ח"כ אורי מקלב הפנה שאילתה אל השר לשירותי דת: "כיצד השר ביצע מינוי בניגוד להחלטות ממשלה הקובעות שראש מערך הגיור כפוף לרב הראשי?"

ביום ג', 22 בפברואר 2022, כ"א באדר א' תשפ"ב, הועלו על סדר יומה של מליאת הכנסת שאילתות לשר לשרותי דת מתן כהנא (ימינה). שאילתה הינה אחד מהכלים הפרלמנטריים העומדים לרשות חבר.ת כנסת כדי לפקח על עבודתה של הממשלה. ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) הפנה אל השר שתי שאילתות. השאילתה הראשונה עסקה במינוי לא חוקי של ראש מערך הגיור, בניגוד להחלטות הממשלה: 

"לפני כמה שבועות, פורסם שהשר פעל למנות ראש מערך גיור ללא תיאום והסכמת נשיא בית הדין הגדול".

אמר ח"כ אורי מקלב ושאל:

1. כיצד השר ביצע מינוי במחטף, בניגוד להחלטות ממשלה מפורשות, הקובעות שראש מערך הגיור כפוף לרב הראשי?

2. לאור הודעת נשיא בית הדין כי ישתמש בסמכותו בניהול המערך, מדוע לא יבוטל המינוי לאלתר?

השר לשירותי דת מתן כהנא השיב:  

"התשובה הרשמית על השאלה שלך היא שנציב שירות המדינה בדק, ואמר: לא נפל רבב בכל ההליך. עכשיו אני רוצה להגיד לך את הדברים שעמדו מאחורי התהליך הזה. הרב ולר, רב חשוב, דיין גיור חשוב, היה ממלא מקום במהלך שלוש שנים, וכל שלושה חודשים האריכו מחדש את התפקיד שלו, כך שבשום פנים ואופן אני לא פיטרתי אותו. אני בסך הכול לא הארכתי לו את המינוי.

אתה יודע בוודאי שאני עכשיו מקדם חוק גיור, הוא הולך לעשות שינויים במערך הגיור הממלכתי. כמה פעמים דיברתי עם הרב ולר ועמדה על הפרק האפשרות להאריך את הכהונה שלו, אמרתי לו: אני צריך מישהו שבסוף יקדם את השינויים שאני מוביל במערך הגיור. האם אתה חושב שאתה יכול להיות האיש שתעשה את הדברים האלה? הרב ולר אמר לי ביושר: אדוני השר, אני איש של הרב הראשי, ואני לא אעשה דברים בניגוד לעמדתו אם הוא לא יסמוך עליהם את ידיו. אמרתי לו: אתה מבין את ההשלכות של הדבר הזה? הוא אמר: לחלוטין. פעלתי בסמכותי, פעלתי כדין, ואמרו את זה בנציבות". 

לאחר תשובתו של השר לשירותי דת התפתח במליאה דיון בין השניים בנושא הגיור, כשח"כ אורי מקלב אמר:  

"דווקא בגלל שאתה אומר את זה ביושר, הוא לא היה מוכן לעבוד כנגד עמדתו של הרב הראשי וגם נגד עמדתו שלו; הוא אומר: ערכית, מצפונית והלכתית אני לא יכול לקבל אחריות על מה שעתיד להיות. מערך הגיור באופן כללי, זה לא סוד, כולם יודעים שלא עובדים שם אנשים אולטרה-אורתודוקסים אלא מהציונות הדתית; מערך הגיור היום מופעל על ידי הציונות הדתית, אנשים שמטבעם רואים את הדברים בצורה אחרת, בצורה מקלה יותר. לכן גם מינו אותם, לכן גם הם לא נמצאים בתוך מערך בית הדין, כדי לתת מענה". 

השר כהנא השיב:  

"אני לא יודע אפילו להגיד את החלוקה בתוך מערך הגיור הממלכתי, כמה הם מהמגזר החרדי וכמה מהגזר של הציונות הדתית. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך בוודאות, שלאו דווקא הרבנים מהציונות הדתית הם הרבנים היותר-מקלים בבתי הדין". 

ח"כ מקלב:  

"מה זאת אומרת הם לא יותר מקלים? בגלל שהם עומדים על כמה עקרונות. עד היום היה מערך גיור בישראל, לא הסכים לגייר את אותם אנשים שהיום אתה רוצה לגייר אותם. אתה מודיע ואומר: תשמעו, יש חשש או יש כבר התבוללות בישראל, אנשים שהם אזרחי ישראל והם לא נחשבים כיהודים. אתה אומר, לא יכול להיות שיש כאלה שהם אזרחי ישראל והם לא ייחשבו יהודים, מכיוון שבסופו של דבר הם חיים איתנו". 

השר כהנא:  

"ודאי שזה יכול להיות".  

ח"כ אורי מקלב המשיך:  

"מה הקשר בין אזרח, שיכול להיות אזרח טוב, שעושה כל מה שמוטל עליו הוא צריך בשביל זה להיות יהודי? אנשים שעד היום לא התגיירו, למה הם לא התגיירו? לא בגלל שהיו תורים ארוכים במערך הגיור אלא בגלל שלא התאים להם כל התהליך. הם גם לא נמצאים בתהליך הדתי או לא דתי, היהודי, המהותי, בערכים היהודיים. לא התאים להם, כל מהלך הגיור לא מתאים להם. השאלה, אם ככה הם מרגישים, איך אתה היום מקדם מערך גיור שבעצם סותר את התפיסה המקובלת עד היום".  

