וועדת הפנים והגנת הסביבה: סגן הסר אלי בן-דהן סוקר את פעילות משרדו – סוגיות שונות ומעניינות עלו על הפרק

סגן השר אלי בן-דהן הגיע לוועדת הפנים והגנת הסביבה לסקור את פעילות משרדו בתחומים השונים בהם המשרד מתעסק.
אלו שאלות של גיור, מקוואות, קבורה, קונסרבטיבים ורפורמים, נשים, שירותי דת לדתות אחרות ועוד.

יום רביעי, י"ג בסיון התשע"ג (22 במאי 2013), שעה 10:00
סדר היום:
סקירת השר לשירותי דת על פעולות משרדו

היו"ר מירי רגב:
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בסקירה ראשונית של סגן שר הדתות בוועדת הפנים. משרד הדתות כפוף לוועדה הזאת מבחינה פרלמנטארית, יחד עם 3 משרדים – משרד הפנים, משרד לביטחון פנים, ומשרד הגנת הסביבה. אני רואה במשרד הדתות כאחד המשרדים החשובים להתנהלות ולניהול על פי חוק שירותי הדת של אזרחים במדינת ישראל. אני מבינה שנעשו שינויים בחלוקת הסמכויות במשרדים שונים, כך שבעצם משרד הדתות אחראי רק – – –

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
לכן הוא נקרא המשרד לשירותי דת.

היו"ר מירי רגב:
לכן הוא נקרא המשרד לשירותי דת, אבל את שירותי הדת יש גם אצל האחרים.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
לא אצלנו, בפנים.

היו"ר מירי רגב:
אני יודעת, תחת הפנים, אבל אני חושבת שזו הייתה טעות, כי משרד הדתות צריך לעסוק בכל הדתות ולתת להם את היכולת כל אחד לנהוג, להתפלל, ולפעול על פי אמונתו, אבל זאת הייתה החלטה, ואנחנו לא מתמודדים עכשיו עם החלטה, אלא אנחנו כרגע נפעל תחת המשרד שלך.
הנושאים המרכזיים שתחתכם – זה המועצות הדתיות, שירותי קבורה, נושא נישואין, מבני דת, וכל נושא מערך הגיור, המרכז לפיתוח המקומות הקדושים והרבנות הראשית. זה מספיק סוגיות כדי שלפחות אחת לשבועיים תגיעו לפה להציג סוגיה כזאת או אחרת. אני מבטיחה לך שוועדת הפנים הזו, בשונה מועדות הפנים שעברו, תעסוק בנושא דת, תפעל בנושא דת, תפקח בנושא דת, ותביא לידי ביטוי את היכולת של כל אזרחי המדינה להתפלל במקומות הקדושים להם, כפי שאנחנו דואגים שנשות הכותל יתפללו בקשת רובינסון והכותל יחולק לנשים, לגברים ולתפילה מעורבת, כך נדאג שגם היהודים שרוצים להתפלל בהר הבית, התפללו בהר הבית בדיוק כמו המוסלמים, וכולם התפללו במקום הקדוש להם, על פי האמונה שלהם, ועל פי הדרך שלהם.

היו"ר מירי רגב:
לי חשוב שתדע להתעסק בשני נושאים שאותי מאוד מעניינים. אל"ף, זה נושא הקבורה, כל סוגיית הצפיפות בבתי העלמין, כל סוגיית התשלום בבתי העלמין, כל סוגיית הקבורה בקומות, כל הסוגיה של הקבורה מעניינת אותי מאוד. סוגית המקוואות לנשים, כי לגברים אני מתארת לעצמי שאתם דואגים לזה מספיק. מקוואות לנשים – – –

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
דווקא לא. עקרונית, המשרד לא תומך במקוואות לגברים, רק לנשים.

