וועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את חוק בתי המשפט להבטחת ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים לקריאה ראשונה

לפני זמן קצר (2.12) אושרה ההצעה בפה אחד ע"י חברי הוועדה. הנוסח שהתקבל הוא תוצאה של מיזוג שתי הצעות: של ח"כ זהבה גלאון מסיעת "מרצ" ושל ח"כ עליזה לביא מסיעת "יש עתיד". 
לפי ההצעה שהתקבלה, לפחות נציג אחד של כל אחד מהגופים השולחים את נציגיהם לוועדה לבחירת שופטים, דהיינו: הכנסת, הממשלה, שופטי בית המשפט העליון ולשכת עורכי הדין, יהיה אישה. המשמעות היא שלפחות ארבעה מתוך תשעה החברים בוועדה יהיו נשים.
חוק זה מגיע כחצי שנה לאחר שנערך תיקון ל"חוק הדיינים", ובעצם ממשיך את אותו קו מנחה של הבטחת ייצוג לנשים. 

כזכור, בחודש יוני 2013 נערך תיקון ל"חוק הדיינים", שחייב את הגופים השולחים את נציגיהם לוועדה לבחירת דיינים (ממשלה, כנסת ולשכת עורכי הדין) למנות לפחות אישה אחת כנציגתם, והגדיל את הרכב הוועדה מ-10 ל-11 חברים על ידי הוספת טוענת רבנית להרכב הוועדה.
בדומה לתיקון זה, מטרת הצעת החוק שאושרה היום היא להבטיח ייצוג הולם לנשים גם בוועדה לבחירת שופטים, באמצעות חיוב הגופים השולחים את נציגים לוועדה למנות לפחות אישה אחת כנציגתם.
אולם, בשונה מהתיקון ל"חוק הדיינים", הצעות החוק של גלאון ולביא אינן מוסיפות להרכב הוועדה חברים נוספים. זאת, לנוכח העובדה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים נקבע בחוק יסוד: השפיטה, וכדי לשנות את הרכב הוועדה נדרש תיקון של חוק היסוד, ולא די בתיקונו של חוק בתי המשפט.

כאמור, ההצעה שאושרה הינה מיזוג של שתי הצעות חוק:

הצעתה של ח"כ זהבה גלאון:
הצעת החוק זו מבקשת לקבוע, כי בנציגי הכנסת ולשכת עורכי הדין לוועדה לבחירת שופטים תהיה לכל הפחות אשה אחת מטעם הכנסת ואשה אחת מטעם לשכת עורכי הדין. לפי תיקון זה, לפחות שניים מתוך תשעה החברים בוועדה יהיו נשים.

הצעתה של ח"כ עליזה לביא:
הצעת החוק זו מבקשת לקבוע, כי לפחות נציג אחד של כל אחד מהגופים השולחים את נציגיהם לוועדה לבחירת שופטים, דהיינו: הכנסת, הממשלה, שופטי בית המשפט העליון ולשכת עורכי הדין, יהיה אישה. לפי תיקון זה, לפחות ארבעה מתוך תשעה החברים בוועדה יהיו נשים. 

ההצעה שאושרה כפופה להגדרה הרחבה יותר (הצעתה של ח"כ עליזה לביא), לפיה לפחות אחד מן הנציגים ששולח כל גוף לוועדה, תהיה אישה. כך יעוגן בחקיקה שריון ארבעה מקומות לנשים מתוך תשעה חברים, ובכך יישמר ייצוג נשי הולם בוועדה.
הוועדה לבחירת שופטים מונה כתשעה חברים וכוללת שני נציגי ממשלה, שני נציגי כנסת, שני נציגים מלשכת עורכי הדין, שני שופטים עליונים ואת נשיא בית המשפט העליון. 
חשוב לציין שנערך דיון גם בנוגע לשם החוק. לאחר שפסלו את האפשרות של "ייצוג הולם לשני המינים" הוחלט על "ייצוג הולם לנשים".  

כמו כן, הודיעה ח"כ לביא שבכוונתה לקדם חוק דומה בוועדה למינוי קאדים בבתי הדין השרעים.  

להלן עיקרי דבריה של ח"כ עליזה לביא מהדיון:
"אני פה בשביל לייצג את כל הנשים בחברה הישראלית… נכון לרגע זה יש ייצוג נשי בוועדה למינוי שופטים… אבל ישנם גופים שחשוב להבטיח בהם תמיד, ואני חוזרת – תמיד – ייצוג הולם לשני המינים… בהרכב אחר של הקואליציות העתידיות, אנו עלולים למצוא את עצמנו בקלות רבה במצב בו נשים מודרות שוב, כפי שהיו בעבר, מוועדה חשובה זו… הוועדה למינוי שופטים היא מהחשובות ביותר במבנה הדמוקרטי של מדינת ישראל ולציבור הרחב אין זכות בחירה ישירה בנציגים… הצעת החוק הזאת מיישרת קו עם הוועדה למינוי דיינים. מהלך הדיונים על הצעה זו, טענו חברי הכנסת החרדים שלא תהיה הצעה דומה בוועדה לבחירת שופטים. כבר אז התחייבתי להגיש הצעה שתשריין מקום לנשים גם בוועדה לבחירת שופטים, וכך עשיתי… אני מקווה שיוזמה דומה תעלה בוועדה למינוי קאדים בבתי הדין השרעים, וגם בזה אני רוצה לטפל ולקדם…".

להלן עיקרי דבריה של ח"כ זהבה גלאון מהדיון: 
"החוק נועד להילחם בתת-הייצוג של נשים בעמדות כוח ובמוקדי קבלת החלטות. על אף שהרשות השופטת מכירה, על-פניו, בחשיבות של ייצוג נשים במקומות אלו, ופסקה לא פעם על פי עיקרון זה, היא עצמה לא עומדת בסטנדרטים שעל פיהם היא שופטת… לאורך השנים כיהנו בבית המשפט העליון 64 שופטים, מתוכם רק 10 נשים. כיום, מתוך 15 שופטי בית המשפט העליון, ישנן רק 4 נשים. לכן, ברור שייצוגן של נשים ברשות השופטת אינו מובן מאליו, ולכן יש לפעול לעגנו בחקיקה… החוק היום קובע כי יש להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדות ובגופים ציבוריים, אך הוא לא חל על נציגים המכהנים בגופים אלה מתוקף היותם נבחרי ציבור. לא ייתכן שגוף בעל השפעה כה רחבה לא יחויב בייצוג הולם לנשים, אפילו אם חבריו הם נבחרי ציבור. הצעת החוק תתקן את המעוות ותבטיח שקולן של נשים יישמע גם ברשות השופטת".

לידיעה בנושא הצעת החוק של עליזה לביא באתר מכון "על משמר הכנסת" לחץ/י כאן

לידיעה בנושא הצעת החוק של זהבה גלאון באתר מכון "על משמר הכנסת" לחץ/י כאן

לידיעה בנושא "חוק הדיינים" באתר מכון "על משמר הכנסת" לחץ/י כאן

שינוי גודל גופנים