את הרב-גוניות בחברה הישראלית בכלל ובחיפה בפרט, ויש לו חשיבות רבה בשיח התרבותי והחברתי בישראל, אך יחד עם זאת, ניתן לחגוגו ולציינו במשאבים הקיימים, מה שציינתי קודם, אדוני היושב-ראש.

לאור העובדה שמדובר ביוזמה קיימת, הנתמכת בהליך מסודר באמצעות מבחני תמיכה מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, ולאור האפשרות לקבוע דיון מיוחד במליאת הכנסת גם ללא צורך בהצעת חוק ספציפית, אין כלל צורך בהסדרת הנושא באופן חוקי. אני רוצה לומר שהצעת החוק מיותרת, חבר הכנסת בהלול. הדבר, לדעתי, מעוגן. גם אם זה לא מעוגן בחקיקה, התקציב והמשאבים שניתנים לפסטיבל הזה הם, מן הסתם, ראויים, שוטפים, אפילו מדי שנה מגבירים את התמיכה הזאת. לכן, לדעתי, החקיקה כאן מיותרת, וחבל פשוט להתחיל הליך שבו לא ניתן שום דבר בעניין הזה ולא מאפשר שום דבר.

לקריאת הצעת החוק של ח"כ בהלול