ח"כ אמסלם על הצעת החוק לתיקון חוק הגיור: "הממשלה תגיש הצעת חוק מוסדרת שתסגור את כל הפינות בנושא".

אתמול, רביעי 19.8.2020 עלתה להצבעה במליאת הכנסת הצעת החוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על-ידי רב מקומי), התש"ף–2020, של חבר הכנסת אלעזר שטרן (יש עתיד).

ח"כ אלעזר שטרן עלה להציג את הצעת החוק ואמר:

"אני מעלה את ההצעה הזאת נוכח אתגר שאני בטוח שכל חלקי הבית שותפים לו: העלייה המבורכת ממדינות חבר העמים, שהביאה איתה מאות אלפים, שעד שהם דרכו כאן, חשבו שהם יהודים. קראו להם שם "ז'יד", זרקו עליהם אבנים. הם אמרו: אנחנו מוכנים למות בשביל העם היהודי. הם משרתים בצה"ל במקומות הכי קרביים, ומדינת ישראל לא מכירה בהם כיהודים לצורכי נישואין, הקמת בית או כל דבר דתי שקשור בזה. אני רק רוצה, השר דודי אמסלם – תראו, יש שאלה: אם כבר העלית את זה ואולי אתה גם יודע שהיא תיפול, אז אז למה אתה מעלה את זה עוד פעם? אני רוצה לומר לכם את המשמעות: בפעם האחרונה שהעליתי את זה, ביולי 2018, מאז ועד היום – אז הוגשו המלצות ועדת ניסים, שראש הממשלה בנימין נתניהו מינה – מאז ועד היום עברו 808 ימים, נולדו בישראל כ-12,120 תינוקות שאינם מוכרים כיהודים. המספרים, השר אמסלם, אתה שומע? מאז שהשר ניסים הגיש את המסקנות שלו לראש הממשלה – 12,000 תינוקות. מאז שאני העליתי בפעם הראשונה את ההצעה הזאת – 37,000. השר שטייניץ – אני חושב שהוא רוצה לנמק במקומי. אני יודע שהוא יודע לנמק את זה במקומי. אני רוצה להזכיר לכם שגם מועצת הרבנות הראשית לישראל, בנשיאותו של הרב עובדיה והרב שלמה גורן, מה שהם אמרו: כל מי שמערער על כך, מוציא לעז על רבני ערים, שגיוריהם אינם מוכרים. אני שואל את עצמי את השאלה הזאת – הרי רבני ערים, מי שנתן להם את הסמכות זו הרבנות הראשית. השר אמסלם, למדת כמוני בישיבה, ואתה יודע שגיור – להרכיב בית דין – לא צריך רשות של רבנות ראשית, צריך אפילו בית דין של שלושה הדיוטות. דרך אגב, אתה גם יודע, ואני אקרא את זה אחר כך. אני התחלתי את הגיורים בצה"ל אצל הרב עובדיה יוסף בבית. קיבלתי את ברכתו. הוא לא שאל אותי האם הם אחר כך ישמרו מצוות או לא; איך נוודא את זה או לא. הוא לא שאל. הרב עובדיה יוסף, שאתם כאילו ממשיכי דרכו. רציתם שנלך לבנו, לרב הראשי לישראל – הייתי אצלו. קיבלתי את הסכמתו. נולדים היום עוד 15 תינוקות. הגיור – אנשים נמאס להם למרות שגם אצל הרמב"ם, אתה יודע – מילה וטבילה. הוא לא דיבר על קבלת מצוות: אחד מן העכו"ם שאמר: רוצה אני, מודיעים אותו כמה ישראל דוויים, כמה שנואים, כמה דחויים בין העמים. אני אגיד רק מה הבעיה: אתם לא פוגשים אותם. מי שמתנגד לזה, אין לו מספיק חברים בצה"ל, כשחוזרים הילדים הביתה ואומרים: פגשתי מישהו או מישהי שמשרת איתי בגולני או בהנדסה קרבית, ואבא שלו יהודי ואומרים שאימא שלו לא יהודייה, והוא מוכן להיות כמונו. אז שואלים אותו באיזה חוף הוא התרחץ, בנפרד או במעורב. לדקדקנות הזאת אתם רוצים ללכת ולהביא התבוללות לפה. לצערי הרב, לא שואלים היום בתהליכי הגיור שלהם: מה אתה מוכן לעשות בשביל העם היהודי? אני לא אומר שלא ישאלו אם אתה שומר שבת או לא, בסדר? אבל איך יכול להיות שאצלם לא שואלים: תגיד, אתה מוכן למות בשביל העם היהודי? מה אתה מוכן לעשות? איך יכול להיות שבתהליך הגיור, שהמדינה הזאת מבודדת, מבודדת, אין ביטוי לשירות בצה"ל? ואז, חס וחלילה, כשמישהו נהרג, הוא לא יכול להיקבר. יש לו חלקה – כבר דאגנו שהיא תהיה מכובדת, אבל חלקה נפרדת בבתי הקברות. או שעושים רווח בינו לבין אחרים, בבית הקברות הצבאי. אנחנו יכולים להסכים לזה? ואל תגידו לי, יש גם בית קברות דרוזי. לא מדברים על זה. מדברים על אלה שמדינת ישראל העלתה לפה ודרשה מהם לשרת בצה"ל. לא התנדבו לשרת בצה"ל. דרשה מהם, מתוקף היותם יהודים, לשרת בצה"ל. הם טובים מבחינת המדינה לשרת בצה"ל, להקריב את חייהם. הם לא טובים להתחתן פה.

השר המקשר בין הממשלה לכנסת ח"כ דוד אמסלם (הליכוד) עלה לדוכן המליאה והשיב להצעת ח"כ שטרן:

ני חושב שזה סוגיה כואבת וחייב להיות כיוון של פתרון בעניין הזה. יש פה במדינת ישראל מאות אנשים שכאורה על פי ההלכה היהודית הם לא יהודים אבל באופן מעשי הם חיים פה ונולדו כאן חלקם לא מכירים מציאות אחרת בכלל. בוודאי אנחנו צריכים להתייחס לנושא. אני לא רב אז אני לא יודע מה עושים במקרה כזה אבל צריך לעשות מאמצים רבים במסגרת ההלכה ולנהוג כבית הלל. אם נטמון את הראש בחול הבעיה תגדל. כרגע יש את הדוח של משה ניסים והוא יושב על שולחן הממשלה. הממשלה תגיש הצעת חוק מוסדרת שתסגור את כל הפינות בנושא. בוא נחכה חודש חודש וחצי ולא נצביע עכשיו".

בהסכמת ח"כ אלעזר שטרן הצעת החוק הוסרה מסדר היום ותעלה להצבעה בעוד חודש.