וועדת החוקה, חוק ומשפט: דיון בהצעת חוק לאפשור הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראלי

נכון למועד קיום הדיון, רב ראשי לישראל לא יכל להגיש מועמדות לכהונה נוספת פעם שנייה ברציפות. 
בדיון זהו, מגובשת הצעת חוק שרוצה לשנות את הסעיף המדובר ולאפשר לרב ראשי לישראל להתמודד לכהונה נוספת, כאשר הטענה המרכזית היא אפשור משילות.
בסוף הדיון אף מתבצעת הצבעה לאישורו. 

סדר היום:
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"א – 2011

פרוטוקול:

היו"ר דוד רותם: הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצעת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"א-2001, של חברי הכנסת ציון פיניאן, מיכאל בן ארי, יוליה שמאלוב-ברקוביץ, גאלב מג'אדלה – אני מבקש לקרוא לחבר הכנסת מג'אדלה, שיסביר לנו מה הוא רוצה. ציון, בבקשה.

ציון פיניאן: תודה רבה, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק קשורה לזכות לבחור ולהיבחר, שזאת זכות יסוד חוקתית במדינת ישראל. בשנים עברו הרבנים הראשיים לישראל לא יכלו להתמודד בשנית לכהונת משרת הרבנים הראשיים – –

יצחק הרצוג: בשלישית הם לא יכלו.

ציון פיניאן: בשלישית.
– – אף ברצף של כהונה אחר כהונה. אני רוצה לחזור, בעבר רבנים ראשיים לישראל יכלו להתמודד בשנית על משרת הרבנים הראשיים, אף ברצף של כהונה אחר כהונה. בתקופתו של השר אהרון אבוחצירא, בעקבות מלחמות הרבנות שם – – –

היו"ר דוד רותם: משה נסים.

יצחק הרצוג: זה היה משה נסים ולא אהרון אבוחצירא.

ציון פיניאן: זה היה בתקופתו של אהרון אבוחצירא כשר, כשהוא היה במפד"ל.

אברהם מיכאלי: כשר הדתות.

יצחק הרצוג: ומשה נסים כשר המשפטים.

ציון פיניאן: נכון. משיקולים פוליטיים – אני לא יודע מה היו השיקולים, אני לא רוצה להרחיב עליהם – החוק שונה.

ציון פיניאן: סליחה. אז החוק שונה בכדי שתיפסק כהונת הרבנים ברצף. והנה, היום, הזכות הזאת להיבחר מוקנית, אבל רק לאחר הפסקה של עשר שנים.
כולנו יודעים מה ערכה של משילות ושל רצף שלטוני. עד שהרב נכנס ולומד את כל התוכנית הוא לא יכול לעשות את כל הרפורמות שהוא רוצה. זה כמו ראש עיר שבא לארבע שנים, הוא עוד לא יודע מה קורה בעירייה וכבר מחליפים אותו, לא עשינו כלום. החוק בא לשנות את זה, שתהיה לכל רב הזכות להיבחר בשנית ברצף.
אני רק רוצה לומר משהו שאני כל הזמן חושב עליו. הרבנים המקומיים, רבני ערים, אין עליהם הגבלה, ולרב שמעליהם יש הגבלה.

יצחק הרצוג: ברור שהיא צריכה להיות מוגבלת. אני חושב שזה קורה גם פה. דרך אגב, גם רב ראשי לישראל, למה שהוא לא יפרוש בגיל פרישה? אני לא מבין. מה שעכשיו מוצע פה זה בלי גיל פרישה. זה לא הגיוני.

היו"ר דוד רותם: קודם כול, הוא יישאר בגיל פרישה, זה יהיה עד גיל 70.

יצחק הרצוג: צריך להיות תיקון לחוק.

היו"ר דוד רותם: נתקן את זה עכשיו, אבל הדבר הוא אחר לגמרי. השאלה היא, וזה מה שאני רוצה ממך, ציון – אני מסכים אתך, צריך אולי לשנות את החוק – השאלה היא רק האם אנחנו עושים את זה ממחר או שאנחנו עושים את זה מהקדנציה הבאה.

ציון פיניאן: ממחר.

היו"ר דוד רותם: למה ממחר?

ציון פיניאן: למה לא ממחר?

היו"ר דוד רותם: אני אגיד לך למה. רציתי להתמודד על משרת הרבנות הראשית – – –

אברהם מיכאלי: תתמודד.

ציון פיניאן: תתמודד. יפתחו את זה מחר, תתמודד.

היו"ר דוד רותם: בקדנציה הקודמת, אבל ראיתי שזה רק לעשר שנים. אמרתי: לעשר שנים אני לא מתמודד.

יצחק הרצוג: בעצם אתה אומר שזה חוק פרסונאלי.

ציון פיניאן: לא. זה בכלל לא חוק פרסונאלי.

היו"ר דוד רותם: אתה אמרת.

