ועדת הפנים והגנת הסביבה: דיון בנושא הצעת החוק לפיה רב ראשי לישראל יוכל להתמודד לכהונה נוספת

כיום, רב ראשי לישראל לא יכול להתמודד לכהונה נוספת בסמיכות.
דיון זה עוסק בהצעת חוק שמבקשת לשנות את המצב כך שרב ראשי יוכל להתמודד בשנית.
במהלך הדיון דנים בסעיפים השונים וההשלכות השונות ולבסוף מוצעות מספר חלופות למבנה החוק ונערכת הצבעה לגביהם. 

סדר היום
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 5 והוראת שעה) (מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג-2013 – של חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ נסים זאב. (פ/1331) 

פרוטוקול

היו"ר מירי רגב: ערב טוב, אני מתכבדת לפתוח דיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"ג-2013, הכנה לקריאה ראשונה. הצעת החוק זו הוגשה על ידי חברי הכנסת מיכאלי, יעקב מרגי ונסים זאב. הצעת חוק זו עניינה בביטול הקביעה בחוק לפיה רב ראשי מכהן לא יוכל להתמודד בבחירות לכהונה רצופה. כדי שנבין מה הרקע ואיך אנחנו אחר כך הולכים לתיקון: בחירתם של הרבנים הראשיים לישראל מתבצעת על ידי אספה בוחרת שמורכבת מ-150 אנשים, 80 מתוכם הם רבנים שמייצגים ערים, מועצות דתיות וכיו"ב, 70 נוספים הם נציגי ציבור שמייצגים ראשי ערים, ראשי מועצות, שרים, חברי כנסת ואנשי ציבור. תקופת כהונתם של הרבניים הראשיים היא 10 שנים. 
החוק היום קובע כי הבחירות לרבנים ראשיים חדשים יערכו לא יותר מ-3 חודשים ולא פחות מחודש אחד לפני תום כהונתם של הרבנים המכהנים. הרבנים הראשיים לישראל המכהנים כיום נבחרו לכהונה ביום ב' בניסן התשס"ג, 14 באפריל 2003, ותקופת כהונתם אמורה היתה להסתיים בי"ג בניסן התשע"ג, 24 במרץ 2013. חוק הרבנות הראשית לישראל להארכת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל (הוראת שעה) שנחקק עם ראשית הכנסת ה-19 האריך את תקופת כהונתם של הרבנים הראשיים המכהנים כיום ב-3 חודשים, קרי עד ליום – – – 

שמעון אוחיון: 4 חודשים. 

היו"ר מירי רגב: רק שניה, היועץ המשפטי פה לידי, הוא קובע. 

תומר רוזנר (יועץ משפטי של הוועדה): עד לתאריך, יש תאריך. 

היו"ר מירי רגב: עד 24 ביולי 2013, י"ז באב התשע"ג. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: 4 זה נכון, זה 4 חודשים. 

היו"ר מירי רגב: 4 חודשים, לטובת הפרוטוקול נא לתקן, 4 חודשים עד ליום י"ז באב התשע"ג, שזה ה-24 ביולי 2013. לפי החוק התאריך האחרון להצגת מועמדים יוצא השנה ב-17 ביוני והבחירה עצמה ברבנים הראשיים צריכה להתבצע עד ה-24 ביוני. זה מבחינת החוק. אני רוצה לפני שנגיע לחוק עצמו שהיועץ המשפטי לוועדה יציג את חוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת ולאחר מכן אני אמשיך להגיד במה אנחנו נדון היום. רק לטובת הפרוטוקול, נמצא פה סגן שר הדתות, בן דהן, ידידי, שמן הסתם המשרד שלו גם כפוף לוועדת הפנים ויש ביננו שיתוף פעולה מצוין, ברוכים הבאים לוועדה. 

… 

אברהם מיכאלי: גברתי היושבת-ראש, אל"ף, אני מודה לך על כך שהצגת באמת בצורה טובה את המשמעות של הצעת החוק, יותר נכון את המצב החוקי הקיים. בהצעת החוק בעצם אנחנו מבקשים פה תיקון של ביטול סעיף 5(ג) שמונע היום מהרבנים הראשיים להתמודד בסמיכות, ברציפות. ידוע היסטורית מתי הדבר קרה, כשהרבנים הראשיים תפקדו כל חייהם ולאחר מכן באו – זה נקרא "חוק ניסים" – שבזמנו מנע מהרבנים הראשיים להמשיך ולכהן ברצף. אנחנו כרגע רוצים להחזיר את המצב שהרבנים הראשיים יכולים להשתתף בתום הכהונה שלהם ברצף לכהונה נוספת. החוק הזה הוא חוק שאכן נדון בכנסת הקודמת אבל מסיבות לא ענייניות אלא פוליטיות נתקע בוועדה אחרת ולכן ביקשתי להגיש את החוק הזה מחדש. הוא זכה בתמיכת ועדת שרים, אני מודה לוועדת שרים על כך, ואני מבקש היום שנקדם את זה בקריאה ראשונה. 

היו"ר מירי רגב: מאה אחוז. 

אורי מקלב: אדוני, חברי, רק הסבר מדוע – – – 

היו"ר מירי רגב: לא, שניה, אורי, אני מבטיחה לך שאני אאפשר לך לדבר, אתה לא תצא מפה בלי להביע את עמדתך. 

אורי מקלב: אבל את לא תאפשרי לי גם שאלה? קריאת ביניים? גם זה לא? בסדר, אני בטוח שתתני לי זכות דיבור, אני רק שואל מדוע באמת אי אפשר להמשיך עם החוק הקודם? למה היו צריכים להחליף את החוק? 

אברהם מיכאלי: פוליטי, אורי. כשתהיה בקואליציה אתו תמשיך, אתה באופוזיציה. 

היו"ר מירי רגב: טוב, בואו נדון בחוק עצמו. אני רק להגיד רוצה לפני שאתה מעיר את ההערה שלך, והיה ואנחנו היום – וזאת הכוונה – נאשר את החוק, החוק מחייב אותנו לשנות מספר סעיפים בחוק של הרבנות הראשית, מחייב אותנו לשנות את סעיף 7, שתכף נקריא אותו, את סעיף 8 ואת סעיף 11, שעיקרם בגוף הבוחר שהוא 150, הרבנים הראשיים בוחרים 10 רבנים לגוף הבוחר, ברור שהיום אנחנו לא נוכל לאפשר את זה משום שלא יכול להיות שהגוף הבוחר הוא זה שיבחר אותם. לכן אנחנו מקווים שנגיע פה לאיזשהו סיכום ואם לא הוועדה תיקבע. בנוסף לזה יש עוד שני סעיפים שצריכים להיות מתוקנים בהצעת החוק, שר הדתות אמור לקבל בסעיף אחד החלטה בהתייעצות עם הרבנים ובסעיף אחר בהחלטה עם הרבנים. גם את שני הנגזרות האלה אנחנו נשנה בהתאם להחלטות שיהיו. אבל קודם כל נצטרך לאשר את החוק ואז נבוא לנגזרת של הדיון. היועץ המשפטי, בבקשה. 

תומר רוזנר: תודה, גברתי היושבת-בראש. מונחת בפני חברי הוועדה והמשתתפים חוות דעתו בכתב של היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, שניתנה לבקשתם של מספר חברי כנסת. ההצעה ניתנה בעקבות פניה של אותם חברי כנסת ליועץ המשפטי בשאלה האם ניתן להמשיך בהליכי חקיקתו של חוק זה בעקבות חוות דעת קודמת שהוא נתן שלפיה לא ניתן היה מבחינה משפטית בתהליך החקיקה של החוק הידוע בכינויו "חוק שטרן", שנועד להוסיף חברים לאסיפה הבוחרת, ונשאלה השאלה האם אותו דין חל על החוק הזה מכיוון שהכנסת, כידוע לכולנו, בחרה את נציגיה לאספה הבוחרת בשבוע שעבר. 
היועץ המשפטי סבור שמאחד גיסא אפשר להסתכל על כל שלב ושלב בשלבי הבחירות כשלב נפרד ולפיכך הצגת המועמדים היא שלב שעומד בפני עצמו וכל עוד הוא עוד לא קרה אין מניעה לשנות את מי שרשאי להציג את מועמדותו, נהפוך הוא, אלא מדובר כאן בהרחבת מעגל המועמדים שיכולים להגיש מועמדות ולכן אין מניעה לכך. מאידך גיסא מציג היועץ המשפטי את העמדה הסותרת שאומרת שצריך להסתכל על תהליך הבחירות כתהליך אחד שבו, ברגע שהתחיל המשחק ובעצם הכנסת כבר בחרה את נציגיה לאסיפה הבוחרת, לא ניתן לשנות את הכללים של הבחירות כולם, ובכלל זה את הכלל שמתייחס למעמדים שיכולים להגיש מועמדות לכהונת הרבנים הראשיים. 
בסיכום חוות הדעת קובע היועץ המשפטי לכנסת שהחוק הזה מעורר קשיים לא מעטים. הוא מציין שנציגי הממשלה קבעו שאין מניעה להמשיך בהליך החקיקה שלו כיוון שהממשלה עוד לא בחרה את נציגיה לאסיפה הבוחרת ועוד לא נתמנתה ועדת הבחירות. והוא מבהיר בהברה נוספת שפורסמה אתמול שלמרות – הוא מצביע על הקשיים שמדובר בהם בהצעת החוק – אין הוא מביע דעה נחרצת בשאלה אם לא ניתן להחיל את החוק הזה על הבחירות הנוכחיות לרבנים הראשיים בהינתן הנסיבות הקיימות. 

שמעון אוחיון: הוא אומר: אינם רואים מניעה משפטית. 

היו"ר מירי רגב: בקיצור, חוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת, אין בה אמירה שאנחנו לא יכולים בעצם לשנות את החקיקה, וכמובן היא גם אומרת שבהחלט אנחנו כוועדה יכולים ומוסמכים שהחוק שכרגע אנחנו משנים יחול על הבחירות הנוכחיות. 

תומר רוזנר: הוא אומר שזה מעורר קשיים. 

היו"ר מירי רגב: הוא מעורר קשיים אבל בכל זאת אנחנו נדע. 

אורי מקלב: קשיים זה לא – קשיים זה הרבה יותר, אבל זו פרשנות שלך. 

