וועדת העבודה והרווחה אישרה למוסד לביטוח לאומי להגדיל את הסכומים אותם משלם המוסד לחברות קבורה קטנות שאינן חברה קדישא. ח"כ אלי אלאלוף (כולנו):"חברה קדישא מדברת על כבוד המת אבל כל מה שמעניין א

ועדת העבודה התכנסה היום, שני 9.5.2018  בבקשת הביטוח הלאומי להגדיל את הסכומים שמשלם המוסד לחברות קבורה קטנות (קיבוצים, מושבים ומועצות) עבור הוצאות יום הקבורה (הובלת הנפטר, חפירת הקבר וכיסויו, טהרה, תכריכים ועוד). ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את תעריפי התשלום החדשים לחברות קדישא בישובים קטנים לחצי שנה בלבד וסירבה לאשרם לשנתיים כבקשת הביטוח הלאומי. זאת בשל השוני בתעריפים לטובת חברות קדישא בערים הגדולות.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) : "אין סיבה לתעריפים שונים במקומות שונים. מי קבע שבירוחם יותר זול לקבור מאשר בתל אביב?. אתם (חברא קדישא) מדברים על כבוד המת, אבל מה שבסוף מעניין אתכם זה הכסף".

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) : "רגילים לדפוק את ההתיישבות והחקלאות בחיים, אז לפחות שבמוות תהיה הוגנות".

לקריאה נוספת על הוועדה יש ללחוץ כאן