היו"ר מירי רגב:
יפה, אז מה הם יעשו כדי להיטהר? הם טהורים, בבסיסם הם טהורים, לא צריכים להיטהר…
נושא המקוואות לנשים, זה גם מעניין אותי לפי החלוקה שלהם. וכמובן, כל סוגיית המועצות הדתיות. ראיתי וקראתי ושמחתי, ובוודאי נשמע את זה כאן, שאתם רוצים להפוך את המועצות הדתיות למשהו לא פוליטי, לשמוע דבר כזה, זה באמת בעיניי דבר מדהים, ואם הוא לא פוליטי, אז אני אשמח שגם כמובן לוועדת הפנים יהיה חלק בבניית הקריטריונים שאתם בוחנים ראשי מועצות, מי הם נציגי המועצות הדתיות. הוועדה הזאת תקבע גם שבהתאם לחוק שירותי הדת, אם אכן הנושא הזה יעבור בחקיקה או בתקנות, יעבור את ועדת הפנים, יש לנו מה להגיד בעניין. כפי שאמרתי בדיון הקודם, ועדת הפנים היא לא חותמת גומי של אף משרד.
אני בכלל חושבת שנכון לחבר בנושא הדת היהודית למורשת היהודית, ולא להפוך את הדת לאיזשהו אלמנט של הדתיים בלבד. הדת היא התרבות, היא המסורת של העם היהודי, של כל אזרח ואזרחית, ולא משנה אם הוא מתפלל בבוקר ואומר "שמע ישראל" בערב, או אומר "מודה אני" בבוקר. מה שחשוב הוא, שכל יהודי וכל אזרח יהודי ירגיש את הקשר שלו לתרבות שלנו, לתנ"ך שהוא המקור השואבת שלנו לירושלים שהיא עיר הבירה שלנו, שתישאר ירושלים בירתנו המאוחדת לנצח נצחים. אני מקווה שבזה ששר הדתות הוא בנט ואתה סגנו, אנשים שמגיעים מהציבור, מבינים את החשיבות של לקחת את הדת למקומות הרחבים שלה, ולמקומות של כלל האוכלוסייה, ולא רק למגזר כזה או אחר. זה הפתיח שלי בשלב זה.
כבוד סגן השר. בבקשה.

היו"ר מירי רגב:
מי זה מנכ"ל הרבנות הדתית? עוד לא הספקתם לתת חוות דעת על עניין תפילת יהודים בהר הבית? אין לכם חוות דעת על זה הרבנות הראשית?

עודד וינר (מנכ"ל הרבנות הראשית):
הרבנות הראשית לדורותיה, מאז ומעולם – – –

היו"ר מירי רגב:
נאמר שלא ניתן להתפלל בהר הבית. למה?

עודד וינר:
מפאת קדושתו.

היו"ר מירי רגב:
למה אתה אומר? פייגלין לא פחות קדוש ממך, הוא רוצה לעשות טהרה ולעלות להר הבית, מה הבעיה? מה הבעיה ליהודי?

עודד וינר:
האמת, יש עוד מעט התמודדות על הרבנים הראשיים.

היו"ר מירי רגב:
לא, זה גם בעיה, תיכף נדבר על הרבנים הראשיים, למה שיהיה רב אחד? למה שלא יהיה ספרדי ואשכנזי, בטח תבחרו עוד פעם, או את הספרדי לבד או את האשכנזי לבד, למה?

עודד וינר:
כי זה חוקי המדינה.

היו"ר מירי רגב:
חוקי המדינה עד עכשיו קלעו נהדר, שהיה רב ספרדי ורב אשכנזי, למה לחבר אותם ביחד, כבר ברור איזה רב יהיה. גם בעניין הזה יש לי מה להגיד, לא צריך להיות רב אחד, צריך להיות רב ספרדי ורב אשכנזי, כי אחרת יהיה לנו רק נוסח תפילה אחת, נוסח תפילה אחיד שהוא בדרך כלל אשכנזי. אנחנו רוצים נוסח ספרדי, ונוסח אשכנזי, ונוסח הודי, וכל אחד לפי המנהגים שלו, וכך גם צריך להיות, רב אחד אשכנזי, ורב אחד ספרדי, בוודאי בן דהן, ודנינו, ובן דהן שוב, ועוד פעם דנינו, צריכים לדאוג שיהיו רב ספרדי ורב אשכנזי. גם בעניין הרבנים יש לנו מה להגיד. אני אשמח לשמוע את עמדתו הסופית של משרד הרבנות לגבי התפילה בהר הבית. מי שירצה להיטהר ולא להתפלל בהר הבית, לא התפלל, אבל מי שירצה, זכאי להתפלל בהר הבית.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
כפי שאתם רואים, תחומי הפעילות המרכזיים, כבר היושבת ראש, חברת הכנסת מירי רגב, מנתה אותם. אתם רואים למטה את היחידות המצטרפות. ביום שני, הכנסת אישרה סופית את העברת היחידות, הדבר האחרון שנמצא, שזה בהקמה – מינהלת לזהות יהודית. אנחנו בשלבי הקמה של המינהלת. הרעיון שלנו הוא להקים מינהלת כפי שאמרת גברתי, לחבר את הציבור המסורתי, הציבור שבדרך כלל איננו ציבור שומר מצוות במלואם, אלא רק חלקן, כדי לחבר אותו למועצת ישראל, לזהות היהודית, לתרבות היהודית, לשם כך אנחנו מקימים מינהלת כזאת, שאני מקווה גם תיתן אותותיה הן אצל בני נוער וגם אצל מבוגרים.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:

כפי שאתם רואים, זה הגדרת החזון. אנחנו רוצים לספק שירותי דת נגישים וזמינים, כמו שהגדרת, לכלל הציבור היהודי במדינת ישראל, אני מדגיש, לכלל הציבור היהודי, לרוב, הציבור הדתי ימצא את פתרונו, מי שלא ימצא את פתרונו זה ציבור שאיננו דתי, הוא זקוק לנו, ואנחנו רוצים להיות כאן ופה כדי שבכל רגע שיזדקק לנו, אנחנו נהיה כאן עבורו.

אנחנו פה רוצים לקדם נושא של מודל חדש של רבני קהילות, ומודל שכרגע אנחנו עוסקים בבנייתו. הכוונה היא, היום רבני קהילות זה גוף שאיננו מתוקצב על ידי המדינה בכלל, מצד שני, הם האנשים שיש להם את ההשפעה הכי גדולה על האיזור שבו הם גרים. ולכן, אנחנו רוצים שיהיו רבני קהילות, המודל המרכזי שאנחנו מדברים עליו הוא שיהיו מצד אחד שהקהילה תשתתף בשכר שלו, אבל גם המשרד יסייע, ויוסיף להם, כדי שרב הקהילה יהיה באמת נגיש וכולו קודש לטובת בני הקהילה שלו.
לגבי נישואין, כפי שאתם יודעים, לפני 4 ימים הכרזנו על פתיחת אזורי הרישום.

אנחנו רוצים ששירותי הקבורה יהיו נגישים, קרובים, שהאנשים יידעו מה זכויותיהם. אני אומר פה בסוגריים, המדינה לא מספיק קידמה את הנושא בעבר. אנחנו עכשיו נכנסים לתהליך מואץ של פיתוח בית העלמין בברקת, בית העלמין שהמדינה כרגע מממנת אותו, את הפיתוח שלו. הוא ייתן מענה לכל גוש דן, מדובר בעשרות רבות של אלפים שייקברו שם. אני מקווה מאוד שזה בהחלט יסייע לגבי מקומות הקבורה.
גיור – יחידת הגיור נקלטה אצלנו. עומד על הפרק מינוי ראש מערך גיור.

היו"ר מירי רגב:
מי כרגע אחראי על מערך הגיור?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
אף אחד, היה ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר אלינו.

היו"ר מירי רגב:
אתה מתייחס פה גם לגיור של חיילים, או רק לאזרחים?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
הכול.

היו"ר מירי רגב:
זאת אומרת, כל סוגיית הגיור, חיילים, של עולים חדשים, של חיילים בודדים.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
הכול יטופל אצלנו. למעלה משנה וחצי אין ראש מערך גיור, לצערי, מאז שהרב דרוקמן סיים את כהונתו, אנחנו מתכוונים להאיץ את התהליך בבחירת ראש מערך גיור חדש, כדי שיקבע את נהלי העבודה ויתחיל להפעיל את המערכת. אנחנו רוצים מאוד לקרב את תהליך הגיור לאלה שזקוקים לו, לדעתנו, לא מספיק מודעים כמה הוא חשוב עבורם, ולכן הם לא ניגשים לגיור.

היו"ר מירי רגב:
יש מצב שאתם בוחנים את נוהל הגיור עצמו?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
נוהל הגיור עצמו הוא תהליך הילכתי. למרות שאני רב.

היו"ר מירי רגב:
יש כל מיני הלכות, לדוגמה, יש אנשים שהם הילכתיים ועולים להר הבית, יש אנשים הלכתיים שלא עולים להר הבית. אתה יודע, יש כל מיני הלכות, בהלכה מותר לאשה ללכת עם טלית, אבל אני רואה אשה עם טלית, קשה לי עם זה – בהלכה מותרים הרבה דברים.

בתיה כהנא דרור (מנכ"לית "מבוי סתום"):
יש כאלה שלראות אשה עם גופיה קשה להם, או חצאית.

