ועדת החינוך, התרבות והספורט התכנסה לדיון מהיר בנושא פערים בתקצוב בין בתי ספר דתיים לממלכתיים. ח"כ מאיר כהן: "כשיש כספים קואליציוניים שאין להם הסבר והם לא מחולקים נכון, תפקידנו הוא לבדוק זאת

היום, שלישי 18.12.2018 התכנסה ועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון מהיר בנושא: תלמיד תיכון הממלכתי דתי קיבל תקציב הגבוה בכשליש מתלמיד חילוני, לבקשתם של חברי הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו) ומאיר כהן (יש עתיד).

בדברי ההסבר לבקשה לדיון מהיר נכתב כי על פי בדיקה שערך עיתון 'כלכליסט' עולה כי בין שנות הלימודים 2013-2014 לבין 2016-2017, התקציב לתלמיד תיכון בחינוך הממלכתי- דתי עלה ב30% הרבה יותר מהגידול בכל אחד מהזרמים האחרים.  

ח"כ מאיר כהן (יש עתיד): "אני גדול התומכים בכל עלייה בתקציב החינוך, אבל רק שמעלים לכולם  ולא יוצרים אפליה גם אם היא מתקנת כי כשאני בדקתי אותה גיליתי שהיא לא מתקנת כלום. לצערי הגדול מדובר באי שייוון וחלוקת כספים סקטוריאלית אלא אם כן יועילו אנשים משרד החינוך לתת הסבר. אני מבין שזאת רוח המפקד שר החינוך ואני אדרוש הסבר ישירות משר החינוך. הגרעינים התורנים מקבלים עלייה של 100 אחוז בשנתיים האחרונות. הגרעינים התורניים החרדיים לא מקבלים. אני נגד כל מקום שמדיף ריח של אפליה. כשיש כספים קואליציוניים שאין להם הסבר והם לא מחולקים נכון תפקידנו הוא לבדוק זאת".

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב מרגי (ש"ס): "התקציב הקואליציוני חייב להיות מחולק על פי אמות מידה שוויוניות ולהיות שקוף לציבור. חובת ההוכחה תהיה על שומרי הסף באותם המשרדים. אני רוצה לחקור ולבדוק את העניין הזה. אני לא באתי לשרת את הציבור שלי אלא את הציבור הכללי. אני מבקש הצגה של הפרטים ממשרד החינוך. כיור וועדה אני לא יודע להצביע ולא קיבלתי הסבר ממה הפערים כל כך גדולים, מהי ההצדקה לכך וכן נייר מקצועי שיגיד לי כמה הם תורמים לגידול הפער בחינוך. יש פערים גדולים במדינת ישראל בחינוך וצריך לקיים עוד דיון שבו נקבל הסברים. האם הפערים הולכים להגדלה צריך לתת הסברים על כך. פעם לא הייתה שקיפות, לחצנו ומשרד החינוך שם את זה באתר. עכשיו אנחנו רוצים הסברים לאן זה הולך. אני אבקש מהמרכז המחקר של הכנסת  דו"ח על הפערים שהוצגו בין הזרמים בחינוך".