ועדת הכספים דנה בחוק שיסדיר סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים ולסטודנטים

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני (יהדות התורה) דנה בהצעת חוק סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים, התשע"ו-2016, ביום 28 בנובמבר 2016.

הוועדה התמקדה בעבודה על חוק ממשלתי לסיוע כלכלי ללומדי תורה, אליו תצורף הצעת חוק פרטית שיזמו מספר חברי כנסת ואשר נועדה לקבוע כי הסיוע יינתן הן ללומדי תורה והן לסטודנטים ולאחר-מכן החוק המאוחד צפוי להיות מאושר בוועדה. החוק יקבע מי זכאי לקבל את הקצבה המיוחדת: אברך שבחזקתו 3 ילדים ויותר, אין ברשותו או ברשות בת זוגתו רכב והם אינם מקבלים קצבה כלשהי מהמדינה או מביטוח לאומי מעבר ל- 1,200 ₪ וסך ההכנסה שלו ושל אשתו אינה עולה על 1,200 ₪ , בחישוב ההכנסה לא תובא בחשבון קצבת ילדים , האברך לומד בכולל יום שלם ולא פחות מ- 45 שעות שבועיות. את הצעת החוק הפרטית המשווה בין לומדי תורה לסטודנטים בהיבט של הזכות לקצבה יזמו חברי הכנסת: משה גפני (יהדות התורה), אורי מקלב (יהדות התורה), יואב בן צור (ש"ס), יצחק וקנין (ש"ס), מיקי זוהר (הליכוד).

בתחילת הדיון ביקשה יו"ר מר"צ, ח"כ זהבה גלאון, לברר עם היועצת המשפטית לוועדת הכספים, "האם זה חוקתי להעביר חוק עוקף בג"צ בעניין הזה לאחר שזה האחרון כבר פסל שני ניסיונות לקדם את הקצבה הזו? יושב כאן העותר, גלעד ברנע, שעתר בעניין לבג"צ לפני יותר מעשור יחד עם ארנן יקותיאלי ז"ל. זה חוק מפלה שתופרים לקבוצה אחת, לומדי תורה, שיקבלו קצבה עפ"י קריטריונים ספציפיים לקבוצה הזו. זו לא הצעה רחבה לכל הנזקקים".

 

היועצת המשפטית, עו"ד שגית אפיק, השיבה, כי "בג"צ פסל כי הנושא לא הוסדר אלא בסעיף תקציבי וכן מפאת עניין השוויון. בפעם השנייה נפסל ההסדר בהחלטת ממשלה בעקבות בג"צ שניסתה לעגן גם עבור הסטודנטים סכום תקציבי של תוספת של 50 מיליון ₪ לחלוקה של מלגות זה הובא לבית המשפט העליון שציין כי לא רואה איך זה מתיישב עם כך שסטודנטים לא נהנו אלא רק 124 סטודנטים ביחס לסכום שהוענק לאברכים. כל הפסילות היו קדימה ולא רטרואקטיבית. ואני חושבת שאפשר לפרש שבית המשפט מחפש שתהיה הסדרה חקיקתית. ההסדרה לוקה בחסר ומתבססת לממשלה שכן מתייחסת לסטודנטים וקובעת שעל כל הגדל שתהיה לסעיף התקציבי עבור מלגות קיום לאברכים תהיה הגדלה ב- 21% יותר למלגות שיחלק המל"ג לפי הקריטריונים שלו לסטודנטים ולא מתבטא בהצעת החוק הממשלתית אלא בפרטית, אלא רק הפנייה להחלטת הממשלה בנושא. אני חושבת שככל שהוועדה תעבה את החוק הזה ותתקן אותו, ההצעה כן עונה על מה שבג"צ חזר ואמר למחוקק. לא רק סיוע כלכלי ללומדי תורה אלא גם לסטודנטים, לכלול הסעיף תקציבי לגבי אותם 21% לתקציב המלגות של המל"ג".