היו"ר מירי רגב:
אבל אני מכבדת אותם על זה. הנוהל של הגיור אתה לא חושב שהוא קשה מדי? אני שמעתי על כמה אנשים שעברו גיור שהנוהל הוא נורא קשה ומשפיל. שוב, אנחנו נעשה גם על זה דיונים, אבל אתם בוחנים גם את זה, או זה מבחינתכם קדש בל יעבור זה הנוהל, עכשיו רק מתעסקים לרה-ארגון שלו.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
קודם כל את הנוהל הזה לא אנחנו קובעים, הרבנות הראשית קובעת.

היו"ר מירי רגב:
הרבנות שלך כבר, אתה יודע.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
אני מקווה.

היו"ר מירי רגב:
אם הרבנות אצלך והם קובעים, אז אל תהיה אחראי עליהם. אתה יודע, זה כמו רשות המים, יש שר, אבל ראשות המים קובעת את התאגידים ואת המחיר, בקושי השר יכול לבקש כוס מים אצלם, אז מה אנחנו צריכים שר מעל הרבנות? סליחה מנכ"ל הרבנות, אתה בסוף האיש החזק פה.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
אני מבטיח לך שהנושא הזה יטופל.
נושא של כשרות, בכוונתנו לעשות פה מהפכה. המציאות בכשרות היום היא בלתי הגיונית ולא סבירה. היום המשגיח מקבל את שכרו מהגוף שעליו הוא משגיח, זה לא הגיוני, זה לא סביר. איך הוא יכול להשגיח בצורה רצינית כשהמעסיק שלו זה הגוף שאותו הוא משגיח עליו. אני בכלל חושב שבעיקר הרבנות הראשית צריכה להיות רגולטור מפקח, מבקר, ולא נותן כשרות, את הכשרות שיתנו גופי כשרות, והרבנות היא זאת שתפקח.

היו"ר מירי רגב:
מה עמדתכם לגבי נישואין של בני אותו מין? אתם לא מתייחסים לזה, בשלב זה.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
לא. יש 12 מדינות בעולם שמאפשרות את זה, מה לנו לרוץ להיות הראשונים.

היו"ר מירי רגב:
תמיד זה טוב להיות הראשונים. תמיד טוב להיות יוזם ולא נגרר.

תמר זנדברג:
רציתי לשאול, כל שירותי הדת שהוצגו כאן, שניתנים על ידי המשרד, על ידי הרבנות וכו', הם כולם אך ורק מיועדים רק לזרם האורתודוקסי. מה עם זרמים אחרים ביהדות? איזה שירותים הם מקבלים מהמדינה?

היו"ר מירי רגב:
בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ.

ניצן הורוביץ:
תודה גברתי, אדוני השר, קודם כל, כידוע יש לנו עמדה עקרונית. אנחנו נגד משרד הדתות, אנחנו חושבים שהוא משרד מיותר, אבל זה עמדה עקרונית.

היו"ר מירי רגב:
זו עמדה שלך לא של הוועדה.

ניצן הורוביץ:
שלי ודאי. אנחנו גם יש לנו עמדה עקרונית בעד הפרדת דת ממדינה. אנחנו חושבים ששירותי דת – שאנחנו לא נגד שיהיו שירותי דת, הם צריכים להינתן על ידי הרשויות המקומיות, ולא על ידי המועצות הדתיות, אבל זאת אמירה, היות ויש משרד, ויש לו תקציב, והוא מוגדר בחוק, אז צריך שיהיה משופר. לכן יש לי שתי נקודות, אדוני השר.
במצגת לא ראיתי מה האחוז שמופנה לשירותי דת ללא יהודים?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
זה לא אצלנו, זה משרד הפנים.

ניצן הורוביץ:
פה כתוב שמטרת המשרד לציבור היהודי במדינת ישראל. אבל אם אנחנו משווים את התמיכה בשירותי דת שניתנת על ידי משרד הפנים ללא יהודים, למשל, למוסלמים, או לנוצרים, או לעדות אחרות, אתה רואה פער עצום, פשוט פער עצום. לכן אני חושב שמתפקידך, אם אתה שר לשירותי דת, שירותי הדת צריכים להינתן לכל אזרחי ישראל. יכול להיות שאתה צריך לפעול לכך – – –

היו"ר מירי רגב:
בדיוק מה שאמרתי בתחילת הדרך.