היו"ר מירי רגב: תאמין לי, המסתננים מעוררים קשיים, הרבה דברים מעוררים קשיים, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, אנחנו בית המחוקקים. לא התקיימו הליכים הקשורים בבחירות, נבחר רק הגוף. אפילו אני, שנבחרתי לגוף הבוחר של ה-150 לא נפגשתי עם אף אחד מהמועמדים, אף אחד לא נפגש בעניין הזה. עם כל הכבוד, לא החליטו עדיין והגוף לא התחיל לעבוד ולכן אפשר לעשות את זה. אז אפשר למצוא תמיד למה לא, אנחנו באים למצוא איך אפשר למצוא את הדרך הנכונה, גם ברמה המשפטית, גם ברמה הערכית וגם כמובן ברמת המועמדים הראויים שיוכלו להתמודד בכהונה נוספת ברבות הראשית. אני לא רואה עם זה שום בעיה. 

אורי מקלב: את השתכנע ממה שאמרת? 

היו"ר מירי רגב: אני לא רק השתכנעתי, אלא אני ביקשתי שהדיון הזה יהיה אצלי. 

אורי מקלב: את זה אנחנו יודעים. 

היו"ר מירי רגב: ביקשתי. כמו שאתה מכיר אותי לא מהיום ולא מאתמול, אני לא – – – 

אורי מקלב: אתמול טענו שפח האשפה לכל החוקים – – – 

היו"ר מירי רגב: הבנתי, הבנתי, הרי אני בסוף אבחר גם לש"ס. 

אורי מקלב: אני מבין שרוצים קצת לאזן את זה בוועדה הזאת. 

היו"ר מירי רגב: הרי אני לא נבחרת בש"ס ואני לא יכולה להיות חלק מש"ס ולכן אני מאמינה בזה, כי אם לא הייתי מאמינה בזה לא הייתי עושה את זה והייתי יכולה להעביר את ה"קוף", כמו שאומרים, לוועדה אחרת. 

… 

אורי מקלב: בסדר. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, גברתי יושבת הראש וחברי חברי הכנסת, לא יאמן כשמסתכלים אחורנית, וכאחד שהיה גם בכנסת הקודמת, לאיזו הדרדרות ואיזה מדרון חלקלק אנחנו מתדרדרים בכנסת הזו בחוק שהוא צריך להיות חוק ערכי. חוק שהוא לא איזה ויכוח לפעמים, איזו השקפה מימין או משמאל, אם זה עובדים זרים ולא מסתננים וכל מיני עמותות כאלה ועמותות אחרות שהכנסת דנה ואולי עוררה סערות, פה מדובר בבחירת רב ראשי לישראל ואנחנו התדרדרנו במהירות הבזק מחוק שלא הביא אותו נציג דתי בכלל אלא חיפשו מישהו להסתתר מאחוריו, כמו חבר הכנסת אפללו, שהביא בכנסת הקודמת את חוק הארכת כהונת הרבנים הראשיים. הביא ויזם חבר הכנסת אפללו, כולם ישאלו: מה פתאום חבר הכנסת אפללו? חסר כאלה שיותר מקורבים לעולם הרבנות? 

אברהם מיכאלי: אתה ממש לא מדייק. 

היו"ר מירי רגב: בוא תדבר לטובת החוק. מתוך דבריך אפשר להבין שאתה חושב שהרב עמר הוא רב לא ראוי. בוא קודם כל נשמור בכבודו של הרב. 

אברהם מיכאלי: אל תזלזל ב-30 ח"כים שחתמו על החוק הזה. 

דוד אזולאי: אני גם מציע לשמור על כבודו של אפללו גם. 

אברהם מיכאלי: על כבודו של אפללו גם, אפללו עדיין חבר כנסת נכבד. 

היו"ר מירי רגב: בואו נשמור על כבודם של האנשים, בוא תדבר בשם עצמך לגבי החוק. 

אורי מקלב: יפה, אבל אתה יודע הרי גם למה אתה לא הסכמת להמשיך עם אותו חוק, הרי הוא עבר קריאה ראשונה. 

אברהם מיכאלי: נו, למה? למה? תגיד אתה למה. 

אורי מקלב: אחרי שהוא עבר קריאה ראשונה אז מה יותר פשוט מלעשות חוק רציפות ולהעביר את החוק הזה? הרי אנחנו עשינו את זה בכל החוקים. כמה חוקים יש שעברו כבר בקריאה ראשונה ואנחנו לא מוכנים להמשיך את הקריאה הראשונה ואנחנו מתחילים מההתחלה? בגלל שאם החוק היה ממשיך והיינו מבקשים ממנו רק החלת חוק הרציפות הוא לא היה נדון בוועדה הזו, הוא היה נדון בוועדה אחרת. כל מה שנעשה סביב החוק הזה, חוק הארכת כהונת הרבנים הראשיים, השינויים שעברו חוקים אחרים בעקבות אותו חוק – כמעט היו משברים קואליציוניים, כמעט הממשלה נפלה בשביל החוק הזה. מי לא התנגד לחוק הזה? בתחילתו הסכימו, אמרו שאם החרדים או הדתיים יובילו את זה זה יכול לעורר התנגדות, אבל כשבא מישהו בחוץ – בתחילתו הרבה תמכו בחוק, כולל גם אנחנו, חלקנו בכל אופן תמכו בחוק הזה. 

היו"ר מירי רגב: אז מה הבעיה? בוא תגיד לי. 

אורי מקלב: לאיזה מצב הגענו בגלל הדרך שנעשתה? שום מגבלות, לא ערכיות, לא חוקתיות, לא מגבלות של קווים של יראת שמיים – אני לא יכול להגיד יראת שמיים. שום מגבלה לא מנעה מאנשים כדי להגיע לקדם את החוק הזה. הדרך היתה דרך קלוקלת, דרך ששום דבר לא יעצור אותה ולא עצר אותה. 

היו"ר מירי רגב: משרד המשפטים פה? 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: הראל גולדברג. 

אורי מקלב: תיאטרון האבסורד קיים פה. אנשים שהיו צריכים לבוא, כל המפלגות שהיו צריכות לבוא ולצעוק נגד החוק – לא מסיעת העבודה ומסיעת מרצ, לא רואים אותם, מסיעת ישראל ביתנו אף אחד לא נמצא. כולם מסכימים, אף אחד לא מגיע. 

שמעון אוחיון: אני. 

אורי מקלב: אתה נמצא מסיעת הליכוד פה. 

שמעון אוחיון: לא, מישראל ביתנו. 

אורי מקלב: בסדר, ישראל ביתנו, ומה אתה עושה? אתה מסכים עם החוק הזה. 

אברהם מיכאלי: נו, מה לעשות? לא כולם מסכימים איתך, אורי, מה לעשות? 

אורי מקלב: והיום כולם מסכימים לזה. יש בעיה אחת, איך זה יכול להיות שהרב הראשי שהוא מתמודד עכשיו הוא זה שיבחר את ה-10 הנוספים? אז צריך לעשות תיקון. איך יכול רב או אישיות שיש לה תפקיד שיפוטי, תפקיד שיפוטי, מתמודד תוך כדי הסמכות שלו בתוך התפקיד השיפוטי והוא יכול להתמודד על הארכה של עוד כהונה? זה בסדר, על זה אף אחד לא מתנגד. כל אלה שיש להם רוממות היושר בפיהם, אנשים שרק כשיש דבר שרק מריח כך היו צריכים לבוא ולהתנגד לזה, אף אחד לא נמצא פה ואף אחד לא מתנגד. החליפו את זה מוועדת חוקה לוועדת הפנים בקלות, הוציאו חוות דעת משפטית שמתנגדת לכך, אף אחד לא יגיד שום דבר ויפרשנו את זה: אם זה רק מעורר קשיים אז זה לא נורא. 
חוק שבכלל לא הגיע לשולחן הכנסת מיד מגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה – כמה אנחנו מכירים חוקים כאלה? וזה לא מרתיע אותי אם אני אהיה כאן 1 מתוך 10 שיתמכו, בגלל שהשתיקה הזאת של כל אלה שהתנגדו והיום מסכימים ולא מדברים, זאת הבעיה הכי גדולה. זה אומר את האמת, מה הביא, לאיזה הסכמות הגיעו כדי לאפשר לחוק הזה להיחקק. כל אלה שהתנגדו, הרי לא צריך – באים ומספרים סיפורים: אנחנו יודעים הרי, אין כאן שום דילים, אף אחד לא עומד מאחורי זה. לחלק מספרים: תעזוב, אנחנו נציג את זה ככה והכול יהיה בסדר. לחלק אחר אומרים: אנחנו אומרים את הדיל, שיש דיל, אנחנו לא מתכוננים לקיים את זה. מכתבים שניתנו לראשי מפלגות – איפה הבית היהודי שפתאום עומדים פה ותומכים בחוק הזה? איפה ההתנגדות הגדולה שעד היום עיכבו את זה? מה קרה שפתאום אף אחד לא שואל? מה קרה שפתאום כולם מסכימים? 

היו"ר מירי רגב: הנה, אתה שואל. תשאל ובטח יתנו לך תשובה. 

אורי מקלב: מה קרה? נפל מן מהשמיים. מי ייתן לי תשובה? אני צריך תשובה מהיועצים המשפטיים? אני שואל מחברי הכנסת את התשובה, שאף אחד לא יסתתר מאחורי זה להגיד שאין שום דבר. לכולנו ידוע מדוע חוק זה נכנס ומהיום נדון בוועדת הפנים. ואני שואל, עד איפה מגיעים לזילות של חוק שבו צריך לבחור רב, רב ראשי בישראל? מכיוון שהדרך הזו שהגיע החוק הזה היתה שיא האבסורדים, ביזוי שלא היה כמותו, התנהלות שלא היה לה תקדים לכל אורך הדרך. אני נמצא כבר כמה שנים בכנסת הזו, זו לא קדנציה ראשונה ולא קדנציה שניה, עוד לא היה דבר כזה. כל הכיעור הפוליטי והאינטרסנטי, כל כוחות הרוע היו כאן בחוק הזה. 

היו"ר מירי רגב: לא היו חוקים כאלה, לא היו חוקים בוועדת כספים? לא העברתם את תאגידי מים בגלל שמישהו קיבל – מי היה יושב-ראש ועדת כספים? גפני? לא, לא היה? לא קיבלו דברים לישיבות אז? לא העברנו את החוק פיקוח על המים בגלל שהיו אינטרסים כאלה? אבל אתה כל כך לא תמים, אל תגיד, יש תמיד אינטרסים ויש תמיד מצב win-win. די, מה זה "אינטרסים", "שמאינטרסים". תמיד להוביל את זה לרמה כזאת של אינטרסים. בוא תתייחס עניינית לגבי החוק. תאמין לי, אם אני צריכה ללכת לבית ספר, לבית ספר של אינטרסים, אני צריכה לבוא אליכם, רק אצלך אני אלמד. אצלכם במפלגה אני אלמד הכי טוב. 