 

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה): "אנחנו (יהדות התורה) מפלגה סוציאלית ורוצים שסטודנטים לא יופלו לרעה וגם לומדי תורה. לכן החוק הממשלתי מפלה לרעה. הסטודנטים חייבים לקבל 21% יותר מלומדי התורה, אין שום סיבה ולמה שיעוגן בחוק. סטודנטים מקבלים מלגות במאות מיליוני ₪ יותר מלומדי תורה. יש 7 מיליארד ₪ לאוניברסיטאות ואף יותר וגם סטודנט שאין לו רכב אין עם זה בעיה, אך במקרה של לומדי תורה כן ושוללים מהם את הקצבה. אם אישה של לומד תורה מרוויחה 1,200 ₪ בחודש, הוא  כבר לא יכול לקבל את הקצבה בעוד אשתו של סטודנט יכולה לעבוד וזה לא יימנע ממנו את המלגה. אני מכיר אישה שקיבלה 1,280 ₪ ולכן היא ובעלה היו צריכים להחזיר את הקצבה שקיבלו 14 חודשים רטרואקטיבית. יש המון דברים שהם אפלייה בגוף החוק. ובעיקר הגישה שבני ישיבות מופלים לרעה ביחס לסטודנטים. זה נובע מעין צרה ביחס ללומדי התורה".

 

ח"כ גלאון: "אם רוצים לשפר את מצב הנזקקים בישראל אני רוצה להיות שותפה למאבק הזה ואם רוצים לעזור לכולם צריך לעזור לכולם ולא רק לאלו שבחרו ללמוד תורה במקום לעבוד. ההצעה הזו נתפרה למידות של לומדי התורה. אך אישה שהיא אם חד-הורית שיש לך רכב טרנטה והיא עצמה במצב קשה, גרה בשכירות ולוקחת את הילדים ללימודים, גנים וחוגים, לא תקבל קצבת הכנסה כי יש לה רכב. זאת למרות שאין לה כלום באמת. אב ל- 3 ילדים לומד תורה גם אם יש דירה בבעלותו בגלל שלומד תורה מקבל הבטחת הכנסה. משמעות ההצעה ששביעית מהאברכים בישראל יקבלו קצבה. יש 300 אלף סטודנטים וגם הם נזקקים. צריך לעשות קריטריונים בהתאם ליחס בין סטודנטים לאברכים וההצעה כפחי שמונחת כאן לא נותנת מענה לדבר הזה. אנחנו במצב הזה מתנגדים להצעת החוק הזו".   
יו"ר הוועדה גפני השיב: "מדובר כאן על 5,000 אברכים מתוך 100 אלף. מעבר לכך, דווקא הצעת החוק הפרטית שאנחנו יזמנו מכניסה סטודנטים לחוק ודואגת לייצר שוויון. הצעת החוק קובעת שסטודנטים יקבלו. עוד עפ"י הצעת החוק כלל הסטודנטים יקבלו 21% תקציב לצורך המלגות מאשר כלל האברכים העונים עלך הקריטריונים. אם אני לא הייתי נכנס לנושא לא היה כסף לסטודנטים. אם החוק הזה יעבור במתכונת שאני רוצה, קרי יחד עם הצעת החוק הפרטית הכוללת סטודנטים, זה גם יעבור את מבחן בג"צ".

ח"כ רחל עזריה (כולנו): אוכ' האברכים שמקבלים קצבת הבטחת הכנסה שונה מאד מהסטודנטים. למשל סטודנטים מקבלים קיצבה לפרק זמן מוגבל, והאברכים לאורך זמן. לא כדאי להצמיד את החקיקה.
יש אוכ' של סטודנטים דור ראשון להשכלה, קבוצה שלשמחתי הולכת ומתמעטת, אך מתמודדת עם קושי גדול. אין כלל חד משמעי לגביהם. לא כולם בנוח או פחות מודעים להגשת מלגות, והם לא מקבלים את ההזדמנות.
ומאד חשוב גם לתמוך בנשים אברכיות לומדות תורה.
  

יו"ר ועדת הכספים גפני סיכם את הנושא ואמר, ש"מטרת החוק, כשהוא יאוחד עם הצעת החוק הפרטית הינה בדיוק בשביל לייצור שוויון בקבלת הקצבה בין סטודנטים ללומדי תורה. אילולא נכנסתי לעניין, הסטודנטים לא היו מקבלים שקל וכאן בעקבות המהלך שלי, סטודנטים נזקקים יכולים לקבל קצבה גבוהה של עד 4,000 ₪. צריך לזכור שחוק הבטחת הכנסה נועד לתכלית חשובה מאוד להבטיח קיום בכבוד של כל אזרח ובמקרה של מי שלומד חייבים לאפשר לו קיום בכבוד".