חופש בחירה בנישואין – ההבדלים בין הצעות החוק השונות

על שולחן הכנסת הוגשו הצעות חוק שונות המבקשות ליצור אלטרנטיבה למוסד הנישואין על פי הדין הדתי.כיום לפי החוק, ניתן להנשא במדינת ישראל רק על פי הדין הדתי, מלבד בני זוג חסרי דת, מצב היוצר בעיות רבות אשר הצעות החוק מנסות להתמודד עמן.
אף על פי שלכל ההצעות מטרה בסיסית דומה ישנם הבדלים רבים בין ההצעות.

המחקר נערך ע"י עו"ד בתיה כהנא- דרור, מנכל"ית "מבוי סתום"

הצעת החוק של סיעת "יש עתיד"-
ברית הזוגיות תחול במקביל לדין הדתי, כאשר לבני הזוג תנתן הבחירה כיצד להנשא ולא יהיה ניתן להנשא בתי הדרכים גם יחד.
לפי הצעת חוק זאת, על מנת להתיר את ברית הזוגיות יש צורך בפסק דין גם אם יש הסכמה בין שני בני הזוג.
לצפייה בהצעת החוק של סיעת "יש עתיד"

הצעת החוק של סיעת "התנועה"-
גם על פי הצעת חוק זאת ברית הזוגיות חלה במקביל לדין הדתי. אמנם, לפי הצעה זאת, בעת פירוק ברית הזוגיות, באם יש הסכמה בין בני הזוג- אין צורך בפסק דין.
לצפייה בתזכיר החוק של השרה ציפי לבני

הצעת החוק של סיעת "העבודה"-
לפי הצעה זאת, ברית הזוגיות תחול במקביל לדין הדתי, ויהיה ניתן לבצע את שני התהליכים גם יחד- האזרחי והדתי.
לפי ההצעה באשר זוג נישא בבית דין דתי, יהיה עליו להתגרש בבית דין דתי אך את העניינים הנלווים, כגון רכוש ומזונות לא יהיה ניתן לבצע בבית הדין הדתי.
כמו כן, זוג אשר התחתן בבית דין אזרחי יוכל להתגרש בבית דין דתי במידה והסכים על כך.
ובכל אופן, לפי הצעה זאת, בכל מקרה של התרת גירושין יש צורך בפסק דין.
לצפייה בהצעת החוק של סיעת "העבודה"

הצעת החוק של ח"כ מרב מיכאלי-
הצעת חוק זאת שונה באופן מהותי, משום שהיא מבית הדין הדתי את סמכויותיו כרושם נישואין, ולפיה זוג יוכר בישראל רק לפי מרשם אזרחי.
עם זאת, יהיה ניתן לבצע קיום קידושין באופן הדתי לאחר הרישום האזרחי- והדבר לא יהיה מעניינה של המדינה.
בכל מקרה, הסמכות לביטול הנישואין תהיה של בית המשפט לענייני משפחה כאשר הוא רשאי לעכב את ביטול הנישואין עד למתן גט במידה ומסורב הגט מבקש זאת.