ועדת הכספים אישרה תקציב של 73 מיליון ש"ח לישיבות. ח"כ שי וזאן: "לעצור תקציבים למוסדות שלא עומדים בהנחיות".

הבוקר, שני 19.10.2020 ועדת הכספים של הכנסת בראשות ח"כ משה גפני (יהדות התורה) התכנסה לדיון בנושא שינויים בתקציב המשכי לשנת 2020 ואישרה העברה תקציבית לתקציב הישיבות.

על רקע האיומים לשלול תקציבים ממוסדות שיפרו הנחיות, ועדת הכספים אישרה תקציב של 73 מיליון שקלים לישיבות. מקורות תקציב זה על פי ההסכמים הקואליציוניים הינו רזרבות כלליות.

תוספת זו מביאה לכך שהתקציב העומד לחלוקה למוסדות תורניים זהה כמעט לחלוטין עם תקציב התמיכה בשנת 2019. סה"כ ההסכמים הקואליציוניים יכולים להגיע עד ל941.7 מיליון שקל.

נציגי כחול לבן ‎בועדה, חברי הכנסת איתן גינזבורג והילה שי וזאן נמנעו בהצבעה אחרי שלא קיבלו תשובה חד משמעית מנציג משרד החינוך האם כספים יועברו רק למקומות ששומרים על ההנחיות.

ח"כ הילה שי וזאן (כחול לבן) אמרה:

"אני קוראת לעצור תקציבים למוסדות חילוניים, דתיים, חרדים שלא עומדים בהנחיות. אין כאן דבר וחצי דבר נגד ציבור כזה או אחר. בין אם מדובר בבית ספר דתי, ממלכתי או חרדי, לא ייתכן שהמדינה תעניק תמיכה למוסדות שפוגעים ומסכנים את הציבור ביודעין תוך צפצוף על החוק. כפי שהתחייבנו עוד קודם לכן, כל עוד לא נקבל התחייבות ברורה ממשרד החינוך, לא נאשר העברות תקציביות נוספות למוסדות חינוך".

ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) טען :

"אנחנו בעד להעביר כספים לחינוך ילדי ישראל ולכל מוסד, מנגד יש נוהל משרד החינוך שקובע שכספים לא יועברו אלא אם עומדים בצו בריאות העם. היום יש החלטות שמוסדות באזורים אדומים, יהיו סגורים עד הודעה חדשה, מפקח יכול ללכת ולבדוק אם מוסד פתוח או סגור לפי הצו, זה קשור למשרד החינוך".

יו"ר הועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) הבהיר כי:

"התקציב מיועד כהשלמה של החוסר לשנת התקציב 2020".

לקריאת פרוטוקול הועדה יש ללחוץ כאן