… 

אורי מקלב: בכל אופן, חבר הכנסת מיכאלי, אתה יודע בדיוק שההתנגדות לחוק הזה, לא משנה אם זה הבית היהודי או לא, היתה כשהחוק הזה היה בוועדת חוקה, וכל זמן שלא העבירו לוועדת חוקה – שוב פעם לקחו חוק שכבר נדון בוועדת הפנים, שוועדת הפנים היתה אמורה לדון בזה ודנה בזה, והעבירו אותו לוועדת חוקה בחוסר האמון שיש, "חוק עמר" יאושר רק אם בתמורה לזה יהיה פתיחת אזור רישום נישואין כשידונו באותה ועדה ובאותו יושב-ראש. וכשכבר דנו, באותו יום זה עבר. שום דבר, לא היה כזה דבר עוד בפוליטיקה שבאותו יום, רק ביחד – חוסר האמון שיש בכם – והיום נהייתם כולכם עומדים יחד. 
ואתם, גם אם תבואו ותגידו לי, חבר הכנסת מיכאלי וחבר הכנסת אזולאי, תדעו שאני מאוד מאוד מעריך גם את היושר וגם את יראת השמים שלכם ואני בטוח שאתם מתוך תמימות, מתוך הבטחות, בטוחים שאין מאחורי זה שום דבר ולא נעשה שום דיל. שיבואו כאן נציגים של אלה שעשו, שהפקידו מכתבים בתוך ראשי הבית היהודי, שהפקידו מכתבים אצל ישראל ביתנו, שהפקידו מכתבים בעוד מקומות. תגיד היום חברת הכנסת שקד אם אין מכתבים שנתנו על ידי אנשים שעליהם מדובר במקומות מסוימים. אנחנו מדברים על חוק שאנחנו רוצים היום לשנות תוך כדי כהונה של אדם שיש לו תפקיד שיפוטי, איפה כל אלה כשצריך את היושר הזה? 

היו"ר מירי רגב: מסתיימות לך תכף 3 הדקות. 

אורי מקלב: אני כבר מסיים. מה שאתם עשיתם, קיררתם את האמבטיה. לא יעזור שום דבר, אתם קיררתם את האמבטיה, נתתם אפשרות. גם אם אתם בטוחים שלא נעשה שום דבר ואין דיל אתם הרי יודעים שאתם נותנים את ההיתכנות לשינויים שלא היו כדבר הזה בתוך הרבנות. אתם מכניסים את הדבר הזה בדרך הזו וגם היום, כשאתם רוצים – ואני מאוד מעריך אתכם, אני יודע שאתם עושים את זה באמונה ושאין מאחורי זה שום דבר – – – 

היו"ר מירי רגב: אוקיי, משפט סיכום. תודה רבה לך, אורי, או שעוד משפט? 

אורי מקלב: משפט סיכום. 

היו"ר מירי רגב: אתה מנצל עד הסוף את 3 הדקות. בבקשה. 

איילת שקד: אתמול הוא ניצל את ה-30. 

אורי מקלב: אני חושב שזה שאני נמצא כאן – ואני מבין שהאווירה היא לא אוירה אוהדת, ויש כאלה שנמצאים במאבקים האלה, אין לנו שום דבר, לאמת אין הרבה דורשים והאמת היא יתומה ואני אעשה את זה בין שאני יודע מה התוצאות ובין שיש כאלה שאומרים לי: מה זה יעזור לך? הרי בין כך ובין כך יאשרו את זה, אתה תראה באיזה מהירות זה יעלה, אנחנו נקרא קריאה ראשונה ולא יעזור שום דבר ואל תענו לו, ולאחר מכן כל חוות הדעת המשפטיות שיהיו, אין לזה שום משמעות, אנחנו סימנו את המטרה ואנחנו נגיע – אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים היום לא רק את חובת המחאה, אנחנו יודעים שהיום אנחנו עושים את זה, ואני אמרתי את זה בוועדת הכנסת, בזה שאנחנו שוב פעם הבאנו את זה לוועדת הפנים. אנחנו שוב מציפים את הדבר הגרוע ביותר שנעשה למוסד הרבנות, לרבנות בישראל ולדרך שאנחנו רוצים להגיע. הדרך כזאת קלוקלת, דרך שלא היתה כמותה כדי להגיע למטרה, כזה דבר עוד לא היה, ודאי לא בחוק של רבנים ראשיים. 

היו"ר מירי רגב: תודה רבה לך על הדברים. 

דוד אזולאי: אפשר להגיד משפט? 

היו"ר מירי רגב: תמתין, אתה רשום. אני מבקשת את התייחסות משרד המשפטים ולאחר מכן חבר הכנסת אזולאי. 

הראל גולדברג (ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים): כפי שנאמר כאן קודם, ועדת השרים לענייני חקיקה, עמדת ממשלה למעשה, תומכת בקידום הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל) בכפוף לאישורי תיקוני החקיקה לחוק הרבנות הראשית שצוינו כאן. בנוסף מבקשת הממשלה – אמנם זה לא הובא בפני ועדת השרים לחקיקה, הדברים הוצגו אתמול לראש הממשלה ובשמו מסרה לי היועצת המשפטית שמשרד ראש הממשלה גם את הדברים הבאים – היום החוק מחייב, כפי שגברתי יושבת-הראש אמרה מהתחלה, לסיים את הליכי בחירת הרבנים הראשיים עד ה-24 ביוני. אנחנו לא נוכל לעמוד, הממשלה, ולא רק הממשלה, גם גופים אחרים, לא ניתן יהיה לעמוד במסגרת הזמנים הזו, וכדי שלא ייווצר מצב שבו תהיה הפרת חוק של החוק שקבוע למועד – – – 

היו"ר מירי רגב: אתה רוצה שכחלק מהעניין הזה נאשר הארכה? 

הראל גולדברג: אנחנו נרצה שכחלק מהתיקונים נרצה הארכה בחודש בהוראת שעה של קיום הבחירות האלה, קרי עד ה-24 ביולי. 

איילת שקד: מה זאת אומרת, שהבחירות יהיו עד ה-24 ביולי? 

הראל גולדברג: לא, שהבחירות של הרבנים הראשיים – – – 

היו"ר מירי רגב: רגע, לפני שאתם צריכים להבין אני רוצה שהיועצים המשפטיים שלנו יבינו. אני רוצה רגע להבין, הבחירה עצמה אמורה להיות עד ה-24.6, אתה אומר שבגלל שינוי החקיקה והפרוצדורה אתה מבקש שזה יהיה עד ה-24.7? 

הראל גולדברג: אמת. 

היו"ר מירי רגב: מה הבעיה עם זה? כהוראת שעה רק לחוק הזה. 

תומר רוזנר: אנחנו מבינים את הבקשה ואנחנו חושבים שהיא חיונית כדי להבטיח את הצלחת הבחירות בהקשר הזה, אך אנחנו חושבים שלדחות את זה ליום האחרון של הכהונה זה מסוכן מדי ולכן צריך לקבוע את זה לא יאוחר משבוע לפני תום הכהונה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: לא חודש אלא שבוע? 

היו"ר מירי רגב: לא, הוא מדבר עד ה-17.7. אני חושבת שיש דברי טעם במה שאומר היועץ המשפטי של הוועדה. 

הראל גולדברג: כמה זמן לפני ה-24? 

היו"ר מירי רגב: שבוע ימים. מה שקורה, ב-24.7 אמורים שני הרבנים הראשיים לסיים את תפקידם והוא אומר: כשאתה מביא את זה עד המועד האחרון זה תמיד נגרר, וזה נכון, נביא את זה שבוע לפני. 

תומר רוזנר: יכולים להיות גם ערעורים. 

היו"ר מירי רגב: יכולים להיות גם ערעורים ואתה צריך להביא ערעורים ואתה רוצה לעשות את זה שקוף ונכון ואמיתי.      

הראל גולדברג: יש פה גם את המישור הפרקטי. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני רוצה רק להעיר הערה, כשהרבנים הראשיים הנוכחיים נבחרו היתה תקופה שלא היו רבנים ראשיים. 

תומר רוזנר: ובית המשפט אמר על זה את דברו. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אמר את דברו זה נכון אבל – – – 

היו"ר מירי רגב: אבל למה לעשות את זה בצורה כזאת? 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני רוצה לומר שבאותו זמן גם הליכי הבחירה נמשכו. אני, בניגוד לעו"ד גולדברג, לא חושב שזה יהיה אסון אם יהיה מצב שבו לא נעמוד בזמן – – – 

היו"ר מירי רגב: אבל אני חושבת שזה יהיה אסון, משום שגם אני כוועדה מחוקקת פה חוקים, אנחנו לא נביא את זה לרגע האחרון. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אבל אתם גם ככה מביאים. 

תומר רוזנר: סגן השר, תאר לך שצריך להגיש את המועמדים עד יום שני הקרוב. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: לא, לא, אתה טועה. 

תומר רוזנר: אני לא טועה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אתה טועה, כי מועמדים לרבנות ראשית יכולים להגיש מועמדותם עד 7 ימים מיום הבחירה. 

תומר רוזנר: נו? שזה 24 ביולי, שזה 17 ביולי. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אבל זה עוד לא הוכרז, אתה מכריז. 

תומר רוזנר: אין יותר אפשרויות, התאריך האחרון – – – 

היו"ר מירי רגב: שניה, תומר, תן לו רגע לדבר ואנחנו נגיב. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: תקשיב דקה, סבלנות. מי שקובע את מועד הבחירות זו ועדת הבחירות. עם כל הכבוד, קרה לא פעם, אני אומר לך, לא פעם קרה שוועדת הבחירות דחתה את המועד. 

תומר רוזנר: לא, אז אדוני טועה, סליחה. 

היו"ר מירי רגב: שניה, תן לו רגע לגמור. 

תומר רוזנר: יש על זה פסק דין. 

היו"ר מירי רגב: בסדר, אז הוא יסיים ואתה תודיע, מה קרה עכשיו? הוא יגמור ואתה תגיד את מה שיש לך להגיד. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני אומר לך שוועדת הבחירות כבר קבעה מועד לאחר המועד שקבוע בחוק וזה היה המועד. למה? בגלל שהיו אילוצים שונים, היו אז בג"צים ודברים אחרים. אני מפחד שהמועד שאתה תקבע הוא מועד מוקדם מדי. אני אומר לכם, יש פה עבודה רבה. ועדת הבחירות, בהנחה שהיא תיבחר ביום ראשון הקרוב, יש לה עבודה רבה, היא לא תספיק בתקופה כה קצרה להכין את הבחירה. 

היו"ר מירי רגב: הבנתי את דבריך בעניין. 

דוד אזולאי: לכן מה אדוני מציע? 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני מציע לדחות יותר. 

