חה"כ אבי מעוז במליאה: "איפה כבוד האדם? איפה היכולת הבסיסית של אדם לחיות על פי אמונתו"

ביום ד', 8 לדצמבר 2021, ד' בטבת תשפ"ב, הועלתה במליאת הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה) ביוזמתו של חה"כ אבי מעוז (הציונות הדתית).

בתחילת דבריו הסביר חה"כ מעוז את הצעת החוק:

"החוק הזה נותן מענה בכך ששני בני אדם שרוצים ליישב סכסוך אזרחי העומד בפניהם יוכלו לעשות זאת על פי דין תורה. ללכת אל בתי הדין והתדיין בפניהם בסכסוך אזרחי גם אם הוא לא נוגע לענייני נישואין וגירושין."

בנוסף ציטט את דבריו של השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) בפגישה שנערכה לפני כחמישה חודשים עם מזכירי בתי הדין הרבניים:

"אני רוצה לומר לכם אעמוד לצדכם ואגן על בתי הדין בכוונתי לזום הליכי חקיקה שיבצרו את מעמד בתי הדין הרבניים. בחרתי להגיע לתפקיד הזה בכדי לשמור על מערך שירותי הדת בישראל ולשמור וחזק את מעמדו של בית הדין הרבני בישראל ואבקש להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים כולל העיסוק בדיני ממונות השינוי והמדיניות שאקדם יחזקו את זהותה היהודית של מדינת ישראל."

והמשיך את דבריו בביקורת על התנגדות הממשלה לחוק:

"לפי דבריו של השר כהנא באופן יסודי יש פה הסכמה של הממשלה. הצעת החוק היא לא עניין להצבעה קואליציונית נגד האופוזיציה או הפוך להצבעה של האופוזיציה נגד הקואליציה. כשני מיליון זכאים לממש את זכותם לדיין על פי דין תורה! איפה הדמוקרטיה אני שואל את הממשלה? איפה כבוד האדם? איפה היכולת הבסיסית של אדם לחיות על פי אמונתו. מה נדרש מכם בסך הכל, נדרש מכם להצטרף אליי בהצעת החוק הזאת ולאשר אותה, זה חוק לטובת האזרחים נטו.

למה ההמשלה מתנגדת לחוק אנושי וכל כך פשוט? פיצחתי את העניין הזה, המדינה היהודית מיוצגת  על ידי הרבנים, ע"י הרבנים הראשים. רב בראשי תיבות שווה: רק ביבי. כל מה שקשור לרב, כל מה שקשור לרבנות, כל מה שקשור לפרצופה היהודי של המדינה זה סוד ההתנגדות של הממשלה רק ביבי הם נגד, רק לא ביבי הם בעד."

חה"כ משה גפני (יהדות התורה) התייחס גם להצעת החוק:

"אנחנו מדברים על הסכמה של שני בעלי דין שבאים ואומרים אנחנו רוצים לדון על פי דין תורה, מדובר על בוררות של שני בעלי דין שעושים את זה בהסכמה. בכנסות קודמות היו דיונים על איך תהיה ההסכמה ואנחנו מוכנים לכל דבר שאכן יצמיד את העניין להסכמה. בכנסת ה-23 את אותה הצעת חוק מילה במילה עם אותם דברי ההסבר הגיש השר מתן כהנא עם שורה ארוכה של חברי כנסת, אלה שהגישו את הצעות החוק כולם חברי כנסת דתיים. כל הנושא הזה היה מעוגן בעבר עד התערבות בג"ץ בנושא, בג"ץ אמר כדי שיהיה שיפוט או בוררות בין שני בעלי דין שבהסכמה את זה צריך שהכנסת תחוקק את זה.

בג"ץ לא אמר שאי אפשר לעשות אפשר בתנאי שהכנסת תאמר את זה בחקיקה. חברי הכנסת שנמצאים בקואליציה לא רוצים לאפשר לי להתדיין על פי פסיקה של בית הדין הרבני. אני לא כופה את זה על אף אחד אני לא אומר שבעל הדין שלי אם הוא לא מסכים יהיה חייב להתדיין בבית דין רבני. למה לא לאפשר לי לחיות על פי אמונתי? למה?"

שרת האנרגיה קארין אלהרר (יש עתיד) השיבה להצעת החוק בשם השר לשירותי דת מתן כהנא:

"הסמכויות השיפוטיות של בתי הדין פורסמו במהלך השנים בצורה שפגעה מאוד בבתי הדין הרבניים ובציבור הדתי החרידי שמוחה ללכת לבתי הדין הללו בנושאים שאינם מחויבים על פי דין. מצב שבו אפילו הסמכות לפעול כבורר נלקחה מבתי הדין הרבניים כאשר כל אדם ללא הסכמה ראשי לתפקד כבורר ואילו דיינים מנוסים בעלי שיעור קומה אינם יכולים, זהו מצב אבסורדי ומקומם. לפני כשנה עוד בהיותי חבר כנסת הגשתי הצעת חוק שמחזקת את בתי הדין ומעניקה להם סמכויות שיפוט בתחום הממונות. כשר לשירותי דת אני פועל לחזק את מעמדו של המשפט העברי במדינת ישראל ולחזק את מעמדם של בתי הדין הרבניים. רק לאחרונה חוקקנו את החוק שמעניק סמכויות לבתי הדין הרבניים לפעול מול סרבני גט שאינם אזרחי ישראל. הצעת החוק של הח"כ המציע עולה בקנה אחד עם הדברים שאותם אני מבקש לקדם יחד עם נשיא בית הדין הרבני והנהלת בתי הדין. כשר האחראי על בתי הדין אני פועל בנושא ומתכוון להביא בקרוב חקיקה ממשלתית שמקנה סמכויות נוספות לבתי הדין הרבניים. לאור זאת בקשתי לוועדת שרים לחקיקה לא להתנגד להצעת החוק של חה"כ אבי מעוז אלא לדחות את הדיון בה כדי לאפשר לי להתקדם עם חקיקה ממשלתית בנושא.

לאחר תגובת השר החוק הועלה להצבעה והצעת החוק אינה התקבלה.

שינוי גודל גופנים