ח"כ אלהרר במכתב לראשי מערך הגיור: חובתה של הועדה לחשוף את שיקוליה בפני הציבור ולנהל פרוטוקולים

בדיון שקיימה הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ קארין אלהרר (יש עתיד) בנושא דו"ח מבקר המדינה  63 ג' על עבודת מערך הגיור ביום שני ה- 13.2.2017 חשפה ח"כ אלהרר כי טרם נתקבלה תשובה למכתבה שנשלח בתאריך ה-11.1.2017 ובו דרישה מהרב דיין להבהרות בנושא מדיניות וועדת הערער במערך הגיור שלא לחשוף פרוטוקלים של דיוניה בפני מתגיירים אשר גיורם נפסל.

בהינתן העיכוב בקבלת התשובה, והן בכוונה להמשיך בדיוני המעקב אחר עבודת מערך הגיור בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא נדרש הרב דיין על ידי ח"כ אלהרר לספק תשובה עד הדיון הקרוב של הוועדה לביקורת המדינה בנושא ביום רביעי ה-22.2.2017.

להלן המכתב המלא:

שינוי גודל גופנים