היו"ר מירי רגב: הוא אומר לדחות את זה לעוד חודשיים. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: נכון, ואני אמרתי: לא יקרה שום דבר שחודש אחד יהיו ממלאי-מקום. החוק קבע מי ממלא מקום של רבנים ראשיים. מה לעשות, אין ברירה. לקבוע סד זמנים שאף אחד לא יעמוד בו? חבל על הזמן. 

היו"ר מירי רגב: תומר, היועץ המשפטי, אני מבקשת גם לשמוע את התייחסותך. אני בכל מקרה, בשונה מהשר, לא חושבת שאנחנו צריכים לפעול במודע ובניגוד – – – 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אבל אם לא נעמוד מה נעשה? 

היו"ר מירי רגב: אז אתה תעמוד. תאמין לי, כמו שאומרים לצבא: תקימו גדר אז הם מקימים גדר, אתם גם. סך הכול במה מדובר? בלהציע מועמדות? אפשר לחשוב שלא יודעים שצריך להציע מועמדות לרבנים הראשיים. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: סליחה, עבודת ועדת הבחירות היא רבה. אני אומר לך, לקבוע את האסיפה הבוחרת זה לא מהיום למחר. 

היו"ר מירי רגב: הבנתי את מה שאתה אומר. 

דוד אזולאי: בגלל זה יש לכם תאריך, בגלל זה קבעו חודש מראש. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אבל הוועדה עוד לא נבחרה. 

היו"ר מירי רגב: אזולאי, אתה מדבר תכף. אני מבקשת לשמוע את תגובת היועץ המשפטי של הוועדה ולאחר מכן את משרד המשפטים, בבקשה. 

תומר רוזנר: בית המשפט העליון כבר פסק שיום הבחירות הוא עניין קונסטיטוטיבי שבעצם הפרתו היא הפרה חמורה של החוק שעלולה לפגוע בתהליך כולו, בפסק דין יצחק לוי ובפסקי דין נוספים, זאת לעומת המועמדים האחרים שקבועים בחוק שנאמר עליהם שהם פחות דומיננטיים, כלשונו של בית המשפט. לגבי ממלא מקום קבע בית המשפט העליון שאין מילוי מקום בנושא של הרבנים הראשיים בשורה של פסקי דין ולכן נוצר חלל שהוא בעייתי מאוד ובית המשפט קבע לגביו שהוא מאוד בעייתי מבחינה משפטית, שנוצר מצב שבו אין רבנים ראשיים מכהנים. דבר שלישי, ואני מחזק את דבריה של יושבת-ראש הוועדה, אין זה מתקבל על הדעת שהכנסת תחוקק חוק כשהיא יודעת והממשלה מודיעה לה שהיא לא תעמוד בלוח הזמנים שהחוק הקיים קובע ולא תתייחס לזה. 

… 

הראל גולדברג: יש עתירה עכשיו שהוגשה לבג"ץ, הליך עכשיו שמתנהל בפני בג"ץ שבו נדרשת הממשלה להסביר מדוע לא התקיים הליך בחירת הרבנים הראשיים במועד. בהחלטה של בית המשפט מאתמול בית המשפט רומז לכך שמתבקש תיקון של החקיקה בהיבט המועדים כדי שאנחנו נוכל לעמוד בלוח הזמנים שקבוע בחוק. אני מסכים מאוד לכתחילה עם היועצים המשפטיים של הוועדה, עם עו"ד רוזנר, שבאמת עדיף שמועד הבחירות יהיה ב-17 או אפילו לפני כדי לאפשר חפיפה מסודרת. 

היו"ר מירי רגב: עד ה-17.7. 

הראל גולדברג: יחד עם זאת, יש לנו פה גם אילוצים פרקטיים כפי שציין סגן השר, ולכן בנסיבות כאלה, שאנחנו לא רוצים שייווצר ואקום, עדיף לדחות את המועד כמה שיותר מאוחר כי במסגרת שלנו יש לבחור את הרע במיעוטו. 

היו"ר מירי רגב: כמה מאוחר, שנה? חודש? חצי שנה? 4 חודשים? 

הראל גולדברג: גברתי, אנחנו הצענו שתי חלופות בפני מקבלי ההחלטות: החלופה הראשונה שהצענו זה לקבוע בהוראת שעה דחיה של הארכת כהונה של הרבנים הראשיים הנוכחיים לתקופה נוספת כדי לאפשר לממשלה להשלים את הליך הבחירות הנוכחי. 

היו"ר מירי רגב: כמה? 

הראל גולדברג: זה לא עניין שלנו, זה עניין של מקבלי החלטות, במסגרת שאיך חושבים שהם יוכלו להתארגן. 

שמעון אוחיון: הלאה, מה החלופה השנייה? 

היו"ר מירי רגב: החלופה השנייה? 

הראל גולדברג: החלופה השנייה שהצגנו היא לדחות את מועד הבחירות האחרון במקום ה-24 ביוני ל-24 ביולי כדי שלא ייווצר ואקום. עו"ד רוזנר ציין קודם שבג"ץ קבע שאין חלופה היום בחוק, אנחנו לא לגמרי מסכימים עם הטיעון הזה. זה נכון שבית המשפט קבע כבר בעבר, בפסקי דין, שאין מענה משפטי לוואקום במקרה שבו רבנים ראשיים סיימו כהונה וטרם נבחרו חדשים, אנחנו חושבים שיש כן מענה. לא בגלל שחלילה אנחנו חושבים אחרת מבית משפט אלא מכיוון שאנחנו מעולם לא הבאנו בפני בית משפט את הטיעון הזה, היו נסיבות אחרות שונות לגמרי ולכן הנושא הזה בכלל לא עלה. 

היו"ר מירי רגב: אז אתה רוצה להביא את הטיעון הזה דווקא עכשיו, כשגם ככה יש לנו מורכבות עם החוק? 

הראל גולדברג: ממש לא. 

היו"ר מירי רגב: אני אומרת דבר מאוד פשוט: כדי שנסיים את זה, כי זה עוד הדבר הכי קל שלנו היום בדיון, יש אופציה אחת, שנאריך את כהונת הרבנים לעוד חודשיים ואז כל המועדים זזים עד נניח שבוע לפני סיום המועד שנקבע. 

… 

הראל גולדברג: גם בגלל שזה סמוך למועד הבחירות, גם בגלל שהתהליך כבר החל בבחירת נציגי הכנסת על ידי ועדת הכנסת לגוף הבוחר. את זה אמרנו במישור הראוי. יחד עם זאת, במישור הנסיבות הנוכחיות שהתהליך נמצא רק בראשיתו ואין כוונה בהליך עצמו, בתיקון החקיקה, לשנות מהליכים שכבר התקיימו, כלומר, תיקון החקיקה לא דורש מהכנסת עכשיו לשנות את הנציגים שהיא בחרה, אנחנו נמצאים בתחילת תהליך, טרם מונתה ועדת בחירות – אמנם מונו נציגי המועצה אבל עוד לא שוכללה הקמת ועדת הבחירות – בנסיבות האלה אנחנו חושבים שאין מניעה שיחול החוק על הבחירות הקרובות. זה לשאלתך הראשונה. 
גברתי, לגבי השאלה השנייה ששאל חבר הכנסת מקלב ביחס לקדנציות, אכן מבחינה משפטית, על פי המצב החוקי היום, יש קדנציות לנושאי משרה שונים בשירות הציבורי, בעיקר יש קדנציות לנשיאי בתי משפט. אחד הרבנים הראשיים לישראל, ברוטציה ביניהם, אכן מכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול. הצעת החוק הזו אכן סותרת את המדיניות הכללית, את התפיסה המשפטית של קדנציות. יחד עם זאת – – – 

אורי מקלב: נראה לי שלא שומעים את מה שאתה אומר עכשיו. 

היו"ר מירי רגב: אנחנו שומעים היטב, אנחנו שומעים, אתה שומע? 

אורי מקלב: לא כולם. 

היו"ר מירי רגב: אתה שאלת, אתה תשמע. בבקשה. 

הראל גולדברג: יחד עם זאת, אנחנו לא חושבים שיש פה מניעה ברמת המדיניות. אנחנו לא חושבים שיש מניעה היום לאשר מתווה אחר. עד שנות ה-80' בסך הכול זה המתווה שהיה קיים. וחשוב לציין שהרב הראשי – – – 

היו"ר מירי רגב: אתה שומע? אתה שומע עכשיו? 

הראל גולדברג: גברתי, תרשי לי עוד משפט רק. חשוב גם לציין שנשיא בית הדין הרבני הגדול הוא לא רק נושא משרה שיפוטי, הוא גם רב ראשי לישראל, הוא משרה ייצוגית, הוא נבחר על ידי גוף של 150 חברים ולכן יש פה רציונליים שהם קצת שונים מנושאי משרה שיפוטית אחרים אבל אכן זה חורג מהתפיסה המשפטית הרגילה. 

היו"ר מירי רגב: מאה אחוז, תודה רבה לך. 

אורי מקלב: יש לי – – – 

היו"ר מירי רגב: לא, לא, אתה גמרת לשאול שאלות עכשיו. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. 

דוד אזולאי: חבר הכנסת אורי מקלב, ידידי הטוב, אנחנו מכירים הרבה שנים, אני אומר לך, אתה אמרת פה שאתה לבד, אז אני אומר לך: אתה לא לבד. יש פה הרבה חברים אתך, מכבדים אותך, מעריכים אותך ובאמת אני מתפלל – אני כאן יכול להגיד לך שהתחושה שלי שעד שמדינת ישראל זכתה לאחד מהרבנים המפארים את שמה של היהדות ושל מדינת ישראל, האיש, קטונתי מלהביע דעה, אבל האיש מקדש שם שמיים ברבים, וחבל מאוד, חבל מאוד שאנחנו עומדים כאן ומתווכחים כתגרנים בשוק. זה לא מכובד, זה לא ראוי והייתי מבקש והייתי מצפה ממך כיהודי ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, בוא נחדל מכל הדברים האלה. תעשה לי טובה, כשמדברים על דילים, כל הבית הזה הוא דיל אחד גדול. אין פה חוק אחד שאין בו דילים. על מה אתה מדבר? כולנו מכירים את זה, לא נולדנו היום, אנחנו מכירים את כללי המשחק. 
פה לשמחתי הרבה, לפחות את החוק הזה, לא מלווים רק פוליטיקאים, יושבים פה יועצים משפטיים, נציג של משרד המשפטים, נציג של משרד הדתות, ואתה יודע שאני לא חסיד גדול של כל האנשים האלה. יושב פה היועץ המשפטי של ועדת הפנים שאתה מכיר אותו טוב טוב ואתה מכיר את מלאכתו הנאמנה שהוא עושה בוועדה הזאת במשך שנים ארוכות עם הצוות שלו, ואני לא זוכר פעם אחת שהוא הטעה אותנו, אני לא זוכר דבר כזה. יושב פה ואומר דעה ברורה, לבוא להעביר את זה – – – 

אורי מקלב: מה הוא אומר? שזה מעורר קשיים לא מעטים. 