אברהם מיכאלי: כשהביאו את הצעת החוק של השופט גרוניס, לא אמרו שזה פרסונאלי.

ציון פיניאן: ההצעה שלי ממחר. יש הסכמת ממשלה, יש הסכמה של כמעט כל מרכיבי הקואליציה, אני חושב. אני מציע לקדם את זה ולא להגביל את זה לקדנציה הבאה.

היו"ר דוד רותם: לגבי הקדנציה הנוכחית שינינו את החוק – –

יצחק הרצוג: תסביר לי.

היו"ר דוד רותם: – – וקבענו ששני הרבנים הראשיים לא יתחלפו אחרי חמש שנים, אלא הם יכולים לחלק ביניהם, ולכן נשאר אחד ראש אבות בתי הדין הרבניים והשני נשאר רב ראשי.

יצחק הרצוג: מה יהיה כאן? אולי צריך לעשות הפרדה מוחלטת בין הרבנות הראשית לבתי הדין הרבניים, ולשים ראש אבות בתי דין רבניים לא נבחר ולא מוגבל בזמן, כמו הרב עמר למשל.

היו"ר דוד רותם: בוז'י, אתה רוצה להכניס אותי עכשיו לביצה?

יצחק הרצוג: זה ביצה.

היו"ר דוד רותם: זה לא ביצה. פה באים ואומרים דבר נורא פשוט, אומרים שהרבנים הראשיים יוכלו – – –

ציון פיניאן: זה לא ביצה, רוצים להחזיר מה שהיה.

היו"ר דוד רותם: לא. זה לא להחזיר שום דבר.

יצחק הרצוג: אין פוליטיקה יותר רקובה מהבחירות לרבנות הראשית.

היו"ר דוד רותם: בכל בבחירות לרבנות הראשית היה צריך לשנות את הרכב הגוף הבוחר ואת כל הדברים האלה, אבל לא זה הנידון עכשיו.

יצחק הרצוג: הייתי שם יותר מדי פעמים כדי לדעת את זה.

היו"ר דוד רותם: הנידון עכשיו הוא, האם הרבנים הראשיים שמכהנים, נגמרת התקופה שלהם – האם הם יכולים להתמודד לתקופת כהונה נוספת. מה שמציע חבר הכנסת פיניאן, בעקבות חבר הכנסת אפללו – אל תשכח, זו הצעת חוק של קדימה, זו לא הצעת חוק של פיניאן, גם לא של הליכוד וגם לא של ש"ס. הם לא מעוניינים בזה – – –

היו"ר דוד רותם: מי שרוצה את החוק הזה זה קדימה, מפלגת העבודה והאיחוד הלאומי, ולכן צריך לחשוב פעמיים מה לעשות…

מיכאל בן-ארי: איך לתקוע את זה…

היו"ר דוד רותם: איך לתקוע את זה, כולם יודעים.

יצחק הרצוג: בואו נהיה כנים, זה נוגע לפרסונות, שחלקן מבורכות מאוד. הראשון לציון הוא באמת דמות מופת, הלוואי שימשיך לכהן הרבה שנים. הבעיה אם זה חל על כולם. אני רוצה להבין.

מיכאל בן-ארי: זה פוגע במציאות עד עכשיו. רב צריך לחלק את זמנו בין עולם הרבנות למקומות אחרים. רבנים מגיעים לגדולתם ולעוצמתם בדרך כלל בגיל מבוגר. בדרך כלל אנחנו מפספסים. לדוגמה, הרב יעקב אריאל, הוא עבר את גיל 70, והוא לא יוכל להיבחר לרב ראשי. אני רואה בזה סוג של החמצה למדינת ישראל, סוג של החמצה לכולנו. אצלנו אומרים "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו".

יצחק הרצוג: אתה לא יכול, כי זו מערכת ממלכתית.

מיכאל בן-ארי: אני יכול להחריג את זה.

היו"ר דוד רותם: אתה שוכח דבר נוסף, אתה שוכח שהרב הראשי לישראל הוא גם ראש אבות בתי הדין. אתה לא יכול שנשיא בתי הדין ונשיא בית המשפט העליון יהיו בגיל 85.

יצחק הרצוג: באמריקה זה מקובל. אגב, נשיא העליון באמריקה מכהן עד שהוא הולך לעולמו או פורש מרצונו. מה אדוני מציע, אם כך?

היו"ר דוד רותם: מכיוון שיש כבר היום בחוק הוראה שקובעת גיל פרישה – – –

יצחק הרצוג: תסבו את תשומת לבי.

אלעזר שטרן (על תקן יועץ משפטי): ההוראה לא מדברת על גיל פרישה, היא מדברת על תנאי כשירות, ואחד מתנאי הכשירות, סעיף 5(א)(1) לחוק, קובע ש"בעת הבחירה מלאו לו 40 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה".

יצחק הרצוג: זה לא גיל פרישה.

ציון פיניאן: אני מציע שגיל הפרישה יהיה גיל 75.