ניצן הורוביץ:
אז קלעתי לדעת גדולים, כי פה יש בעיה קשה.
דבר נוסף, וזה העניין שחברתי תמר, התייחסה, אדוני השר, עולה יותר ויותר הצורך, למשל, בקבורה, לא רק לזרמים נגיד לא אורתודוקסים, כגון, רפורמים וקונסרבטיבים, גם למשל לקבורה חילונית. יש היום לחץ מאוד גדול של משפחות של אזרחים לקבורה חילונית. למשל, לצורך העניין, בין היתר הדברים שהם בטיפול משרדך, והמדינה מקפיאה את התקציבים, ואין מספיק מקומות. אני לא חושב שזה ראוי שמשפחה שרוצה קבורה חילונית, צריכה לשלם עשרות אלפי שקלים באיזה קיבוצים ודברים מהסוג הזה, כי אין מקום בקירבת מקום מוסדר על פי חוק, אין מספיק.

יזהר הס (מנכ"ל התנועה המסורתית):
תודה רבה. יושבת ראש הוועדה, תודה על הדיון הזה, וגם על העובדה שהגעת להתפלל עם נשות הכותל, או להיות לצד נשות הכותל. האירוע הזה מלמד על פתיחות של ועדת הפנים, זה חשוב. אני רוצה לומר לסקירתו של סגן השר, משהו מאוד קונקרטי, לא רק העובדה שמשרד הדתות לא מטפל בכל יהודי ישראל, אלא רק בחלקם, אלא גם דברים שאפשריים על פי חוק במדינת ישראל. למשל, גיור קונסרבטיבי ורפורמי שאחריו כידוע נחוץ מקווה, גם בעניין הזה שאדוני מופקד על כל המקוואות בארץ, גם על מימונם וגם על תיחזוקם, אנחנו לא יכולים להיכנס לשם כדי להטביל את גרנו, הגרים הללו יירשמו במשרד הפנים כיהודים, כיהודים במרשם האוכלוסין על פי חוק, אבל הגרים הללו לא יוכלו לטבול. אני אגיד לך איך אנחנו עושים את זה, אנחנו מתגנבים. אנחנו עושים עסקאות כאלה, ולא עסקאות במובן הלא ראוי, אלא ראשי רשויות שמוכנים להעלים עין ולאפשר לרבנינו להיכנס למקוואות בשעה שאנשיך לא שם, כי מתקן ציבורי כמו ספריה ציבורית שלסוג מסוים של יהודים אסור להיכנס אליו, כך לגבי כלות שצריכות לטבול לפני חתונתן, והרב שמסדר את הקידושין, רחמנא ליצלן, איננו אורתודוקסי, וכך גם במתגיירים שלנו. מאות אנשים, אנחנו, התנועה שלי, התנועה הקונסרבטיבית מגיירת בשנה, אף לא אחד מהם נכנס ברשות ובסמכות – – –

היו"ר מירי רגב:
לפי החוק החדש אתה לא תגייר אותם.

יזהר הס:
תנוח דעתך, אני מניח שהדבר הזה לא השתנה. נקודה נוספת חשובה, המינהל החדש שמוקם במשרדך, מינהל לזהות יהודית, משל, אין משרד חינוך בישראל, גם עניין החינוך לזהות ולהשקפה צריך להיות – בהנחה שיש קוד אתי פלורליסטי שמאפשר לחנך לזהות יהודית מגוונת, את צודקת. אבל מדובר על מין קושאן שיש ליהדות האורתודוקסית על הזהות היהודית במדינת ישראל, ועל פיה, על פי הדתומטר הזה, אפשר יהיה לחנך לזהות יהודית. איפה תפיסות יהודיות אחרות, ואני לא מדבר רק על רפורמיות, קונסרבטיביות, גם על חילוניות.

היו"ר מירי רגב:
תודה רבה.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
אני אענה בזריזות ובמהירות. לגבי שירותים לרפורמים, הרפורמים הם חלק מעם ישראל. השירותים שניתנים לכלל התושבים הם מקבלים גם אותם. זה שחלק מהשירותים הם לא רוצים אותם, הם רוצים אותם בדרך אחרת, זה עניינם הם, אבל הם יכולים להיות שותפים להיות חלק מהרבנות וחלק מבתי העלמין וחלק מכל דבר אחר. כפי שאמרתי, עכשיו נפתחים המכרזים למועצות הדתיות, הם יכולים גם להיות בזה.

יזהר הס:
לפי תנאי המכרז יוכל לגשת רב שאיננו אורתודוקסי? או נשים, – – -לא יכולה להיות חברה באף אחת מהוועדות של משרדך, או ברוב הועדות.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
למה אתה מטעה אנשים פה, יש בג"צ מלפני 30 שנה, שקבע שנשים יכולות להיות במועצות הדתיות, זה נעשה, זה קיים כבר.