דוד אזולאי: הוא לא אמר את זה, סליחה, הוא לא. 

אברהם מיכאלי: אתה שומע סלקטיבי. 

דוד אזולאי: האמן לי, אתה מכיר את עו"ד תומר רוזנר, היועץ המשפטי של הוועדה, אתה מכיר אותו טוב, אם בעסק הזה היה איזשהו פגם לא חוקי, אני מודיע לך, הוא לא היה נותן למהלך הזה להתקדם. אתה יודע את זה טוב מאוד, והיו לנו ניסיונות בוועדה הזאת, גם לך וגם לי. 

… 

היו"ר מירי רגב: סליחה, זה לא חוק פרסונלי, אנחנו לא מדברים פה על הרב עמר, אנחנו מכבדים את הרב עמר ואני מבקשת – אנחנו מדברים פה על העיקרון, על האפשרות להאריך, שרב ראשי שמסיים תפקיד יכול להמשיך בקדנציה שניה. אין חוקים פרסונליים בכנסת. 

… 

זבולון קלפה: קודם כל אני שמח על ההערה שלך לגבי הוצאת האמירות האלו, זה לא חוק פרסונלי. בתור אחד שהגיש הצעת החוק דומה לפני מספר שבועות אני חושב שהדבר הזה יותר מראוי, ולך, חבר הכנסת מקלב, הייתי רוצה לומר, אני משתמש בדוגמה הזו, אני פשוט בא מהחיים האלה – בתנועה הקיבוצית פעם היה נהוג שמי שעושה קדנציה בתפקיד מסוים נותנים לו קדנציה אחת ובזה גומרים, ואז הבינו פתאום יש פה בעיה מהותית כי הניסיון שלו ירד פה לאיבוד, אז מה עושים? אז למה שפה תהא כוהנת כפונדקאית? ההפך. לכן אני חושב שצריך לקבל את הדבר הזה בתמיכה רבה מאוד. לגבי פרטי החוק, אני מבין שאחר כך יש את דיון? 

היו"ר מירי רגב: כן, עכשיו. 

אורי מקלב: שאלתי על מדיניות הממשלה, הוא אמר שמדיניות הממשלה השתנתה. 

היו"ר מירי רגב: לא, אורי, אנחנו צריכים עוד להתקדם, בבקשה. זבולון, עוד משהו? 

זבולון קלפה: לא. 

היו"ר מירי רגב: אז תודה רבה לך. שמעון אוחיון, בבקשה, ואנחנו עוברים תכף לפרטי החוק, לסעיפים הנגזרים. 

שמעון אוחיון: אני גם כחבר כנסת חדש מבקש להגיד, אני מוכרח לומר שאני דווקא שמח בציבוריות, על כל המהלכים והבירורים שהתנהלו בציבוריות בכנסת כדי לנסות ליצור מצב שהרבנים הראשיים שייבחרו יהיו האנשים שמייצגים את מירב הציבור במדינת ישראל, מיליונים, ולא מחנות ולא כיתות. אני מצטער לומר לך, אורי, לו הייתי יודע שהעניין הזה של הרבנות הראשית לישראל הוא דבר מאוד מאוד חשוב ויוקרתו חשובה בעיניך, למשל, לו היית מכבד את הכשרות שלו, של הרבנות הראשית – דבר שאנחנו מחפשים, מחפשים איזושהי רבנות ראשית היום שתהיה ממלכתית ותהיה אחידה לכל קהילות ישראל בעניין הזה ותקרין על כולם, בלי להיכנס לעניין הזה, אז אל תאשים אותנו במשהו באמת בעניין הזה. לפעמים, אני יכול להגיד לך גם טול קורה מבין עיניך כי באמת לא הצטיינתם לכל אורך הדרך בזה שמשאת נפשכם היתה שתהיה פה רבנות ראשית מקובלת וסמכותה נאדרת ונהדרת מעל כולם. לא, זה לא מה שהתרשם הציבור לצערי, ואני שמח שאולי נוצרה כאן הזדמנות, אני שמח שבשביל מפלגות כמו ישראל ביתנו – – – 

… 

נסים זאב: אני רוצה לומר לכם, לא היה דבר מכוער יותר בפוליטיקה הישראלית שלנו מהניסיון לדחות את החוק הזה ככל שניתן רק כדי להגיע לתוצאה שהחוק הזה לא יהיה רלוונטי, והכול בשם המקצועיות: אנחנו רוצים שאנשי המקצוע – איפה המקצוע נמצא? לא בוועדת הפנים. תראי כמה פוגעים בך, כאילו את לא מספיק מקצועית. בוועדת חוקה, שם יושבים אנשי המקצוע. 

היו"ר מירי רגב: אל תעביר את זה אלי, זה לא עושה עלי רושם. 

נסים זאב: מה? 

היו"ר מירי רגב: שאומרים: מקצועית, לא מקצועית. זה לא עושה עלי רושם. 

נסים זאב: אבל זה נאמר, סליחה, זה נאמר. במקום שתגידי תודה רבה שאני מגן עליך ותעריכי את זה את עושה לי טובה שאני בכלל מדבר, באמת. 

היו"ר מירי רגב: תודה. 

אברהם מיכאלי: קודם תתחילי עם "הקוף". 

היו"ר מירי רגב: אין עליו. 

נסים זאב: לא, ברצינות, את לא שמעת את החרפות והגידופים שהיו בוועדת הכנסת? 

היו"ר מירי רגב: תן, תן להם לדבר. השיירות – איך אומרים? 

נסים זאב: לא, אל תגידי שיירות, תשמעי מה שאני אומר לך, אלה דברים מאוד חשובים ואם את צריכה לתקן את עצמך תתקני כי את אולי לא יוצרת מספיק רושם חיצוני שאת מספיק מקצועית. 

היו"ר מירי רגב: נתקן את זה היום, נתקן את זה, בחוק הזה נתקן את זה. 

נסים זאב: אז באים הפוליטיקאים האחרים ואומרים: תשמעו, הנושא כל כך רציני, כל כך מקצועי, שרק אנשי מקצוע יכולים לדון. ואיפה נמצאים אנשי המקצוע? אצל אחד שכבר קיבל על עצמו לקבור את החוק הזה קבורת חמור. אז אני אמרתי שגם חברת קדישא הם מקצועיים. בוועדת חוקה יושב אדם כיושב-ראש הוועדה הוא גם מקצועי והוא רוצה לקבור את החוק הזה. גברתי היושבת-ראש, אני קודם כל שמח שהקדוש ברוך-הוא זיכה שסוף סוף אישה יושבת בראש הפירמידה הזאת ועל ידך התגלגלה הזכות שהרב עמר יוכל להיבחר. אני לא בטוח שהוא יבחר בסוף אבל לפחות אנחנו פותחים פה את הדלתות. 

היו"ר מירי רגב: אסור לנו לדבר על כך, זה לא חוק פרסונלי. 

רינה פרנקל: נסים, זה משהו חדש. 

נסים זאב: מה? 

רינה פרנקל: שאישה יושבת פה ואתה שמח. 

נסים זאב: בוודאי, זה חידוש בעיני, תדעי לך, אני רגיל שאישה יושבת בוועדת מעמד האישה. 

היו"ר מירי רגב: אתה רגיל שהאישה במטבח. 

נסים זאב: במטבח זה קבוע, סליחה.

היו"ר מירי רגב: תכבסי, תגהצי, תקפלי. 

שמעון אוחיון: במטבח הפוליטי. 

היו"ר מירי רגב: טוב, אפשר לקרוא לבן דהן, בבקשה? אני הולכת לדבר על הוועדה. 

אורי מקלב: גברתי, את נותנת לי גם? 

היו"ר מירי רגב: לא, לא, אתה כבר דיברת מספיק, אחר כך. 

נסים זאב: אני קודם כל רוצה להכריז שהוועדה הזו היא ועדה מקצועית לא פחות מוועדת חוקה. אם יש מישהו שמתנגד לרעיון או לאמרה הזאת שיאמר לי. אני רוצה לומר, אין פה שום "catch" בין הרב עמר – זה חשוב כי זה נאמר וזה ממש לא נכון. שמענו את הרב גפני שאמר שהיו פה דילים, אין פה שום דילים. אנחנו אנשים כל כך ישרים, אנחנו לא מבינים. 

אברהם מיכאלי: נסים, לא, לא שואלים אותי, אני הגשתי את החוק, אותי לא שואלים אותי אם יש דילים. החליטו שיש דילים. 

נסים זאב: גם אם היינו רוצים לעשות את זה אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. 

אברהם מיכאלי: לא, הכריזו שיש דיל, מה זה משנה? 

היו"ר מירי רגב: תודה רבה. 

נסים זאב: תודה רבה, ואני מקווה שכל החברים פה יצביעו בעד פה אחד. 

… 

אורי מקלב: גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, במיוחד החברים שפנו אלי בעניין הזה, אני מאוד נזהרתי בדברים שאמרתי, אם תראה מה שכתוב אצלי בהתייחסות שלי, בהגדרות שלי על מה שנעשה פה, זה הרבה הרבה יותר חריף, הרבה הרבה יותר מבטא ומשקף את שנעשה. אמרתי את זה בצורה מאוד מאוד מתונה ואמרתי את זה בצורה מתונה משום שאני יודע שאני לא יכול את האמת כאן להכיל, אין כלי קיבול שיבין את גודל האבסורד. אנשים רואים את זה בצורה מאוד מאוד שטחית. לא היושבת-ראש, אני מבין אותה, אבל גם אתם היום נסחפתם בעניין הזה, אבל אני נזהרתי בכבודכם. אני חוזר ואומר, איש, לא פלוני ולא אלמוני, אני מכבד את מוסד הרבנות הראשית, רבנים ראשיים כרבנים, אמרתי שאני מוכן – אמרנו את זה ואני אומר עכשיו – להאריך את כהונת הרבנים הראשיים עכשיו לעוד 5 שנים, אז מישהו יכול לבוא ולהגיד שאמרתי נגד מישהו? מיד עכשיו את שני הרבניים הראשיים להאריך בעוד 5 שנים, אז איך אפשר להגיד שאני אומר נגד מישהו? אני דיברתי על הדרך, על מה נעשה כדי לחייב את זה. 

