ח"כ אבוטבול בנאום הבכורה שלו: "לא ניתן לחמוק מהמוטיבים התורניים של המדינה, שבת, מוסד הנישואים, כשרות וחיזוק עולם התורה".

אתמול, שני 28.10.2019 ח"כ משה אבוטבול (ש"ס), נאם את נאום הבכורה שלו במהלך ישיבת המליאה. במסגרת נאומו, פירט באילו נושאים יתמקד בפעילותו הפרלמנטרית.

ח"כ משה אבוטבול (ש"ס):

"מרן, בין יתר מפעליו הרוחניים והפסיקה האדירה שלו בכל חלקי התורה, פעל רבות גם בהקמת רשת חינוך תורנית, שכיום גם נושאת את שמו, "בני יוסף", שמטרתה לקרב ולהביא עוד ועוד תלמידים לשתות מן הבאר, באר מים חיים, מן המעיין המפכה בגלים של תורה ומעשים טובים. במפעלו "אל המעיין" מתקיימים אלפי שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, שיעורים שנועדו לקרב ולחזק את המורשת היהודית ואת השבת העטרה ליושנה, עטרת יהדות ספרד, שמתוכה צמחו גדולי עולם כמו הרמב"ם, רבי משה בין מימון, רפי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, הבן איש חי ועוד מאות גדולי תורה וכן, מגדולי דורנו שלנו. מטרתו של מרן בקירוב זה הייתה להסיר את המחיצות ואת המחלוקות ולהיות יחד סביב דבר אחד מלכד: יהדות, תורה, מעשים טובים. על דרכו זו שומה עלינו יחד לשאוף לחוקק את חוק מורשת מרן, שיביא את דרכיו הנפלאות לידיעת הדורות הבאים. דבריי מכוונים לידיעה הברורה שעלינו להפנים ולדעת שאחרי הכול אנו במדינת ישראל, מדינה יהודית. חייבים אנו לשמור היטב על המרקם והצביון היהודי שלנו, כי זה מה שמבדיל אותנו מעמים אחרים ומארצות אחרות. זכור לי שלפני למעלה מעשרים שנה קיימתי ויכוח מר ונוקב עם נשיא המדינה דאז, המנוח עזר ויצמן זכרו לברכה, במהלך כנס במוזיאון ישראל שכותרתו הייתה "מדינת ישראל –מדינה יהודית או מדינת היהודים? הנשיא אמר אמירה מאוד מקוממת ומחיתי בחוזקה. ייאמר לשבחו של הנשיא שידע הוא מיד למוחרת להתנצל בכלי התקשורת. לא ניתן לחמוק מהמוטיבים התורניים של המדינה שבת המלכה, מוסד הנישואים, הכשרות, המרחב הציבורי המשותף וגם חיזוק עולם התורה והמצוות. אם אנו רוצים להמשיך ולדבוק בכך שארצנו תהיה שייכת לעם היהודי –כפי שרש"י בתחילת פרשת השבוע שקראנו מצא את הסברו מדוע הקדוש ברוך הוא התחיל לספר על מעשה הבריאה ולא החל בעצם הוראת מצוות התורה וקיומן, כדי ללמד לכל העולם שהארץ נבראה  על ידי בורא עולם, ברצונו נטלה מהאחרים ונתנה לנו, לעם ישראל – את כל זה נוכל לטעון רק אם אכן ניקח כאמת צרופה את כל חלקי התורה ומצוותיה, ואז עם ספר התנ"ך נוכל לנופף בכל מקום בעולם ולא רק במוסדות האו"ם".