ח"כ אלעזר שטרן מברך את ראש הממשלה על ההכרה בקונסרבטיבים וברפורמים ועל השינוי בסטטוס קוו

לפני דקות אחרות (02/03) ח"כ אלעזר שטרן ניצל את נוכחתו של ראש הממשלה במליאת הנכסת על-מנת לברכו בהכרה שהעניק לקונסרבטיבים לרפורמים ביהדות:
 
"על אף שאני חבר אופוזיציה אני רוצה לברך את ראש הממשלה. אני מברך אותך על המעשה ההיסטורי שעשית, שנתת בפעם הראשונה ביטוי היסטורי לזרמים נוספים ביהדות, לקונסרבטיבים ולרפורמים להיות בעלי זכויות ומוכרים על ידי ממשלת ישראל."

לפני דקות אחרות (02/03) ח"כ אלעזר שטרן ניצל את נוכחתו של ראש הממשלה במליאת הנכסת על-מנת לברכו בהכרה שהעניק לקונסרבטיבים לרפורמים ביהדות:
 
"על אף שאני חבר אופוזיציה אני רוצה לברך את ראש הממשלה. אני מברך אותך על המעשה ההיסטורי שעשית, שנתת בפעם הראשונה ביטוי היסטורי לזרמים נוספים ביהדות, לקונסרבטיבים ולרפורמים להיות בעלי זכויות ומוכרים על ידי ממשלת ישראל.
אני שמעתי מה שאמרתי בוושינגטון שכל היהודים אמורים לחוש בבית בישראל, רפורמים קונסרבטיבים וארתודוקסים ולא האמנתי שתלך כל כך רחוק כמו שהלכת עכשיו שהרי זו בקשה ארוכת שנים. אמרת שם שנשקיע ישירות בפיתוח וטיפוח קהילות קונסרבטיביות ורפורמיות בישראל.
חשבתי שאתה אומר את הדברים רק בוושינגטון ולא כאן בממשלת ישראל, כמו שאמרו חברי כנסת חרדים שלא יתנו לזה להתקדם. אתה שמעת אותם, והמשכת לקדם את הרפורמים והקונסרבטיבים, נתת להם מקום של כבוד במקום הכי קדוש לעם היהודי – בכותל המערבי.
אני משוכנע שהחחלטה ההיסטורית שלך, של הכרה בזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים, היא באמת תוצאה של אמונה עמוקה בחשיבות של השוויון לזרמים בחברה הישראלית ובמדינת ישראל.
עשית את הדברים האלה בניגוד לסטטוס קוו, ויש לכך משמעות גדולה. ידעת איך לשכנע את הח"כים הדתיים והחרדים, אני לא יודע מה הבטח להם, אני יודע שהם נשארו למרות שבהסכם הקואלציוני כתוב שישמר הסטטוס קוו.
זו בשורה לעם היושב בציון וליהדות התפוצות. אני מקווה שגם בנושא הגיור תפעל בצורה דומה"