נסים זאב: אבל זה החוק, זו מהות החוק. זו מהות החוק, הארכת הכהונה היא לא רק לרב הספרדי, גם לאשכנזי. 

אורי מקלב: זה לא הארכת הכהונה, זו אפשרות להתמודד – – – 

נסים זאב: בסדר, אז זה גם לאשכנזי. האשכנזים אף פעם לא היו מקופחים, מה אתה רוצה? 

אורי מקלב: אבל זה לא נחשב לטובתי. 

… 

אורי מקלב: אני מסיים. אני שואל ואני בטוח גם שאתם לא יודעים מהדילים ואומרים להם שאין דילים ואומרים: איך זה יכול להיות שיש דילים כשיש רבנים גדולים שנאסרים על זה, ואני שואל אתכם: אתם יכולים להסביר לי מדוע הבית היהודי שהתנגד ולא נתן להביא, למה היום הוא מסכים לחוק הזה? מדוע ישראל ביתנו – – – 

היו"ר מירי רגב: לא, אתה לא עונה לו כי עכשיו הוא יצטרך לענות לך על מה שאתה עונה. לא, לא, אתה שואל ואנחנו לא עונים. 

אורי מקלב: לא עונים. אני אגיד לך מה שאמר אתמול יושב-ראש ישראל ביתנו במסיבת עיתונאים לעיני כל ישראל, הוא אמר: הרב עמר הבטיח שיתמוך – אתמול, בלשונו, במסיבת עיתונאים – הרב עמר הבטיח שיתמוך ברב סתיו וגם אמר זאת לרבני "צהר", שהוא תומך בו. 

נסים זאב: לא שמעו את זה מדויק, זו הבעיה. 

אורי מקלב: והוא אמר: סיעתי שלי היא זו שמנעה בכנסת הקודמת את אישור החוק אך כעת, בגלל זה, אנחנו לא רוצים להפריע, לא להצביע נגד ולא בעד. 

נסים זאב: מי אמר את זה? 

אורי מקלב: אלה מילים שאמר אתמול איווט ליברמן, אתה אומר – – – 

נסים זאב: אתה מאמין לאיווט ליברמן? אתה לא מאמין לי? תראה מה כתוב בהצעת החוק. גברתי היושבת ראש, הצעת החוק אומרת שאין הבדל בין רב ספרדי לאשכנזי, הוא יכול להתמודד בקדנציה. 

היו"ר מירי רגב: חברים, אנחנו רוצים לסכם. 

אורי מקלב: רק לסכם. 

היו"ר מירי רגב: לא, זהו, סיימת. די, באמת, אורי, מספיק. 

אורי מקלב: אני לא ביקשתי, אני יכול לבקש, אני לא רוצה לבזות, שיבוא כאן נציג של הרבנים הראשיים ויגיד האם הופקדו מכתבים, האם נכתבו מכתבים בידי הרבנים הראשיים. אני לא אומר את זה, לא רציתי להגיד את זה ולא אמרתי את זה לפני זה כי אני שומר על כבודו. 

נסים זאב: לא הופקדו ולא היו דברים מעולם. אני אומר לך, לא היו דברים מעולם. 

אורי מקלב: אתה הרי יודע, קראת את פרשת השבוע הקודמת על קורח, איך 250 איש, נשיאי העדה, אנשי – – –   

היו"ר מירי רגב: אורי, נתתי לך עוד זמן לדבר, מספיק. 

… 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: רבותי, התיקונים של החוק כפי שהם מופיעים היום תוקנו בתחילת 2004, כאשר משרד הדתות פורק ולא היה משרד. אנחנו הרי מחזירים עכשיו את התיקונים, מאפשרים לרב ראשי להתמודד שוב, כיוון שכך אני מציע שלגבי שלושת הסעיפים הנוגעים – ואני מיד אסביר – למעורבות הרבנים הראשיים בהקשר לבחירות ובהקשר לגוף הבוחר, להחזיר את המצב לקדמותו כפי שהיה קודם. דהיינו, 10 אנשי הציבור ייבחרו על ידי השר בלי התייעצות עם הרבנים הראשיים כי אי אפשר להתייעץ אתם, 10 הרבנים יבחרו על ידי השר כפי שהמצב היה קודם, לפני התיקון של 2004. 

הראל גולדברג: באישור הממשלה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: באישור הממשלה, כמובן. והדבר השלישי, ועדת הבחירות תיבחר על ידי השר באישור הממשלה, כפי שהמצב היה קודם, לפני ינואר 2004. זאת הצעתי. 

היו"ר מירי רגב: מאה אחוז, הצעתך לא מקובלת עלי. 

… 

היו"ר מירי רגב: אני מציעה הצעה אחרת. קודם כל אני חשבתי שמועצת הרבנים הראשיים יכולה לקבוע את זה, הרי זו מועצה של רבנים ראשיים שנבחרה והיא גוף רשמי של מדינת ישראל אבל לא, אני מבינה שהעמדה הזאת לא מקובלת. 

אורי מקלב: למה? אני תומך בעמדה הזאת. יש לך רוב אולי, בואי נבדוק, אולי יש לך רוב להצעה הזאת. 

היו"ר מירי רגב: אני חושבת שמועצת הרבנות הראשית צריכה ונחריג, הרבנים לא יהיו חלק מהם. זאת אומרת, אם הגוף של הרבנים מונה 15 איש כולל שני הרבנים הראשיים, תוריד את השניים והיו 13 איש, מה קרה? 13 איש מכובדים, רבנים של ערים, רבנים של מועצות, רבנים של יישובים יותר קטנים, אנשים שנבחרו על ידי גוף בוחר, זה גוף סטטוטורי. 

אורי מקלב: הם נבחרו פעמיים, הם גם עצמם בוחרים. נסדר את זה בדיוק כמו שצריך, אני תומך בהצעה שלך. 

היו"ר מירי רגב: אבל בן דהן מתנגד לזה ואנחנו רוצים להגיע להבנות. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני רוצה להסביר. 

היו"ר מירי רגב: שניה, תכף תסביר למה אתה מתנגד לזה. אני מביאה הצעה אחרת. קודם כל אני לא מוכנה שהכול יהיה אצל שר הדתות, לא. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: זה היה המצב קודם. 

היו"ר מירי רגב: זה היה, אז מה שהיה היה, עכשיו אנחנו מדברים על מה שיהיה. לכן אני אומרת, אני רוצה שנגיע להבנות, 10 רבנים ימנה שר הדתות ויביא לאישור הממשלה, 10 אנשי ציבור ימנה ראש הממשלה ויביא לאישור הממשלה, מתוך רצון שראש הממשלה ינסה, בגלל חוק שטרן שנפל, ינסה והוא גם אמר שהוא מתחייב אישית שהוא ימנה נציגות ציבור בגוף הזה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: גם אנחנו התחייבנו. 

היו"ר מירי רגב: מצוין, אז אם גם אתם התחייבתם וגם הוא התחייב אז זה מצוין, אז יש בכלל הלימה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: לא, אבל אני מתנגד, אני מתנגד למעורבות ראש הממשלה. 

אורי מקלב: על זה המחלוקת, על איזה כיסוי ראש. 

היו"ר מירי רגב: אני חושבת שזה יכול להיות מצוין, 10 רבנים אתה תמנה, תביא לאישור הממשלה, 10 נציגי ציבור ימנה ראש הממשלה, יביא לאישור הממשלה. מה רע בהצעה הזאת? הצעה טובה, גם לך יש את הסמכות. 

תומר רוזנר: ויושב-ראש ועדת הבחירות בלי הרבנים הראשיים. 

היו"ר מירי רגב: יושב-ראש ועדת הבחירות זה יהיה בלי הרבנים הראשיים. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: מי יבחר את היושב-ראש? 

היו"ר מירי רגב: כפי שהחוק היום. 

תומר רוזנר: כפי שהחוק היום בלי הרבנים. 

היו"ר מירי רגב: היום החוק אומר השר באישור הממשלה, אותו דבר, אותו דבר בדיוק. איפה הסעיף הזה של הרבנים? 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני רוצה רק לומר משפט. מועצת הרבנות הראשית בחרה שני נציגים. 

תומר רוזנר: היא הנותנת שאתה לא יכול לשנות את זה עכשיו. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: סליחה, אבל קודם כל כשהיא בחרה את שני הציגים הרבנים הראשיים היו שותפים לבחירה הזאת, הבחירה הזאת היא פסולה. תראו, אין לי בעיה, אני מציל אתכם מבג"ץ, שני הנציגים הקיימים היום נבחרו עם הרבנים הראשיים יחד, בנוכחותם. 

היו"ר מירי רגב: אוקי, אני מקבלת את עמדתך. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אתם טועים, אני מצטער להגיד לכם. 

היו"ר מירי רגב: בן דהן, אני מקבלת את עמדתך. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: את לא מקבלת. 

היו"ר מירי רגב: הנה, מקבלת, מועצת הרבנים הראשיים לא תעשה את זה, מקבלת. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אבל היא כבר בחרה, לכן צריך לתקן את החוק. 

היו"ר מירי רגב: אז אנחנו מתקנים ואומרים כך: הגוף שיבחר את 10 הרבנים, במקום הרבנים הראשיים ימנה שר הדתות ויביא לאישור הממשלה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: זה אמרת עכשיו, גמרנו, נגמר. הלאה. 

היו"ר מירי רגב: 10 אנשי ציבור ימנה ראש הממשלה ויביא לאישור הממשלה. ועכשיו הסעיף האחרון שאנחנו צריכים לדון בו זה סעיף 11 שאומר: "לביצוע הבחירה של הרבנים הראשיים לישראל ושל חברי מועצת הנבחרים, תוקם ועדת בחירות של חמישה חברים, מהם שניים שתבחר הממשלה, שניים שתבחר המועצה" – על זה אתה מלין? 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: הם כבר נבחרו. 

תומר רוזנר: נכון, אז לכן אי אפשר לשנות. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: עם הרבנים הראשיים ביחד. תומר, אני לא מבין אותך. 

היו"ר מירי רגב: ויושב-ראש הוא שופט או דיין, או שופט או דיין שיצא לגמלאות, שימנה השר באישור הממשלה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: פה בלי הרבנים הראשיים. 

היו"ר מירי רגב: מה אתה אומר, משרד המשפטים? 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אתם טועים, אני מצטער. 

אורי מקלב: גברתי היושבת-ראש ותומר, אל תסכימו לזה, הם שמים לך כוח בעניין הזה. 

… 

הראל גולדברג: אני מסכים מאוד עם דבריו של אדוני סגן השר, ככל שישונה החוק הזה תצטרך מועצת הרבנות הראשית לישראל לבחור שוב פעם את נציגיה לוועדת הבחירות באופן שהרבנים הראשיים, כמו גם כל חבר מועצה אחר שחושב להתמודד לרבנות הראשית, לא יוכלו לבחור את המועמדים לוועדת הבחירות. 

