ועדת הכספים אישרה כי דין תורה יהיה מוסד הבוררות הבלעדי במסגרת פעילות הגמ"חים. ח"כ משה גפני: "רציתם את הגמ"חים בחוקי המדינה אז תדעו לעשות התאמות שבנויים על פי חוקי תורה".

אתמול, שלישי 13.11.2018 ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני התכנסה להמשיך את הקראת ואישור סעיפי חוק הגמ"חים, שנועד להסדיר לראשונה את פעילות הגמ"חים כמוסד פיננסי שמקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה.

במהלך הדיון אושרו סעיפים נוספים בחוק, ובין היתר ואושר בניגוד לעמדת משרד המשפטים כי דין תורה יהיה מוסד הבוררות הבלעדי במסגרת פעילות הגמ"חים, וכי אדם לא יוכל לבקש בדיעבד לפנות לבוררות תחת מוסד אחר.

יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה): "לא יהיה דבר כזה שהנושא לא יהיה על פי דין תורה, השאלה אם אתם במשרד המשפטים יודעים לעשות סוויץ' ולהבין שזה עולם אחר, לא עולם של בנקים אלא של מתנדבים חרדים ושל ציבור חרדי שכולם רוצים ומסכימים מראש לדון על פי דין תורה, לא יכול להיות שלא יהיה בחוק מצב שאם שני הצדדים רוצים ומסכימים לדון עפ"י דין תורה, אז זה הדין שיקבע. או שאתם נותנים לנו לחיות כאן או לא, רציתם את הגמ"חים בחוקי המדינה אז בבקשה תעשו התאמות, הם בנויים על פי חוקי התורה, בשל כך הם הוקמו, אם יש ויכוח הולכים לדין תורה, מראש מסכים לזה הלקוח".

 

בתום הדיון, אישרה הוועדה כי לא תחול חזקה שדיון בפני דין תורה יחשב לתנאי מקפח, וכי בוררות בין גמ"ח ללקוחותיו ידון אך ורק בדין תורה כפי שנהוג וקבוע מראש בגמ"חים השונים ומוסכם וידוע לכלל לקוחותיהם.