תמר זנדברג:
כמה נשים, כמה רפורמים, כמה קונסרבטיבים?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
זה לא אני.

היו"ר מירי רגב:
את רוצה, תעלי שאילתה.

תמר זנדברג:
אבל אתה לא יכול להיתמם ולהגיד – – –

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
אני לא מיתמם.

תמר זנדברג:
יש זרמים נוספים ביהדות שלא מיוצגים ולא מקבלים שירותים, איך אתה בתור שר – – –

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
מה זאת אומרת הם לא מקבלים שירותים. הם יהודים כמו כל אחד, השירותים הם עבורם.

דוד אזולאי:
הם רוצים שירותים מיוחדים בשבילם, זה אין.

יזהר הס:
רוצים להשתמש – – –

תמר זנדברג:
אבל כולנו יהודים, שואלים – – – מתוך היהדות, על מה אתה מדבר?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
לגבי שירותי דת לדתות אחרות, כפי שאמרתי זה לא באחריותי, זה באחריות משרד הפנים. אם משרד הפנים ירצה להעביר את זה לאחריותי עם התקנים, ועם התקציב, אני אהיה מוכן לשקול את זה. בינתיים הם לא מוכנים, אז תעלה שאילתה לשר הפנים לא אליי.
לגבי קבורה חילונית היא ללא תשלום, היא פזורה כמעט בכל מקום בארץ היום, אם לפי דעתך ידוע לך על מקום מסוים, תודיע לי, אני אבדוק את העניין. אני אומר לך באופן כללי, נפתחו חלקות כמעט בכל הארץ, כמובן לא בכל מקום, אבל במרכז, בדרום, בצפון. אם יש אזור שאתה חושב שהוא בעייתי בעניין הזה, תעדכן אותי.

דוד אזולאי:
למרות שאין ביקוש.

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
לגבי גיור רפורמי וקונסרבטיבי, יש מכתב בדרך אליך. מבחינתנו אין שום מניעה אתם משתמשים בכל מקווה, המקווה הוא מקום ציבורי, תשתמשו בו, הוא עומד לרשותכם, הלוואי ותשתמשו בו.

יזהר הס:
גם לצרכי גיור?

סגן השר לשירותי דת אלי בן-דהן:
האגרות עבור רישום הנישואין נשארות במועצה הדתית, ולכן למועצה הדתית יש עניין שיהיו אצלה נרשמים רבים יותר, אז ככל שהשרות שלה יהיה טוב יותר, ממילא יהיו נרשמים רבים, יוכלו לתת שירותים טובים יותר לתושבים שלהם.
לפני יומיים הייתי במועצת הרבנות הראשית, אני התרעתי על כך, אמרתי להם שזה חובתם, זה תפקידם המרכזי של הרבנים הראשיים לישראל, לגרום לכך שרב שאיננו נשמע להנחיותיהם יועמד לדין משמעתי. יותר מזה, אמרתי שאני מוכן להעמיד את שירותיי הטובים אם יזדקקו לעוד צרכים מינהליים כדי לגרום לכך שרב שאיננו מקיים את הנחיות הרבנות הראשית יובא בפני דין משמעתי, אני אעשה זאת.

היו"ר מירי רגב:
אני חייבת לסכם את הדיון ולהגיד, אני לא הופתעתי, אבל אני שמחה שחידדת את מה שידעתי כבר. הפתיחות שלך והרצון שלך בעצם להוביל למצב שכל אזרח יהודי יבין שהדת היא לא שייכת לזרם כזה או אחר. וכל יהודי יוכל בעצם לממש את היהודיות שלו בדרך שבה הוא בוחר, והעיקר שיילך למקווה, והעיקר שהיא תדליק נרות, אז אם היא עושה עוד משהו, אז היא עושה עוד משהו, כל אחד בדרך שלו, ולאט התקרב הוא אל אותו דבר שנקרא היהודי שהוא מאמין בו. אני שמחה על הסקירה הזאת שהייתה סקירה טובה, והדיון פה של הצוות שלך היה דיון טוב.
יש נושאים שאני כבר אומרת לך, אתה תצטרך לבוא לוועדה. קודם כל שירותי הדת לרפורמים, כן הייתי רוצה לשמוע על זה דווקא בגלל הפתיחות שלך.

יזהר הס:
לא רק רפורמים, גם קונסרבטיבים.

היו"ר מירי רגב:
כל שירותי הדת למה שתרצה.