היו"ר מירי רגב: אז מה אתה מציע? להוריד את זה? 

הראל גולדברג: לא, אני לא מציע להוריד את זה. 

היו"ר מירי רגב: מה אתה מציע לעשות? 

הראל גולדברג: ככל שהחוק יתוקן תצטרך מועצת הרבנות הראשית לחזור ולקבל החלטה חדשה בלי מעורבותם של הרבנים הראשיים לישראל.

סגן שר הדתות אלי בן דהן: ובלי המועמדים הפוטנציאליים. 

תומר רוזנר: אינני מבין את עמדתו של חברי מכיוון שהמועצה בוחרת גם את הנציגים של ועדת הבחירות כאשר בוחרים את 10 הנבחרים, האם אדוני טוען שכשבחרו את 2 נציגי המועצה בבחירות לא השתתפו כל 10 חברי המועצה שהם נבחרים למועצה? 

הראל גולדברג: אני חושב שהלכות ניגוד העניינים הרגילות חלות גם פה. 

תומר רוזנר: אני שואל את אדוני עובדתית מה היה בעבר? 

הראל גולדברג: ואני אשיב לאדוני. הלכות ניגוד העניינים הרגילות חלות גם פה, בנסיבות כאלה. ככל שעל מועמד ספציפי חל ניגוד עניינים אם קרובו מציג מועמדות לרבנות הראשית לישראל, אם הוא בעצמו חושב להגיש מועמדות והוא הכריז על כך כבר, בנסיבות כאלה יש מניעה אישית ואת זה לא צריך להגדיר בחקיקה, זה דברים שהם מקובלים ומוסכמים. 

תומר רוזנר: זה מובן מאליו, זה מושכלות יסוד. אבל אדוני טוען שיש בעיה שהרבנים הראשיים ישתתפו בבחירת נציגי המועצה בוועדת הבחירות. 

הראל גולדברג: אמת. 

תומר רוזנר: אבל המועצה בוחרת את נציגי המועצה בוועדת הבחירות גם כשהיא בוחרת את 10 החברים הנבחרים במועצה. 

הראל גולדברג: ואז זה לא מועצה. קודם כל צריך להבחין – – – 

תומר רוזנר: ואז זה מה? 

היו"ר מירי רגב: שיהיה פה רגע שקט, אנחנו רוצים לשמוע את עמדת היועצים המשפטים. 

תומר רוזנר: הסעיף מניח כי כתוב בסעיף 11(א): לביצוע בחירות של הרבנים הראשיים ושל חברי המועצה הנבחרים, נבחרו שני נציגים על ידי המועצה. 

הראל גולדברג: אתה שואל בעצם מה קורה כשאנחנו עכשיו עומדים בפני בחירות למועצה? 

תומר רוזנר: הבחירות הן באלול, נכון? מי יבחר אותם? 

הראל גולדברג: הבחירות כן. 

תומר רוזנר: אתה רוצה להגיד לי שלא יבחרו 10 חברים? 

הראל גולדברג: אם כל המועמדים חושבים להיבחר עוד פעם למועצה, בנסיבות כאלה? 

תומר רוזנר: מה זה "חושבים"? 

הראל גולדברג: אני חושב שצריך לעשות הבחנה, אני אסביר. צריך לעשות הבחנה בין אם מדובר עכשיו בבחירות למועצה שאז כל חברי המועצה, בנסיבות כאלה, אם כולם חושבים להגיש מועמדות אז אין מישהו אחר שיבחר. לעומת זאת, עדיין לא כל 16 חברים – – – 

תומר רוזנר: לא כולם, 1 או 2 או 3 או 6? 

הראל גולדברג: לא, אז אלה נסיבות שעולות – – – 

תומר רוזנר: האם בבחירות שנערכו למועצה ב-2008 זאת הדרך שבה נהגו? 

הראל גולדברג: עו"ד רוזנר, אני לא רוצה לקבוע מסמרות עכשיו, הצבת קושי שאי אפשר להתעלם ממנו, אנחנו צריכים לחשוב על התשובה לזה. עדיין, כאשר המועצה קובעת את נציגי המועצה, את נציגי ועדת הבחירות שבוחרת את המועצה זה סנריו אחד, וכאשר בוחרים רק ועדת בחירות לבחירות לרבנות הראשית, שאז בנסיבות מסוימות אנחנו מדברים רק על 2 חברים, 3 חברים, 4 מתוך 16 זו סיטואציה אחרת. אז בלי לקבוע מסמרות אני עדיין חושב שצריך להבחין בין שני הדברים, נצטרך לשבת ולחשוב. 

היו"ר מירי רגב: אז מה אתה מציע? 

אורי מקלב: הוא רוצה לחשוב, הוא רוצה ללכת הביתה. 

הראל גולדברג: הדבר היחידי שאמרתי שככל שהכנסת תקבל את החוק המכונה "חוק הרב עמר" ואכן תאפשר לרבנים הראשיים המכהנים להגיש מועמדות לכהונה נוספת, בנסיבות כאלה לטעמי המועצה תצטרך לשבת, להתכנס שוב ולבחור את נציגיה לוועדת הבחירות. 

היו"ר מירי רגב: זה פוסל את החוק? 

תומר רוזנר: לטעמנו זה מצב שדומה למצב שבו בעצם אנחנו מפרים את המשחק לאחר שהוא כבר התחיל. משנים את הנציגים לוועדת הבחירות. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: יותר טוב שהרבנים הראשיים יהיו שותפים בבחירה של הוועדה? אני לא מבין. 

היו"ר מירי רגב: תלכו רגע להתייעץ עם היועץ המשפטי. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני לא מבין את העמדה הזאת, תומר. הרבנים הראשיים היו שותפים. אני אגיד לך יותר מזה, כיוון שאני מכיר את הנציגים, הם הוצעו על ידי הרבנים הראשיים. תומר, אלה נציגים שהרבנים הראשיים הציעו, תבין לאן אתה מגיע. 

היו"ר מירי רגב: אני יכולה להשאיר את סעיף 11 לקריאה שנייה ושלישית? 

הראל גולדברג: ביחס ליושב-ראש ועדת הבחירות שהציע סגן השר, בנסיבות שבו הכנסת מאשרת את החוק המכונה "חוק הרב עמר", בנסיבות כאלה המינוי של יושב-ראש הוועדה יהיה השר באישור הממשלה. 

תומר רוזנר: זה בסדר, זה מוסכם. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: זה הסכימו. 

היו"ר מירי רגב: זה הסכמתי אבל אני מדברת על סעיף 11. אני לא מדברת על זה, זה הסכמנו, אני מדברת על השניים שתבחר המועצה. 

הראל גולדברג: גברתי, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בכלל לא נוגע לנוסח החוק עצמו. 

תומר רוזנר: לא, אדוני איננו מבין את הצעת סגן השר כנראה, סגן השר הציע לשנות כרגע את הנושא הזה ושלא המועצה תבחר אלא שהשר יבחר. 

הראל גולדברג: זה מה שסגן השר התכוון, שהמועצה עכשיו לא תבחר את נציגיה לקראת הבחירות? 

תומר רוזנר: כן, כן, על זה אני מדבר. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אולי הדברים לא מובנים. מועצת הרבנות הראשית בחרה כבר 2 נציגים, אני רוצה להדגיש, על פי ההצעות של הרבנים הראשיים לישראל, תשימו לב, ואתם רוצים לאשר את זה? אני ממש לא מבין איזו עמדה משפטית זו, רבותי. 

הראל גולדברג: אדוני סגן השר, אולי לא הובנתי. שאלתי כזו – – – 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אני אסביר לך כדי שקודם כל תבין את העובדות, מה קרה. שני הרבנים הראשיים כינסו את מועצת הרבנות הראשית, כל אחד מהם הציע מועמד והמועצה אישרה את המועמדים הללו. 

הראל גולדברג: אולי לא הבנו אחד את השני, כל העובדות שכבודו מציין ידועות לי, ידועות. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אז איך אתה רוצה להסכים עם זה? 

הראל גולדברג: לא, אני לא רוצה להסכים עם זה. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: אז זה מה שאמרתי. 

הראל גולדברג: אדוני סגן השר לא הבין מה התכוונתי לומר. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: תומר אמר ככה. 

הראל גולדברג: מה שהתכוונתי לומר זה דבר פשוט וזו שאלה משפטית שמנותקת לחלוטין לדעתי מהדיון בחוק ובנוסח החוק ואני לא חושב שהיא צריכה להיות מוכרעת כאן בוועדה הזו. 

… 

היו"ר מירי רגב: הבנתי. אני מציע שנעשה כך, ותגיד לי אם זה נראה לך בסדר, וגם אתה, תומר: אנחנו נצביע לקריאה ראשונה על סעיף 11 בלי "ימונו על ידי השר" אלא רק את הסיפה בעניין הרבנים הראשיים. אתם תעשו עבודה, תבדקו עם היועץ המשפטי לממשלה, תבדקו היתכנות שזה יכול ליפול לנו בבג"ץ או משהו כזה ותביאו את זה לקריאה שניה ושלישית. אם נראה בקריאה שניה ושלישית שמה שאתה אומר זה נכון, קרי המועצה, בגלל שלא כל 5 המרכיבים של גוף הבחירה התכנסו וכל אחד עשה עבודה בנפרד, זה לא אומר שזו פגיעה בנוהל, הכול בסדר, אז בעצם אנחנו מביאים לקריאה שניה ושלישית את מה שאישרנו היום. והיה ונצטרך לשנות את זה נשנה את זה בהתאם. האם זה מקובל עליך, היועץ המשפטי של הוועדה? 

תומר רוזנר: כן, זו בהחלט נקודה שאפשר להשאיר אותה כרגע בצד. 

אורי מקלב: היועץ המשפטי של הוועדה, אני שואל שאלה אחת: האם לפי דעתך, היועץ המשפטי של הכנסת, היה לנגד עיניו, כך מתגלה לנו פה עכשיו, שבעצם התהליך כבר התחיל, שמועצת הרבנות הראשית כבר בחרה נציגים? 

תומר רוזנר: אני לא יכול לענות בשמו כמובן, אני יכול לענות – – – 

אורי מקלב: אני חושב זו סוגיה מהותית מאוד בחוות הדעת שלו ואני אומר את זה מראש. 

נסים זאב: אבל יש קונצנזוס בין היועצים המשפטיים שאפשר להתכנס שוב ולבחור את שני הנציגים מחדש וזה לא עומד בסתירה לחוק. 

אורי מקלב: לא, אין קונצנזוס. 