השר לשירותי דת מתן כהנא השיב והתייחס לנושא התבוללות בישראל:  

"אפשר להיות אזרח נאמן במדינת ישראל גם בלי להיות יהודי. יש לנו את אחינו הדרוזים, ויש לנו רבבות אנשים שעלו מחבר המדינות לשעבר והם אזרחים שווי זכויות, אזרחים נאמנים, אהובים, רצויים, הם משרתים איתנו כתף אל כתף בצבא ונמצאים איתנו בכל מקום גם בלי שהם יהודים. אבל יש רבים מהם שאבא שלהם או סבא שלהם היו יהודים, ועל פי ההלכה שנינו יודעים שהם אינם יהודים. על פי המספרים המוכרים כמעט חצי מיליון איש במדינת ישראל. אני אומר לך שכנראה החברים שלך והמשפחה שלך מטבע הדברים פחות פוגשים אותם. אני לא אומר את זה בצורה ביקורתית, זאת המציאות. אבל אני וחבריי ומרבית אנשי המדינה פוגשים אותם בלימודים, בצבא, במקומות העבודה. מטבע הדברים אנשים מתאהבים ויש חתונות, ואנחנו יודעים שאלה החתונות שיוצרות בסוף התבוללות. 

אני חושב שאנחנו יכולים להגיע למצב שהוא ירצה להיות יהודי כמוני. אני מאמין שאם יקומו פה בתי דין לגיור על פי ההלכה, מאירי פנים ויבואו יותר אנשים כאלה להתגייר. אין רב אורתודוקסי אחד במדינה שחושב שאפשר להיות יהודי בלי לקבל עול מצוות. החוק הזה, בסוף יביא גיורים רק על פי ההלכה". 

יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) הוסיף שאלה לשר בנושא:  

"נעם לאוזניי הצליל של "רק על פי ההלכה", אני חייב לציין זאת. אבל יש לי שאלת המשך. אליך, אדוני השר: כמה תיקים של גיור על פי ההלכה הסתיימו ומונחים על שולחן הרבנים לחתימה, בערך?" 

השר מתן כהנא:  

"המספר האחרון שאני מכיר הוא יותר מ-100. מכל מה שאני ביררתי אני מבין שנשיא בית הדין העליון, הרב הראשי הרב לאו לא עצר את החתימה שלו על תיקי גיור, אבל ניכר שיש איזושהי האטה, שעדיין לא הצלחתי לעמוד על פשרה". 

ולאחר תשובתו של השר, אמר ח"כ אורי מקלב:  

"אתה לא מונע התבוללות, אתה מכשיר את ההתבוללות. זה מה שאתה עושה". 

השאילתה השנייה של ח"כ אורי מקלב עסקה במחסור בקברים לקבורת שדה ודרישת תשלום גבוהה מאבלים שמתם מוטל לפניהם.

"דתיים, חרדים, מסורתיים וחילונים רבים מקפידים על קבורת שדה – מנהג אבותיהם וכו'. בעשור האחרון עלו כמה הצעות להקמת בתי קברות בקבורת שדה: בירושלים, מודיעין, נחל-שורק ועוד, עד כה ללא תוצאות. משפחות אבלות רבות נאלצות לשלם 50,000 ש"ח ויותר לרכישת קבורת-שדה". 

אמר ח"כ מקלב ושאל:

1. מדוע המשרד לא מקדם בניית בית קברות לקבורת שדה?

2. מה המשרד יעשה כדי לפתור את הבעיה?

השר לשירותי דת מתן כהנא השיב: 

"נושא הקבורה זה אחד מהנושאים שלצערי לא התבצע בהם תכנון אסטרטגי ארוך שנים, ומדינת ישראל נמצאת בו די במצוקה. זאת האמת. עד כדי כך במצוקה, שלשמחתי, לאחרונה, לפני כמה חודשים, גייסתי תקן חדש במשרד לשירותי הדת שנקרא משנה למנכ"ל, ו-50% מזמנו, הוא עוסק בקבורה. האמת היא, שפשוט נגמר המקום לקבור. אין לנו מקום לקבור במדינת ישראל. במיוחד במטרופולינים הגדולים, אין כמעט מקום לקבורת שדה, פשוט נגמר המקום. כל אזרח בישראל זכאי להיקבר בחינם, אבל לפעמים זה יהיה בקברי מכפלה, לפעמים זה יהיה בקברי סנהדרין. יש כל מיני פתרונות של קבורה שהם אינם קבורת שדה. מי שרוצה קבורת שדה כנראה יצטרך לשלם על זה, ולעיתים לשלם על זה הרבה מאוד כסף".

על נושא המחירים הוסיף השר: 

"כל המחירים מפוקחים. אנחנו עכשיו עושים על זה עבודה כדי לבדוק את המחירים, כי יש פערים בין מחירים, ובאמת יש פה איזו סיטואציה לא נוחה, שאתה מנצל מצב רגעי מאוד לא פשוט. ואנחנו כן מתכוונים להשוות את "מתו מוטל לפניו" למצב שאתה קונה מראש חלקת קבר ספציפית. אבל המודל העסקי של בתי הקברות במדינת ישראל מושתת על זה שאת הקבורה החינמית ואת הכנת התשתיות לקבורה חינמית מממנים בזכות המכירה של כל החלקות המיוחדות. והחלקות המיוחדות, בטח בערים הגדולות, זה קברי השדה. וכל מי שרוצה קבר ספציפי צריך לשלם עליו יותר כסף כי זאת המציאות, כי אחרת אין לנו דרך לממן את בתי הקברות".

בסיום דבריו פנה השר מתן כהנא לציבור ואמר:  

"אזרחי מדינת ישראל צריכים לדעת: כל אזרח בישראל זכאי להיקבר חינם בלי להוציא שקל. לא על אמבולנס, לא על העברות, על כלום. כדאי שאנשים ידעו את זה".