זכויות נשים – מי מבטיח, מי לא ומי שותק?

קראו – איזה מהמפלגות דנה בזכויות נשים במצע? איזה מהן דנה באופן מפורט בזכויות נשים גם בהקשר של יחסי הדת והמדינה?

מרצ: "נפעל לביטול המונופול הדתי-אורתודוקסי המפלה לרעה נשים"
הבית היהודי: אין התייחסות לזכויות נשים
יש עתיד: "נפעל למיגור התופעה המכוערת של הדרת והפליית נשים ולתיקון אי השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל"
המחנה הציוני: "נפעל למען מניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל"
יהדות התורה: "נתמיד במאבק להדוף כל נסיון, מצד כל גורם שהוא, לחייב את בנותינו למסגרת כל שהיא מחוץ לחומותיה של היהדות החרדית"

קראו את עמדותיהם המלאות של מפלגות אלה ומפלגות נוספות בידיעה

nashim