היו"ר מירי רגב: יפה, האם יש לך רשימה של מי שיכול להצביע בוועדה? 

יפה שפירא (מנהלת הוועדה): בוודאי. 

היו"ר מירי רגב: אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. 

אורי מקלב: אבל יש כאן הצעה שלישית. 

נסים זאב: יש קונצנזוס בין היועצים המשפטיים. 

היו"ר מירי רגב: אני אחזור על מה מצביעים, אני מבקשת ערנות של משרד המשפטים והיועץ המשפטי של הוועדה. קודם כל, מי שיכול להצביע זאת אני כמובן, חבר הכנסת חמד עמאר שבמקומו מצביע שמעון אוחיון, לטובת הפרוטוקול, חברת הכנסת רינה פרנקל, חבר הכנסת זבולון קלפה וחבר הכנסת דוד אזולאי. אלה האנשים שיכולים היום – – – 

אורי מקלב: סליחה? עד כדי כך? אפילו את זה לא? 

היו"ר מירי רגב: סליחה, וחבר הכנסת אורי מקלב, פשוט כבר רשמתי שאתה נגד, וחבר הכנסת אורי מקלב. אלה חברי הכנסת שיכולים להצביע היום. 

… 

היו"ר מירי רגב: עוד פעם מי מצביע, עוד פעם אני אקריא: חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסת שמעון אוחיון, חברת הכנסת רינה פרנקל הלכה משום מה, חבר הכנסת זבולון קלפה, חבר הכנסת דוד אזולאי וחבר הכנסת אורי מקלב. 

שמעון אוחיון: אם אני נמנע אז אין הכרעה? 

היו"ר מירי רגב: אין הכרעה. 

תומר רוזנר: זה אומר שזה נופל. 

היו"ר מירי רגב: אין לשנות עכשיו, זה מה שזה. אתה אתנו? תחליט. הקראנו את הנוסח, את כל השינויים הקראנו. 

איילת שקד: את מה? 

היו"ר מירי רגב: לא, אנחנו לא מחכים, אנחנו יודעים מה את רוצה לעשות. הקראנו את השינויים. קודם כל אנחנו מביאים את ההצעה של זבולון להחלטה, מי בעד ההצעה של זבולון? מי נגד ההצעה של זבולון? 

שמעון אוחיון: מה ההצעה של זבולון? 

היו"ר מירי רגב: מי נגד ההצעה של זבולון? 

הצבעה

בעד – 1 
נגד – 3 

ההצעה של חבר הכנסת זבולון קלפה לא נתקבלה. 

היו"ר מירי רגב: ההצעה של זבולון נפלה. מביאים את ההצעה של אורי מקלב, מי בעד ההצעה של אורי מקלב? מי נגד ההצעה של אורי מקלב? 

הצבעה 

בעד – 1 
נגד – 3 

ההצעה של חבר הכנסת אורי מקלב לא נתקבלה. 

היו"ר מירי רגב: ההצעה של אורי מקלב נפלה. 

דוד אזולאי: שניה, בואי נעשה קצת סדר בנושא. מי מצביע כרגע? 

היו"ר מירי רגב: אבל אני אמרתי. אזולאי, הקראתי את זה בפעם הרביעית. 

דוד אזולאי: את ואני בעצם? 

היו"ר מירי רגב: אתה, אני, שמעון, אורי וזבולון. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: 5 בלבד. 

היו"ר מירי רגב: 5 בלבד, 3 ו-2. אבל למה אתה עוצר אם התחלתי את ההצבעה? 

אברהם מיכאלי: אל תעצבני את דוד אזולאי. 

היו"ר מירי רגב: אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים להצעה שלנו, להצבעה שלנו למה שאמרנו על ה-10, על המועד ועל כל מה שדיברנו קודם. 

תומר רוזנר: הצעה של אילת שקד כמובן. 

היו"ר מירי רגב: כן. מי בעד ההצעה? 

אורי מקלב: של אילת שקד? 

היו"ר מירי רגב: שלנו, לא אילת שקד, היא לא מנהלת הוועדה. 

אורי מקלב: על שלך? 

היו"ר מירי רגב: ההצעה שאנחנו אמרנו, 10 רבנים על ידי ראש הממשלה לאישור הממשלה ו-10 אישי ציבור שר הדתות באישור הממשלה. 

דוד אזולאי: אבל 10 רבנים ראש הממשלה יבחר אותם? 

היו"ר מירי רגב: 10 רבנים. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: זה מה שאתם רוצים. 

שמעון אוחיון: רגע, אתה לא רוצה לתמוך? 

היו"ר מירי רגב: שקט רגע. 10 רבנים שר הדתות באישור הממשלה – – – 

שמעון אוחיון: אז אולי הפשרה שאתה תבחר את ה-10. 

סגן שר הדתות אלי בן דהן: הם לא רוצים. 

היו"ר מירי רגב: שמעון, חבל. 

שמעון אוחיון: למה? הם כן רוצים. 

היו"ר מירי רגב: שמעון, 10 רבנים שר הדתות באישור הממשלה, 10 נציגי ציבור ראש הממשלה באישור הממשלה. זה מה שאמרנו. 

איילת שקד: אני גם רוצה להציע הצעה מטעמנו. 

היו"ר מירי רגב: לא, אבל כבר דיברנו על כל ההצעות. 

איילת שקד: אני רוצה להציע הצעה.   

אורי מקלב: זה בניגוד, אתה יודע הרי, שלא תגיד אחרי זה שלא ידעת. 

שמעון אוחיון: מה הניגוד? 

אורי מקלב: זה נגד ליבמן, ליברמן לא אמר כך. אם אתה מצביע בעד הצעה זו אתה מצביע נגד ליברמן, שלא ישגעו אותך. אתה גם מבזה אותו ברבים אם אתה עושה הפוך ממה שהוא אמר, מה שהוא אמר בעצמו. הם פשוט מכשילים אותך. 

היו"ר מירי רגב: אורי, הבנו את מה שאמרת. 

איילת שקד: אני גם רוצה להציע הצעה. 

היו"ר מירי רגב: לא, הבאנו את כל ההצעות היום ועכשיו אנחנו מצביעים. 

איילת שקד: לא, את ההצעה שלנו לא הבאת. 

היו"ר מירי רגב: הבאנו, זבולון הביא הצעה. 

איילת שקד: לא, זה משהו אחר. 

היו"ר מירי רגב: אז קדימה, אנחנו לא נמשוך את זה. 

איילת שקד: ההצעה של הבית היהודי היא שאת אנשי הציבור, כפי שזה היום, אין שום צורך לשנות, ימנה שר הדתות, ואת הרבנים הראשיים, מכיוון שאת זה כן צריך לשנות, 5 ימנה שר הדתות ו-5 ראש הממשלה. 

היו"ר מירי רגב: מאה אחוז. מי בעד ההצעה הזאת? מי בעד ההצעה של אילת? 

אורי מקלב: איווט ליברמן תמך בזה? 

שמעון אוחיון: אם ליברמן תמך בזה ודאי – – – 

אורי מקלב: נכון, אז איך אתה יכול להצביע? 

היו"ר מירי רגב: שמעון, תפסיק "אם ואם ואם". 

אורי מקלב: אתה מבזה אותו ברבים. 

שמעון אוחיון: אני נמנע. שלום על ישראל. 

תומר רוזנר: אז ההצעה לא התקבלה. 

שמעון אוחיון: זה הכול, משום שאני לא רוצה לקבל חשבון – – – 

אורי מקלב: שומר על כבוד ראש המפלגה שלך, ככה צריך לעשות ולא להיכנע לדילים גלויים. 

שמעון אוחיון: עזוב, עזוב. 

היו"ר מירי רגב: הוא עובד עליך, אתה שומע לו עכשיו. 

שמעון אוחיון: אני יודע שהוא עובד עלי – – – 

אורי מקלב: אני לא עובד עליך, תשמע את הרב בן דהן מה הוא אומר. 

איילת שקד: דוד, מה אתה מצביע? נסים, אני הבאתי את הצעה שלי ודוד אומר שאתם לא – – – 

אורי מקלב: כן, הרב בן דהן אומר לך שהוא תמך בהצבעה. תמשיכי, למה את מפסיקה באמצע הצבעה? תמשיכי. 

היו"ר מירי רגב: קם מישהו באמצע, מה "תמשיכי"? 

אורי מקלב: הוא נמנע. 

היו"ר מירי רגב: לאן אתה הולך, שמעון? 

שמעון אוחיון: הולך להתייעץ. 

היו"ר מירי רגב: הוא הולך להתייעץ, לא ראיתי דבר כזה, לא ראיתי סרט כזה. תאמינו לי, אין דברים כאלה, פעם ראשונה, לא ראיתי סרט כזה. 

אורי מקלב: תמשיכי את ההצבעה, את באמצע ההצבעה. זה פשוט משקף את כל מה שאתם עושים לכל אורך הדרך. אתם באמת כך עשיתם, לכל אורך הדרך זה היה בחדרי חדרים, עכשיו לעיני כל ישראל. זה בדיוק מה שעשיתם, אתם עובדים על אנשים מעבודה לעבודה. 

היו"ר מירי רגב: פשוט לא יאומן. 

דוד אזולאי: אין ממשלה ואין ראש ממשלה, זה הכול. 

אורי מקלב: נו, תגמרי את ההצבעה. 

היו"ר מירי רגב: תכף נחליט אם אנחנו דוחים את הצבעה או לא. 

אורי מקלב: אפשר להפסיק את ההצבעה באמצע, סליחה, אדוני היועץ המשפטי? 

היו"ר מירי רגב: כן, הוא יצא באמצע להתייעץ אז כן. 

אורי מקלב: אבל איך אפשר באמצע הצבעה? אין דבר כזה, זה באמצע תהליך ההצבעה. אדוני היועץ המשפטי, אין דבר כזה. 

היו"ר מירי רגב: יצא באמצע הצבעה. 

אורי מקלב: היה באמצע, הוא אמר שהוא נמנע, אני מבקש לבדוק את הפרוטוקול. הוא אמר שהוא נמנע וזה באמצע הצבעה ואי אפשר להפסיק באמצע הצבעה. לא יכול להיות דבר כזה. 

תומר רוזנר: ההצבעה עוד לא קוימה. 

אורי מקלב: בסדר, אבל אי אפשר להפסיק. 

תומר רוזנר: אבל עוד לא קוימה ההצבעה. 

אורי מקלב: אוקיי, ראינו לעיני כל ישראל. 

(הישיבה נפסקה בשעה 19:36 ונתחדשה בשעה 19:39.) 

היו"ר מירי רגב: טוב, אני דוחה את ההצבעה למחר בבוקר. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.