וועדת הכספים אישרה העברה של 11 מיליארד שקלים בחלוקה קואליציונית

בשיאו של משבר הקורונה, התכנסה אתמול וועדת הכספים של הכנסת לאשר תוספת תקציב ייחודית על תקציב המדינה התקוע. תוספת התקציב של 11 מילארד שקלים חולקה על בסיס הסכמים קואליציוניים ולטובת הצרכים של המפלגות החברות בקואליציה. מיעוטו של התקציב, כ3.5 מיליארד שקלים, יועדו למשרד הביטחון. היתר, כ-7 מיליארד שקלים, חולקו למוסדות חינוך ושירותי דת שונים:

300 מיליון שקלים לתמיכה במוסדות תורניים, 22 מיליון לתרבות יהודית, תמיכה בשיעורי תורה ותרבות, 33 מיליון לסמינרים תורניים, 14.5 מיליון למדרשות ליהדות, 24 מיליון לתורה ותרבות יהודית, 16 מיליון לגרעין חינוכי לאומי, 26 מיליון לפעולות מעיין החינוך התורני, 20 מיליון להקמת מוסדות דת, 17 מיליון להנצחת הרבנים הראשיים, 10 מיליון למיזם שבת ישראלית, 2 מיליון לקשרים עם הגולה במשרד לשירותי דת, מיליון לנושאי טהרה במשרד לשירותי דת ומיליון לטובת מיזם לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות באמצעות ברור יהדות.

בין התמיכות השונות נרשמה גם תמיכה של 17 מיליון ש"ח עבור המשרד לשוויון חברתי, לטיפול באוכלוסיות מגוונות לרבות להט"ב.

שם התוכנית נושא סכום
המשרד לשיוויון חברתי טיפול באוכלוסיות מגוונות לרבות להט"ב 17,000,000
תמיכה בשירותי דת המנהלת לזהות יהודית 17,000,000
תמיכה בשירותי דת הנצחת רבניים ראשיים 3,000,000
תמיכה בשירותי דת הקמת מוסדות דת 20,000,000
תמיכה בשירותי דת טהרת המשפחה 1,000,000
תמיכה בשירותי דת פעולות המנהלת לזהות יהודית 2,800,000
תמיכה בשירותי דת קשרים עם הגולה 2,000,000
תמיכה בשירותי דת רבני קהילות 9,000,000
תמיכה בשירותי דת שירות ייעוץ והכוונה הלכתיים בתחום הפוריות 2,000,000
מינהל התרבות התחדשות יהודית 3,000,000
מינהל התרבות טיפול באוכלוסיות מגוונות לרבות להט"ב 3,000,000
מינהל התרבות מוסדות תרבות תורנית 1,000,000
מינהל התרבות שבת ישראלית 10,000,000
מינהל התרבות תמיכה ברבני קהילה 500,000
תרבות יהודית תורה ותרבות יהודית 24,000,000
תרבות יהודית תרבות יהודית 6,000,000
תרבות יהודית פרס השר לתרבות יהודית ע"ש אורבך 1,200,000
תרבות יהודית מפעלי לימוד ת"ת רשויות 10,000,000
תרבות יהודית מרכזים להעמקת החינוך 10,500,000
תרבות יהודית פרוייקטים ייחודיים 13,800,000
תרבות יהודית מדרשות ליהדות וללימודים 14,500,000
תרבות יהודית תרבות יהודית, פרוייקטים ייחודים ברשויות מקומיות 2,500,000
תרבות יהודית פרסומים פעולות ורכישות 10,000,000
תרבות יהודית תרבות יהודית,תמיכה בשיעורי תורה ותרבות 22,000,000
פעילויות ופרוייקטים גרעין חינוכי לאומי 16,000,000
מעין החינוך התורני סל תקציב 17,000,000
מעין החינוך התורני פעולות מעיין החינוך התורני 26,000,000
מעין החינוך התורני פעולות נשירת נוער בסיכון 13,000,000
מינהל החינוך הדתי עידוד שירות 5,500,000
מינהל החינוך הדתי פרוייקט התנדבות 1,000,000
מינהל החינוך הדתי רבנים במוסדות חינוך 4,000,000
מינהל החינוך הדתי רכישות מינהל חינוך 9,000,000
מינהל החינוך הדתי שעות רב ופעילות בלתי פורמאלית 37,000,000
מינהל החינוך הדתי שעות תגבור בגרות 23,000,000
תנאי שירות והכשרת השמת עובדי הוראה 4,000,000
תנאי שירות והכשרת סמינרים 33,000,000
מוסדות תורניים גופי תיאום וקישור 1,500,000
מוסדות תורניים מוסדות תורניים, גופי תיאום וקישור 1,500,000
מוסדות תורניים תמיכה במוסדות תורניים 293,000,000
מיזם לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות באמצעות ברור יהדות מיזם לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות באמצעות ברור יהדות 1,000,000
סה"כ 691,300,000