ח"כ אייכלר בפנייה לראש הממשלה והשר לשירותי דת בדרישה המעקרת את מתווה הכותל מעיקרו

בפרסום ראשון של אתר 'בחדרי חרדים' עולה שח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) פנה במכתב מנומק ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשר הדתות בדרישה כי בתשובת המדינה לעתירת ארגון נשות הכותל והזרמים ליישום מתווה הכותל שביטלה הממשלה, יודגש שרחבת הכותל המערבי המופיע כפי שמוגדרת בתקנות המקומות הקדושים לא השתנתה, ותחול לחומת שער האשפות.
המדובר בצעד שלמעשה יימנע את יישום מתווה הכותל, מאחר שניהול הרחבה המערבית בפינה הדרומית יישמר בידי הרבנות הראשית ורב הכותל הממונה על המקומות הקדושים ליהודים.

להלן עיקרי פנייתו של ח"כ אייכלר לראש הממשלה, בנימין נתניהו (הליכוד), השר לשירותי דת, ח"כ דוד אזולאי (ש"ס), והיועץ המשפטי לממשלה:
"כידוע בשנת תשל"ב תוקנו תקנות השמירה על המקומות הקדושים. תקנות אלו כללו מפה אשר הגדירה את המושג 'רחבת הכותל המערבי' לצורך תיחום תחולתן'. בשנת תשמ"א בוטלו תקנות אלה והוחלפו בתקנות אחרות, לתקנות לא צורפה המפה כי הדבר מובן מאליו והן נקטו בהגדרות מילוליות בלבד.כמובן, מסתבר כי הסיבה שלא נצרכו להגדיר מחדש בתקנות את המונח 'רחבת הכותל המערבי' היא קיומם של הגדרות בתקנות הישנות". 

בנוסף טוען ח"כ אייכלר, לאסמכתא נוספת המחזקת את הטיעון המשפטי: "גם במסגרת התכניות החלות באזור, המהוות גם הן מעשה חיקוק, הוגדרה 'רחבת הכותל המערבי' באופן דומה במשפט 'כולל האידרא' כך שהיא כוללת את כל השטח הסמוך לכותל החשוף עד לשער האשפות ולחומת העיר העתיקה". 

בהסתמך על הנימוקים הללו מסכם ח"כ אייכלר את מכתבו: "בהתאם לדין ולהגיון הישר, יש לפרש את המושג 'רחבת הכותל המערבי' שבתקנות בהתאם להגדרתו בדברי חקיקה אחרים ואין כל טעם לפרש באופן שונה את אותן המילים בדיוק אשר מופיעות בתקנות. היות ומדובר בדברים נכוחים, אני משוכנע כי אכן כך צריכה להיות גם תגובתכם לבית המשפט הגבוה בשם ממשלת ישראל" .

לחצו לצפייה במכתבו המלא של ח"כ אייכלר