ח"כ אלעזר שטרן הודיע כי בשל שינוי שהוכנס בהגדרת מטרת חוק הגיוס, לפיו הוא נועד לעגן "הסדר לדחיית שירות לתלמידי ישיבות תוך הכרה בערך לימוד התורה", סיעת יש עתיד לא תתמוך בחוק.

 היום, רביעי 11.07.2018 הודיע ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) כי מפלגתו לא תצביע בעד חוק הגיוס, בעקבות שינוי שהוכנס בנוסח החוק. 

כזכור, בשבוע שעבר אושר חוק הגיוס בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, ובעקבותיה הוקמה הוועדה מיוחדת  להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות, ושילובם של בוגרי ישיבות בשירות צבאי, בשירות לאומי-אזרחי ובתעסוקה, בראשות ח"כ דוד אמסאלם (הליכוד).

הועדה המיוחדת להסדרת מעמדם של תלמידי ישיבות בכנסת מחקה מהסעיף המרכזי של מטרת החוק, כפי שנוסח על ידי משרד הביטחון, את ההגדרה כי מטרתו "לצמצם את אי-השוויון בגיוס". במקום זה נכתב כי "מטרתו של פרק זה לעגן בחוק הסדר לדחיית שירות לתלמידי ישיבות אשר תורתם אומנותם, תוך הכרה בערך לימוד התורה." 

בנוסף, צוין כי המטרה היא "הגברת שילובם של בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדים במעגל התעסוקה, והכל תוך חתירה מתמדת להגברת השתלבותם בשירות סדיר. וכל זאת בתהליך הדרגתי ומדוד על יסוד הסכמה רחבה".

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד): "החלטות הוועדה על שינוי נוסח פרק המטרה של החוק משמעותו שיש עתיד לא תמשיך לתמוך בו".

ח״כ עודד פורר (ישראל ביתנו) : ״השינויים שלכאורה בוצעו בחוק הגיוס אינם מקובלים על ישראל ביתנו, כפי שהבהרנו גם בדיוני הוועדה. לפיכך הפרסומים כאילו ישנה הסכמה על שינויים כאלה ואחרים אינם נכונים״.