ו. חוקה אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק המשפט העברי של ח"כ סלומינסקי, לאחר שחה"כ תיקן את נוסח החוק.

ביום שני קיימה וועדת חוקה, חוק ומשפט דיון בהצע"ח המשפט העברי של ח"כ סלומינסקי, לאחר סדרת דיונים בהם ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה הביעו התנגדות לנוסח המוצע של החוק, ותמכו בנוסח חלופי שהציע היועץ המשפטי לוועדה. הצע"ח עברה לאחר הסתייגויות ברוב של 5 ח"כים אל מול 4 מתנגדים.

ביום שני 5.3.2018 קיימה וועדת חוקה, חוק ומשפט דיון בהצע"ח המשפט העברי של ח"כ סלומינסקי. כאשר הצע"ח עלתה לדיון בוועדה, הוצע על ידי הייעוץ המשפטי לוועדה לשנות את ניסוח החוק, כך שייכתב בנוסח החוק: "ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל". בכך למעשה ההכרה בחוק המשפט העברי תבוא ברוח של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואיננה מציבה עקרונות מן המשפט העברי שאינם מקובלים בימינו, מעל חוקי המדינה. תיקון זה נתקל בהתנגדות חריפה מצד ח"כ סלומינסקי במהלך הוועדה.

בחלוף כמעט חודש מהדיון האחרון בנושא, פורסם  כי הסכים ח"כ סלומינסקי לשנות את נוסח הצע"ח כך שתתאם את המלצתו של היועץ המשפטי, כך שהמשפט העברי יעבור את הסינון הדרוך להתאים את עקרונות המשפט העברי לשנת תשע"ח 2018.

ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): אודה ולא אבוש ששמעתי את חבריי, חברי הכנסת מהאופוזיציה, לאור ההצעה של היועץ המשפטי לוועדה, ומאחר ובין כך ובין כך לא הייתה כוונתי וכוונת אף אחד ששותף בנושא שזה לא יהיה כך, בוודאי שאף אחד לא התכוון שהמשפט העביר יחרוג מדיני היושר, הסכמתי לקבל את בקשת חברי הכנסת מהאופויזציה שאמרו שעל זה הם יכולים ללכת. לכן, עשינו את השינוי.   ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת):  אני נשאר בעמדת ההתנגדות לסעיף הזה כי אני חושב שזה מהלך לא נכון. אני מתנגד כי לא צריך להכניס משפט עברי לחוק המודרני של מדינת ישראל. אני לא מציע לייצר פה איזושהיא הדרה החוצה. אני מציע כהסתייגות בשמי ובשם חברי מהרשימה שהניסוח של הסעיף ייסתפק בעקרון ח"כ יעל גרמן (יש עתיד): אני מאוד מעריכה את המאמצים הכנים, נותן גם הרגשה טובה שאנחנו לא יושבים פה כמו עציצים. אני מציעה לעשות שינוי קטן. כאשר אנחנו מבקשים להכריע לפי עקרונות הצדק, השלום והשוויון. אני רואה היום את המשפט העברי כפי שרבנים מפרשים אותו כמשהו שפוגעים בו הן בנשים שהן לא מיעוט, והן בהומוסקואליים שהם מיעוט.  ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני):  כבוד למסורת שלנו יש בשפע. אבל יש היום ממשלה שלא מאפשרת היום לכתוב דברים בסיסיים כמו המילה שוויון, אתם לא מאפשרים בחוק לכתוב את העניין של בני ובנות זוג מאותו המין. אלו דברים שאתם מסרבים להם בעקביות, הממשלה שאתם מנהלים, גם דברים שמתקבלים היום בפסיקה. 

לקריאת המסמך המקדים של היועץ המשפטי לוועדה