חה"כ דודי אמסלם בפניה ליו"ר הכנסת: הרחק את מכון "על משמר הכנסת" מהכנסת

אתמול, יום ד' 22.12.2021 נשלח ללשכת יו"ר מכתב מטעם חה"כ דודי אמסלם (ליכוד) ובו דורש חה"כ אמסלם להרחיק אותנו מהשתתפות בישיבות ועדות הכנסת. זאת, בהמשך למסמך שהגשנו כחומר רקע לדיון בוועדה למיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים בנושא ניהול ותפעול המקומות הקדושים.

לקריאת מכתבו של חה"כ אמסלם

לקריאת מכתב התשובה ששלחנו ליו"ר הכנסת:

מכתב-תשובה-למכתבו-של-חהכ-דודי-אמסלם