ח"כ אבוטבול במליאת הכנסת על תאגיד השידור 'כאן': "בשידור הממלכתי שממומן מכספי משלם המיסים, מבזים את קודשי ישראל".

אתמול, שני 22.6.2020 נאם ח"כ משה אבוטבול במליאת הכנסת במסגרת הצעת אי אמון בממשלה. ח"כ משה אבוטבול (ש"ס) ניצל את זכות הדיבור שניתנה לו והתייחס לתוכנית תאגיד השידור 'כאן' אשר לטענתו אינה מתייחסת בכבוד אל המורשת היהודית.

ח"כ משה אבוטבול (ש"ס):

"אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדברים על אי-אמון; אני דווקא הייתי רוצה לדבר על משהו אחר שמאוד כואב, אדוני השר, שגם נמצא איתנו. איך ייתכן שאנחנו, במדינה יהודית, מדינה שאנחנו שומרים על ערכים של העולם שלנו, העולם התורני, העולם היהודי, יש לנו בכל אופן מורשת, מסורת מכובדת שליוותה אותנו אלפי שנים; וכאן, במקום הזה, בתאגיד השידור הממלכתי – אדוני השר דיבר על סוג של ערוץ, אני מדבר על ערוץ אחר – בשידור הממלכתי שממומן מכספי משלם המיסים הישראלי, מבזים את קודשי ישראל? מבזים שם את האנשים היקרים לנו ביותר, אם זה הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו אמן, שרבבות יהודים מגיעים כל שנה להילולה שלו. מצאו להם שם בתאגיד סוג של לחמוד לצון על חשבון אנשים שקדושים לנו, אנשים שאנחנו יודעים כמה בחייהם אלפי ניסים הם עשו, ובמותם עוד יותר, צדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. והם מרשים להם שם בתאגיד השידור לבוא לדבר, לנבל את הפה כלפי אנשים כאלה, גדולי האומה. אבל מי שחשב שזה נגמר בזה, טעה. כי אדם שבעצם מתחיל בעברה, ממשיך הלאה. היעד הבא שלהם היה הרמב"ם הקדוש. הרמב"ם, שחיבר את "הי"ד החזקה"; הרמב"ם, שהיה רופא של המלך במצרים; הרמב"ם, שרוב הספרים שלנו מבוססים עליו, הן בהלכה הן בדעות. גם אליו הגיעו תאגיד השידור. עד לאיפה הם ירדו? לרמה כזאת, לבזות את גדולי האומה שלנו? ואנחנו לא נמצאים בחו"ל, אנחנו נמצאים בארץ, במדינה שלנו, במדינה היהודית. רבותיי, יש דברים שלא צוחקים עליהם. עוד לא ראיתי בן אדם שצוחקים על אבא שלו ועל אימא שלו והוא עוד הולך ומשלם כסף על זה. לא ייתכן שאנחנו משלמים מיסים ואחרי זה באותו תאגיד שידור יבואו ויבזו אותם. חז"ל אמרו על מי שמבזה גדולי ישראל: יהיו זהירים בגחלתם, שעקיצתם עקיצת עקרב, לחישתם לחישת שרף. איך אדם לוקח אחריות כזו, לצחוק על אלה שהם גדולי האומה, על משה רבנו, על אהרון? איך מגיעים לרמה כזאת? חילול השם גדול. חייבים לעשות מחאה, וזה מה שאנחנו עושים, ואני עושה את זה בשם כולם. אולי ישוב חרון אף ה'. אבל זה כנראה מצטרף גם כן לדברים אחרים שקורים בתאגיד השידור, בזה אני מסיים, שהיום אנחנו מתבשרים שרוצים לפטר את הכתב אורי רווח, חובש הכיפה, שהוא ממשיך הלאה להיות מפוטר ויצטרף לשורה של ליבסקינד וסג"ל, דוד חכם, משה זמיר ועוד כאלה. כנראה שבתאגיד מדירים את כל חובשי הכיפה – שלא יתקלקלו מהתוכניות הבזויות שלהם".