חופש בחירה בנישואין – מי מבטיח, מי לא ומי שותק?

קראו באלו ממצעי הסיעות השונות הוזכרה שאלת חופש הבחירה בנישואין? איזה מהסיעות הציעו פתרון, איזה מהסיעות מבקשות לשמר את המצב הקיים ואלו מהסיעות לא הכירו בכך שיש בכלל בעיה?

הבית היהודי – "יש לשדרג את מעמד המשפט העברי במדינה"
מרצ – "זכות יסוד לכל אדם בישראל להתחתן על-פי בחירתו"
יש עתיד – "ברית הזוגיות לכל שני בני אדם החפצים בכך"
יחד – "נפעל לחיזוק ערכי המשפחה היהודית, ולעידוד הילודה"
המחנה הציוני – אין התייחסות במצע.
ליכוד – אין מצע כלל.

קראו את המידע המלא, על סיעות אלו ועל סיעות נוספות בידיעה

mahnatz