חברי הכנסת של "יהדות התורה" במכתב ליו"ר הקואליציה: "לא היתה התקדמות בנושאים שהוסכמו בהסכם הקואליציוני. אם לא תושג התקדמות- לא נוכל להמשיך לתמוך בקואליציה"

כך חשף היום (7/3/16) עיתון "בחדרי חרדים".

הנושאים עליהם מדובר: "1.בעיית הרפורמים 2. צרכי החינוך 3. הבטחת הכנסה 4.חוק העדפה מתקנת"

כך נכתב במכתב: "אם לא תהיה התקדמות של ממש בכל הנושאים שצוינו עד לתום כנס זה, נראה בכך הפרת ההסכם הקואליציוני ולא נוכל להמשיך ולתמוך בהצבעות הקואליציה."

נוסח המכתב המלא כאן

"בהמשך למכתבו של יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס הרצ"ב, הננו שבים ומעלים לפניכם את דרישתנו למימוש ההסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת הליכוד ובין סיעת יהדות התורה.

לצערנו, בנושאים שהועלו במכתב האמור, שנשלח בתאריך ו' אדר א' תשע"ו, 15/2/16, לא חלה כל התקדמות:
1. בעיית הרפורמים 2.צרכי החינוך 3.הבטחת הכנסה 4.חוק העדפה מתקנת.

מאחר ואנו מתקרבים לסיום כנס החורף של מושב הכנסת, הננו להודיעכם, בהתאם למה שהורו לנו גדולי התורה בצורה ברורה, כי אם לא תהיה התקדמות של ממש בכל הנושאים שצויינו עד לתום כנס זה, נראה בכך הפרת ההסכם הקואליציוני ולא נוכל להמשיך לתמוך בהצבעות של הקואליציה."

על המכתב חתמו כל חברי סיעת "יהדות התורה", והוא הוגש לשר המקשר בין הממשלה והכנסת, ח"כ יריב לוין (ליכוד) וליו"ר הקואליציה. ח"כ צחי הנגבי.