היו"ר דוד רותם: – – שאנחנו נוסיף סעיף שרב ראשי יפרוש בהגיעו לגיל 70.

ציון פיניאן: 75.

יצחק הרצוג: האם זה לא יהווה תקדים לכל מיני תפקידים אחרים?

היו"ר דוד רותם: איזה תפקידים? זה נשיא בית הדין הרבני הגדול.

יצחק הרצוג: זה כמו בית המשפט העליון.

היו"ר דוד רותם: זה כמו בית המשפט העליון, גם הם פורשים בגיל 70. כל השופטים פורשים בגיל 70.

יצחק הרצוג: המגבלה של כהונה בקדנציות, האם זה יכול להשפיע על תפקידים אחרים לדעתך?

היו"ר דוד רותם: לא. אנחנו מדברים פה על תפקיד שמצד אחד – – –

קריאה: כמו בערים.

אברהם מיכאלי: בערים יש עד גיל 75.

ציון פיניאן: רבני ערים זה מגיל 70, ואפשר להוסיף להם עוד חמש שנים, שזה יהיה גם פה.

היו"ר דוד רותם: אני לא רוצה, כי אני לא חושב שרב ראשי לישראל, שהוא ראש אבות בתי הדין צריך לכהן אחרי גיל 70.

יצחק הרצוג: אם אתה מעביר את החוק עכשיו, זה לא יהיה הוגן כלפי הרב המכהן, שתגביל אותו, והוא יפרוש באמצע הקדנציה.

היו"ר דוד רותם: אני מסכים שזה רק – – –

יצחק הרצוג: זה לא יחול על הרב עמר.

היו"ר דוד רותם: סליחה, הכול יחול על הרבנים שייבחרו בבחירות הקרובות.

מיכאל בן-ארי: בהצעה שלך יש מצב אבסורדי, שרבנים מקומיים יכולים לכהן עד גיל 75, ורבנים ראשיים עד גיל 70.

היו"ר דוד רותם: זה אבסורד נוראי, אתה צודק. נשיא בית המשפט העליון מכהן עד גיל 70, והרב הראשי, ראש אבות בתי הדין, יכהן עד גיל 80?

הראל גולדברג (רפרנט, משרד המשפטים): זו כמובן סוגיה של מדיניות, אבל אם חשוב לוועדה שרבנים לא יכהנו אחרי גיל 70, אפשר לקבוע כחלק מתנאי הכשירות, שרב שעבר את גיל 65 לא יוכל להציג את מועמדותו, ואז בלאו הכי זה אומר ש-70 זה הגיל האחרון.

היו"ר דוד רותם: לא. מצדי הרב יכול להגיש את מועמדותו בגיל 68.

אברהם מיכאלי: עוד שנתיים הוא יפרוש?

היו"ר דוד רותם: כן, עוד שנתיים הוא יפרוש. השאלה אם יבחרו בו או לא יבחרו בו.

ציון פיניאן: אדוני היושב-ראש, אפשר לאמץ את המצב שקיים היום ברשויות המקומיות או ברבני ערים, 70 פלוס 5.

היו"ר דוד רותם: לא 70 פלוס 5, כי אז אני צריך לתקן גם בבתי המשפט.

אלעזר שטרן: "בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980, בסעיף 5, סעיף קטן (ג) – בטל." סעיף קטן (ג) זה הסעיף שקובע את המגבלה שרב ראשי לא יהיה מועמד בבחירות לתקופה הסמוכה לכהונתו. ביטול הסעיף מוריד את הסייג הזה ומאפשר התמודדות נוספת לכהונה הבאה.

היו"ר דוד רותם: תודה רבה. מי בעד הצעת החוק הזאת?

הראל גולדברג: אדוני היושב-ראש, עוד הערה אחת ברשותך. החלטת ועדת השרים לחקיקה, שנמצאת כאן בפני, אומרת שהחלטת ועדת שרים, שקיבלה תוקף של ממשלה, היא לתמוך בקריאה טרומית בלבד בהצעת חוק הרבנות. במלים אחרות, בקשתי, שלפני שזה יובא להצבעה, אנחנו נביא את זה בפני ועדת השרים שתשקול אם היא רוצה לקדם את הצעת החוק או לדחות אותה. זו החלטת ועדת השרים. אני מחויב להביא אותה ככתבה וכלשונה.

היו"ר דוד רותם: הבאת אותה. מי בעד הצעת החוק בקריאה הראשונה?

הצבעה

בעד אישור הצעת החוק – 3
נגד – 1
נמנעים – 1

אושר להעביר את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הצגת מועמדות לכהונה נוספת של רב ראשי לישראל), התשע"א – 2011, לקריאה הראשונה במליאה.

היו"ר דוד רותם: תודה רבה. הצעת החוק אושרה לקראת הקריאה הראשונה. אל תחגגו עוד, אל תקנו ויסקי, עוד אין קריאה שנייה ושלישית.

אברהם מיכאלי: תפסיק עם החגיגיות שלך.